17-07-08

Groen sprokkelhout

1. Knack dd 16/7 : Mag tolheffing voor vrachtwagens aan de Kennedytunnel ja of neen ? Een vraag waarop alleen de Europese Commissie kan antwoorden en dat hebben ze, lang geleden, reeds gedaan : Het is ja, als die centen gebruikt worden voor het onderhoud van de ' bestaande infrastructuur '. Maar dat interpreteert de Vlaamse regering als ' alleen onderhoud van de Kennedytunnel zelf ' en de Straten Generaal zien dat breder, dus als ' de hele ring rond Antwerpen '. Zolang daar geen duidelijkheid is, kan er geen onafhankelijk onderzoek naar de verschillende opties plaatsvinden, want cruciaal.

Hvandeker : Als de Vlaamse regering geen duidelijkheid vraagt aan de Europese Commissie, is een ' onafhankelijke studie ' van nul en generlei waarde. Zonder kostprijs en recuperatiecijfers voor het scenario van Straten Generaal. En ondertussen zet de BAM haar zwaar gesponsord charmeoffensief verder, nu weer met een infodossier over ' fijn stof ' in verschillende kranten.

2. DM 16/7 : GSM-industrie boycot moedwillig het onderzoek naar gsm-straling, zoals de tabaksindustrie deed de vorige eeuw.

Hvandeker : Als ze verwachten dat dit voor hen negatief uitvalt, is het tot op zekere hoogte logisch dat ze de dingen willen vertragen. Wat niet logisch is , is het feit dat nationale en bovennationale overheden dit spel laten gebeuren.

3. DM 16/7 : GM wil met allerlei maatregelen het faillissement voorkomen. Het is het 2de pakket maatregelen in 6 weken. Dit alles omdat enerzijds de brandstofprijzen de pan uitswingen en anderzijds wegens de toenemende vraag naar kleinere en dus zuiniger en milieuvriendelijker auto's. Ook wegens de Amerikaanse kredietcrisis waardoor heel wat Amerikanen dreigen op droog zaad te komen zitten.

Hvandeker : GM kan niet anders dan hakken in de kosten om te overleven. Hopelijk hebben ze de boodschap begrepen : economie ( kleinere zuiniger wagens betekenen ook tewerkstelling ) en ecologie moeten elkaar vroeg of laat kunnen vinden.

4. DM 17/7 : Ken je het concept van de ' embodied energy ' ? Het is een soort ecologische voetafdruk van een gebouw : het meet de totale energie die nodig was om het gebouw te maken, inclusief alle productieprocessen van de bouwmaterialen alsook het transport ervan naar de werf.

Hvandeker : Zowaar een duidelijk concept mbt duurzaam bouwen, alleen... zullen er nog heel wat muren gemetst en plannen getekend worden vooraleer architecten daar werk van zullen maken. Het duurzaam gedachtengoed schijnt echt nog geen topprioriteit te zijn in de meeste Vlaamse architectenbureaus. 

5. DM 16/7 : GDF Suez dulden geen Belgische pottenkijkers, dus een gouden aandeel waarmee de Belgische strategische energiebelangen kunnen worden verdedigd zit er niet ( meer ) in. Ondanks eerdere beloftes. De Belgische energiemarkt is nu volledig ingepalmd door de Franse groep en de Franse regering die wel een blokkeringsbelang van 35 % heeft en een gouden aandeel als surplus. De fusie was een verdoken nationalisering om Enel buiten te houden en dat lukte. Er blijven nog weinig wapens voor de Belgische regering over om daar tegen te vechten. Logisch want het dossier werd wel een beetje ' verwaarloosd '.  

Hvandeker : Het wordt handenwringen in dit dossier. De economie heeft duidelijk het pleit gewonnen en de Belgische bedrijven en burgers zullen het geweten hebben. Met dank aan de ( afwezige ) politici.

6. DM 17/7 : Ook Europese automarkt gaat zwaar achteruit met als belangrijkste oorzaken de hoge brandstofprijs en de verminderde koopkracht en hier en daar een overheidsmaatregel. Per land zijn de groeicijfers wel erg uiteenlopend.

Hvandeker : De tanker van de autoindustrie zal ook hier stilaan de steven moeten wenden en zich beginnen toeleggen op kleinere, zuiniger en nog betaalbare wagens. Het milieu en vooral de mens zal er beter bij varen. Varieer in het verkeer is geen holle slogan, maar stilaan realiteit aan het worden.   

   

Commentaren

Gouden aandeel Zoals ik gisteren op mijn blog (http://www.belgischenergierecht.blogspot.com/) schreef is de berichtgeving over het "verliezen" van het gouden aandeel zeer misleidend. Het gouden aandeel van de Franse staat in GDF Suez heeft enkel betrekking op de aardgasinstallaties. Een soortgelijk gouden aandeel heeft België al bijna vijftien jaar in Distrigas en Fluxys.

Gepost door: Tim Vermeir | 18-07-08

De commentaren zijn gesloten.