17-07-08

CO2 uitstoot van auto's , een standpunt

Hvandeker : Ik vind dat Test Aankoop heel wat goede en lofwaardige pogingen onderneemt om " dingen die niet goed zitten " aan te kaarten. Ook en steeds meer en meer, ecologische. Het zou ook zo moeten zijn dat bedrijven, marketeers, producenten schrik zouden moeten hebben van de ( verzamelde ) consumenten, maar blijkbaar is dat niet het geval omdat de consument niet bestaat. Iedere consument heeft zijn/haar eigen mening. Heel persoonlijk om niet te zeggen individualistisch. Hoeveel pogingen zijn er al niet ondernomen om een groep van consumenten te " verzamelen " rond een gemeenschappelijk standpunt. Zonder ( veel ) succes. Misschien is het probleem ook wel toe te schrijven aan het feit dat iedere consument ( meestal ) ook ergens een werknemer is, of geweest is. Een bedrijf ( of sector ) boycotten , als signaal, levert meestal op lange termijn weinig op en komt ook niet sympathiek over, tenzij die actie gebaseerd is op het juiste en eerlijke onderliggend bewijsmateriaal, breed ondersteund en kenbaar gemaakt wordt ( door vele actoren ) en lang kan volgehouden worden.     

Toch vind ik onderstaand artikel ( bron Test Aankoop, het weblog van Ivo Mechels ) heel erg de moeite waard om eens door te nemen en , als het in groep niet lukt om druk op de ketel te houden , als ( groep) individuen hierop in te gaan, op welke wijze ook.

nietakkoordopzijnnieuwzeelands

CO2 en auto's: genoeg getalmd10.07.2008

Consumentenorganisaties, ABVV Metaal en Greenpeace dulden niet langer uitstel van beperking brandstofverbruik en CO2-uitstoot van auto's

De opwarming van de aarde wordt vandaag in Europa erkend als een van de grootste uitdagingen van onze tijd. Er zijn intussen wetten uitgevaardigd om de uitstoot van broeikasgassen in vele industriële sectoren te beperken. Maar de emissies van personenwagens en andere wegvoertuigen blijven toenemen en ondermijnen zo de inspanningen van de andere sectoren. De brandstofefficiëntie van voertuigen is een van de belangrijkste factoren die deze emissies bepalen. Het toekomstscenario van het Federaal planbureau over de toenemende autoverplaatsingen toont ook het belang van de efficiëntie van auto's. Al moeten daarnaast uiteraard ook andere fundamentele maatregelen genomen worden die de trend naar meer auto's en meer kilometers doen keren.

Europese leiders hebben in 1995 verklaard dat de efficiëntie van auto's op tien jaar tijd met 35 % moest worden verbeterd, om tegen 2005 te komen tot een gemiddelde van 5 l/100 km (4,5 l/100 km voor dieselauto's) of 120 g CO2/km. De termijn om die doelstelling te bereiken, is al twee keer uitgesteld, eerst tot 2010 en daarna tot 2012. Er kwam een overeenkomst met de Europese autoconstructeurs over een tussentijdse doelstelling van 25 % tegen 2008, maar ook die heeft de sector niet gehaald. Tussen 1995 tot 2006 werd amper een vermindering met 14 % bereikt. In die periode werd technologische vooruitgang teniet gedaan door de trend naar alsmaar grotere, zwaardere en krachtigere auto's met een hoger verbruik en CO2-uitstoot.

We zijn intussen voorjaar 2008. De risico's van de klimaatverandering zijn voldoende bekend, de brandstofprijzen hebben hun hoogste peil ooit bereikt en Europa is meer dan ooit afhankelijk van olie die wordt ingevoerd uit politiek onstabiele regio's op aarde.

En toch lijken de Europese beleidmakers klaar om de oude doelstelling op het vlak van brandstofefficiëntie van personenwagens nog maar eens drie jaar uit te stellen. Met dat derde uitstel zouden de producenten 20 jaar de tijd krijgen in plaats van de 10 jaar die aanvankelijk voorzien waren om dit doel te bereiken.

Het huidige gebrek aan vastberadenheid is crimineel. De klimaatverandering gaat door en de antwoorden die de transportsector vandaag biedt, zijn ontoereikend. De autoconstructeurs treuzelen nog altijd om de technologie toe te passen die beschikbaar is om de efficiëntie van auto's te verhogen. Er valt geen tijd meer te verliezen en daarom formuleren de ondertekenaars de volgende eisen:

- de nakende Europese regelgeving moet er zonder uitstel voor zorgen dat tegen 2012 de Europese doelstelling van gemiddeld 120 g CO2/km voor nieuwe auto's wordt bereikt;
- er moeten verdere doelstellingen worden vastgelegd tot ten minste 2020, die een voortdurende verbetering garanderen en die bedrijven en werknemers voldoende tijd bieden om zich voor te bereiden op de veranderingen.

De argumenten die de autoconstructeurs gebruiken om verder uitstel te verkrijgen, kunnen wij stuk voor stuk weerleggen:

Het is technisch onmogelijk. De technologische middelen om deze brandstofbesparingen te realiseren, zijn vandaag wel degelijk beschikbaar. Programma's als BlueMotion, EfficientDynamics en BlueEfficiency bewijzen allemaal dat enkele kleinschalige ingrepen op korte termijn kunnen leiden tot belangrijke veranderingen.

De consument vraagt geen efficiëntie. De brandstofprijzen die de pan uit rijzen en ook het debat over de klimaatverandering hebben het bewustzijn van de consument over brandstofefficiëntie aangescherpt. Volkswagen kan vandaag zelfs maar moeilijk voldoen aan de hoger dan verwachte vraag naar brandstofzuinige auto's uit zijn BlueMotion-gamma. En toch blijven autoconstructeurs de vraag naar zware brandstofverslindende modellen stimuleren. Advertenties besteden vooral aandacht aan auto's die veel verbruiken, hoewel de constructeurs toegeven dat zij de macht hebben om de vraag te sturen. Dieter Zetsche, CEO van Daimler, stelt: “Wij denken dat wij de klanten kunnen beïnvloeden en onze verwachtingen in verband met onze verkoop zijn gebaseerd op onderzoek.”

Het concurrentievermogen van de Europese industrie staat op het spel. Alle constructeurs die auto's willen verkopen op de Europese markt, de grootste ter wereld, moeten aan de regelgeving voldoen, ook niet-Europese. Vandaag bieden auto's met een gering verbruik bovendien de meeste kansen op de wereldmarkt. De 'oudere' (Westerse) markten worden bepaald door steeds 'redelijker' keuzes van de consumenten en beperkende regelgeving, en de groeimarkten in China, Rusland en India hebben nood aan zuinige auto's omwille van economische overwegingen. Een industrie die het goede voorbeeld geeft op het vlak van een verbeterde efficiëntie, zal daardoor zeker concurrentieel blijven in de toekomst.

Er zullen banen verloren gaan in Europa. De auto-industrie heeft de voorbije jaren grote herstructureringen gekend. Maar die ontwikkeling was niet het gevolg van een beperkende regelgeving. Integendeel, door in te spelen op de uitdagingen op het vlak van veiligheid en de normen op het gebied van luchtvervuiling, heeft de Europese industrie een indrukwekkend innoverend vermogen opgebouwd. Door in te spelen op de uitdaging op het vlak van efficiëntie zullen er naar verwachting in Europa nog meer banen ontstaan waarvoor hoogstaande kennis nodig is. Maar alleen wanneer Europa de kans grijpt die zich aandient in de vorm van kleine, zuinige auto's voor groeimarkten als China en Rusland, kan banenverlies bij de minder geschoolde arbeiders vermeden worden.

De ondertekenaars richten een oproep tot Belgische en Europese beleidsmakers om ambitieuze doelstellingen en deadlines voorop te stellen voor de allereerste Europese norm op het vlak van energiezuinige auto's. Dit zal de omvorming van de auto-industrie vergemakkelijken en haar in staat stellen tegemoet te komen aan de noden van huidige én toekomstige generaties.

Het allerbelangrijkste is natuurlijk om te zorgen voor drastische beperkingen op langere termijn. Maar het afzwakken en uitstellen van de kortetermijndoelstelling (2012) zou ook leiden tot een afzwakking en uitstel voor elke volgende doelstelling. Zolang beleidsmakers meegaan in de logica van de autoconstructeurs dat de regelgeving moet inspelen op hun productie in plaats van omgekeerd, zal de consument nog lang moeten wachten op écht zuinige auto's …

Joeri Thijs – Greenpeace België
Ivo Mechels - woordvoerder Test Aankoop
Herwig Jorissen – Voorzitter ABVV Metaal

De commentaren zijn gesloten.