09-07-08

Kort groen van gisteren en vandaag

1. DM dd 9/7 : De nieuwe generatie van de Toyota Prius zal uitgerust worden met zonnepanelen in het dak. De hierbij opgewekte energie zal aangewend worden voor de airco. Ook het gewicht wordt naar beneden herzien, wat maakt dat er slechts 4.3 l/100 km verbruikt zal worden.  

Hvandeker : Niet gek, die Jappen.

2. DM 9/7 : Ook vliegtuigmaatschappijen zullen vanaf 2012 betrokken worden in de strijd tegen de klimaatverandering. De uitstootrechten zullen daarbij verhandeld kunnen worden volgens het principe dat de vervuiler betaalt, aldus de wens van de EU.

Hvandeker : De luchtvaart is toch een industriesector zoals een ander, waarom zouden zij niet op gelijke voet behandeld worden. Deze ongelijkheid is nu weggewerkt.

3. DM 9/7 : G8 streven naar halvering van uitstoot broeikasgassen tegen 2050. Om hun goede wil te tonen en te onderstrepen dat ze het ernstig menen, hebben ze alle acht " een symbolisch boompje " gepland in Japanse bodem . Alleen het politiek signaal van het onderschrijven van een specifiek klimaatdoel ( vooral door de VS ) is hierbij belangrijk.

Hvandeker : Mocht het niet zo leeg zijn, die boomplantingsactie, ik zou er nog om lachen. Maar concrete korte termijnafspraken ? Die zijn mee onder de grond gestopt.

4. Knack dd 9/7 : Paul Magnette, federaal minister van klimaat, wil dat alle ministers, kabinetsleden en ambtenaren meer de trein nemen om zich te verplaatsen. Het is evenwel slechts een aanbeveling, maar geen verplichting, om de trein te nemen voor verplaatsingen tot 300 km.

Hvandeker : Heel eventjes had ik de indruk dat het met ' deze man , beter zou worden '. Helaas. Tot 300 km.... dan heb ik nog liever dat hij , zoals de groten der aarde, boompjes plant. Als hij mag van Leterme I.  

De commentaren zijn gesloten.