07-07-08

België radicaal gebuisd in klimaatbeleid

België krijgt negatief rapport voor zijn internationale klimaatprestaties.

De Belgische overheden doen op het internationale toneel veel te weinig moeite om de klimaatverandering te stoppen. Terwijl alle andere Europese landen concrete inspanningen leveren, hinkt ons land mijlenver achterop. Tot die conclusie komt het gereputeerde Zwitserse Federaal Instituut voor Technologie (ETH).

Zowat alle Europese landen horen bij de besten van de klas voor het vak 'internationaal klimaatbeleid' maar België krijgt een even grote onvoldoende als notoire 'klimaatzondaars' als de VS of Australië. Federaal klimaatminister Paul Magnette (PS) kreeg deze week nog de wind van voren omdat zijn 'Lente van het Leefmilieu', waar de verschillende beleidsniveaus aan meewerken om tot een gecoördineerd milieubeleid te komen, niet veel zoden aan de dijk zou brengen.

Milieuorganisaties degradeerden het plan van Magnette tot "enkele losse flodders en weinig nieuws". De studie van het Zwitserse Federaal Instituut voor Technologie geeft de critici nu gelijk. De onderzoekers van het technologie-instituut gingen na welke landen hun beste beentje voor zetten als het aankomt op samenwerking om de klimaatverandering aan te pakken. Aan de hand van een hele reeks indicatoren proberen ze uit te vissen wat de verschillende motivaties tussen de landen veroorzaakt.

De eerste resultaten van hun analyse lijken aan te geven dat de landen die de klimaatverandering aan den lijve ondervinden, het meest meewerken aan het internationale klimaatbeleid. Ons land maakt als enig Europees land een bijzonder slechte beurt in deze internationale vergelijking. België vormt een kleine gele vlek op de Europese kaart, wat betekent dat ons land maar karige inspanningen levert om de klimaatverandering in te dijken (zie wereldkaart). "Erger zelfs. Volgens de ranglijst van het Zwitserse instituut zet ons land een rem op de ontwikkeling van het internationale klimaatbeleid", zegt Bram Claeys van de Bond Beter Leefmilieu (BBL).

De index van het Zwitserse Federaal Instituut voor Technologie houdt rekening met vijf indicatoren. Hoe snel ratificeerde het land het Klimaatverdrag en het Kyotoprotocol? Hoe goed komt het zijn financiële engagementen na? Hoe correct is het land in rapportage? En hoeveel reduceerde het zijn broeikasgasemissies?

Het Verenigd Koninkrijk en Duitsland staan van de belangrijkste landen op kop, de Verenigde Staten en Australië hinken achterop. De lijst van 188 landen wordt aangevoerd door Letland, Micronesië en Slowakije. Hekkensluiters zijn Irak, Brunei, Andorra en Somalië. De studie wijst hen als de minst coöperatieve landen aan omdat zij de meeste klimaatakkoorden niet geratificeerd hebben en voor andere criteria eveneens niet bijster hoog scoorden.

'Vlaams' Kyotoverdrag
Ook ons land haalt niet echt schitterende resultaten voor de ratificatie van de akkoorden. "Maar dat kunnen we misschien nog op onze institutionele complexiteit steken", meent Claeys. "Erger is dat we ook op het vlak van de financiële verplichtingen slecht scoren." De BBL noemt het totaal onaanvaardbaar voor een rijk land als België om zijn duit niet in het zakje te doen.

Vlaams milieuminister Hilde Crevits (CD&V) relativeert de resultaten van de Zwitserse professor Michèle Bättig. "Wat Vlaanderen betreft, hebben wij het Kyotoverdrag vrij snel geratificeerd", zegt haar woordvoerster Cybelle Buyck. "Wij hebben ook de nodige beleidsmaatregelen getroffen. Denk maar aan de daling van de CO2-uitstoot."

Minister Magnette weerlegt Zwitserse kritiek

Federaal minister van Klimaat en Energie, Paul Magnette, heeft vandaag gereageerd op de resultaten van de studie van het Zwitserse Federaal Instituut van Technologie ETH (Eidgenössische Technische Hochschule). Volgens de studie doet België te weinig moeite om de klimaatverandering tegen te gaan.

Tegenspraak
Die studie, aldus Magnette, is in tegenspraak met de gegevens gebruikt door de Nationale Klimaatcommissie. Uit die gegevens blijkt dat België wel degelijk de doelstellingen zal bereiken van het Protocol van Kyoto. De gegevens van de Nationale Klimaatcommissie moeten overigens worden aangepast in functie van de goedkeuring van het Nationale Allocatieplan van de Europese Commissie en de emissies toegestaan in de industriële sector, luidt het in een mededeling van de minister.

Het Protocol van Kyoto is slechts een eerste etappe, aldus Magnette. Daarom moet België zijn volle steun geven aan het pakket klimaat-energie van de Europese Commissie en volledig de doelstellingen die ons zijn toegewezen, onderschrijven.

Engagementen
Volgens Magnette bevestigt dit ook het belang van de politieke engagementen genomen in het kader van de Lente van het Leefmilieu wat betreft de vermindering van het energieverbruik en de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen.

Bron : DM 5 en 7 juli 2008 alsook de website van DM

Hvandeker : Tenzij men het werk( de onderzoeksmethode, de indicatoren en de parameters ) van een groep wetenschappers integraal afkeurt, mag er worden aangenomen dat de bevindingen juist zijn, met een mogelijke tolerantie wegens interpretatie. Maar dat gaat dan ook op voor de totale studieresultaten, niet alleen voor de Belgische  en Vlaamse . Slecht is slecht. En dat Crevits en Magnette de resultaten " relativeren " of zelfs " weerleggen " is, gezien hun moeilijke politieke situatie en de behaalde slechte scores, vrij normaal. Maar nogmaals, deze cijfers en overzichten liegen niet en bevestigen mijn opinie dat " veel politici " werken en denken tot aan de volgende verkiezingen. En er zijn verbanden tussen bepaalde berichten . Bijvoorbeeld tussen het voorgaande en het feit dat een derde van alle Belgische planten - en diersoorten bedreigd  is : 36 % van de zoogdieren, 25 % van de vogels, 71 % van de reptielen, 60 % van de amfibieën, 23 % van de vissen, 48 % van de libellen, 60 % van de dagvlinders en 29 % van de hogere plantsoorten. Toeval ? Ik denk het niet. We worden stilaan het zwartste gat in Europa op dat gebied, met nog heel weinig natuur. Hoe lang is het geleden dat je nog een meikever zag ?

_42445151_woodfrog_spl_203

En natuurlijk is er een verband tussen het verdwijnen van de biodiversiteit ( politiek nog minder interessant dan andere bedreigingen en fenomenen ) en de klimaatverandering, de energiehonger, de mobiliteit, voedselschaarste, etc maar wel iets moeilijker om aan te tonen.

Maar als het goed is zeggen we het ook : ons land is dan weer wereldtop als het gaat over de verwerking van huishoudelijke verpakkingen. We recycleren 83.6 % ( tegen 26.1 % 12 jaar geleden )+ verbranding met energierecuperatie van 12.2 %, geeft 95.8 %. En volgens Fost Plus sparen we met dit proces 806.000 ton CO2 uit. Bron : Cijfers van Fost Plus en juli-aug nummer van Raak, KWB maandblad. Zie ook www.fostplus.be     

De commentaren zijn gesloten.