04-07-08

Financiële deelnemingen en economische belangen : Distrigas en zo

windhonden
 

Suez-Electrabel-ENI-GDF-EDF-Distrigas-Distrigas en C°-Fluxys-Huberator-Zeebrugse gasmarkt- Publigas- etc

Gasnetbeheerder-aardgashandelaar-doorvoerlijnen-transitactiviteiten-transitcontracten-waardering-bonus-waardeverandering ingevolge wetswijziging of juridische uitspraak- aandeelhouders-biedprijs-aardgasschip BW Suez Boston- kaspositie-gastransit is lucratief- omzet-nettowinst-dekken van de risico's van een waardevermindering - garanties- Fluxystarieven-Belgische consument - Franse Parlement - Mestrallet -Leterme - Termont - Magnette - achterkamertjesdeal - gasterminal Zeebrugge - controlemeerderheid - publieke overheid - dagelijks beheer van de terminal - bijdrage aan de begroting - monopolieregels-strategisch belangrijk- koehandel- etc  Bron : DM dd 2/7 en 4/7/2008

Hvandeker : Een eindeloos kluwen van entiteiten, begrippen en belangen, waar een gewoon sterveling al lang niet meer uit wijs geraakt en waar het vermoeden de bovenhand begint te krijgen dat de vertegenwoordigers van de economie veruit het sterkst beslagen op het ijs komen en nooit ofte nimmer in hun kaarten laten kijken. Waarom zouden ze ? Noch door de federale overheid, noch door de andere overheden, noch door de parlementen en ook niet , vrees ik, door vakbonden of consumentenorganisaties. Wegens een overwicht aan kennis van de dossiers en de vaste overtuiging dat ze zo weinig mogelijk willen inleveren ( anders komen ze de aandeelhouders tegen) zijn ze de rest steeds één of meerdere strategische zetten te snel af. En krijgen ze soms nog steun , gaande van rugdekking tot regelrechte kado's, van andere spelers op het politieke toneel. Om wanhopig te worden. Toch blijf ik hopen dat enkele gedreven en beslagen politici , verdedigers van de consumenten, vakbondslui en/of andere vertegenwoordigers van drukkingsgroepen etc doorheen het mistgordijn en de soms subtiele en fijne manipulatie kunnen kijken, met voldoende kennis van zaken. En de consument, kmo, bediende , arbeider, gepensioneerde op een bepaalde fatsoenlijke manier kunnen beschermen en hun rechten enigszins vrijwaren.    

De commentaren zijn gesloten.