04-07-08

Aangenaam verrast door presentatie over de Antwerpse kwelgeest : De Lange Wapper

Hvandeker : Ik ben gisteren gaan luisteren en kijken naar een presentatie over de Oosterweelverbinding , meer bepaald over de kwelduivel daarin, de Lange Wapperbrug en het alternatief van de Straten Generaal.  En ik was aangenaam verrast door de gedreven, leerrijke en eerlijke uiteenzetting van Peter Verhaeghe . Meer wil ik daar niet over kwijt. Ik heb daar de laatste tijd zoveel over gehoord, gelezen en gezien dat mijn verzadigingspunt op dit ogenblik bijna bereikt is. Maar ik zet nog even door omdat het te belangrijk is voor de stad Antwerpen en zijn districten. Wie het schoentje past trekke het aan, zou ik zeggen :

DM 2/7/2008 : De Vlaamse regering zelf bepaalt immers in grote mate het resultaat van het - hopelijk onafhankelijke - onderzoek naar alle alternatieven, en dit op het gebied van luchtvervuiling, omdat ze zelf de gegevens aanlevert. En dat zullen gegevens zijn over PM10 stofdeeltjes, welke niet alleen aan het verkeer maar ook aan industrie te wijten zijn. Informatie over PM2.5 stofdeeltjes, nog veel kleinere deeltjes welke vervuilde stoffen direct meevoeren tot in de bloedbaan, volledig te wijten aan de uitstoot van het verkeer, is er niet. Daarom is de communicatiestrategie van de BAM slimmer dan we denken : fijn stof van de categorie PM10 lijkt een handig instrument om de bijdrage van het verkeer in de luchtvervuiling te verdoezelen.  

Hvandeker : Als er amper meetpunten zijn van dat echt fijn stof en dan nog op de foute plaatsen dan geldt de redenering : garbage in, garbage out. Foute conclusies dus.

DM 2/7/2008 : Journalist Paul Huybrechts vermoedt dat de Vlaamse regering een bocht moet nemen in het Oosterweeldossier , enkele mensen de deur wijst en Karel Vinck, een man met echte leiderscapaciteiten die ook rekening houdt met de emotionele aspecten in een dossier,  vraagt rust en stabiliteit te brengen in een kippenhok.  

Hvandeker : Gezichtsverlies is iets wat een politieker kan missen als kiespijn. Stuur daarom iemand anders de wei in, die de kastanjes uit het vuur haalt en de " bocht " deskundig voorbereidt. Als dat zou betekenen dat " die kwelgeestbrug " er niet komt en grote delen van de stad nog een beetje leefbaar blijven, olé Mr Vinck.

Knack 2/7/2008 : Alleen in uw ( Kris Peeters)  verhouding tot het ecologisch gedachtegoed hebt U wel altijd blijk gegeven van een doorgewinterde overtuiging : u bent daar niet zo voor, u treedt het groene fundamentalisme tegemoet met een lichte weerzin en een mild sarcasme. Dat is erg dapper, maar de komende maanden zou ik toch voorzichtig zijn, in het dossier Lange Wapper zou die weerzin nopens het groene denken u wel eens duur te staan kunnen komen. Want u maakte op zeker moment in de discussie een kapitale fout : Toen zei u namelijk dat u ervan overtuigd bent dat HET HUIDIG TRACE ( dat van de Lange Wapper ) DE JUISTE KEUZE IS .

Hvandeker : Ik heb die uitspraak ( op de lokale TV ATV ) ook gehoord en dat vond ik werkelijk , niet voor een manager maar wel voor een politieker in die rol ,  onbegrijpelijk en onverstandig. Op die manier worden de ' onafhankelijke onderzoekers ' reeds op voorhand onder druk gezet en dat kan niet. Maar ik ben blij, voor één keer, over zoveel eerlijkheid want dat geeft de wind in de ( juridische ) zeilen van de tegenstanders. Ook de kinderen van de St Jozefschool zullen er hopelijk hun voordeel mee doen.

Knack 2/7/2008 :  Ook Patrick Janssens maakt fout na fout in dit dossier. Hij noemt de tegenstanders van de Lange Wapper leugenaars, populisten, schaamtelozen die de gevoelens van gehandicapten gebruiken. Over de zangers van het Lange Wapperlied zegt hij dat ze niet weten  waarover ze spreken. Maar zegt niet waarover Straten Generaal en Ademloos liegen en begint zelf te liegen om zijn gezicht te redden. En ook hij , de burgemeester van alle Antwerpenaren, zegt dat de kans erg groot is dat opnieuw voor het huidig tracé zal worden gekozen.

Hvandeker : zelfde commentaar als bij Mr Peeters. Ze maken het mij gemakkelijk. Ik heb het interview, het gesprek of hoe je dit ook noemt , dus ook gezien maar na 5 minuten afgezet. Zwaar teleurgesteld in het verloop en de samenstellling van het ' forum '. Bovendien heeft het mij getroffen en is het mij opgevallen hoe Janssens regelmatig een lachje bovenhaalt ( oa Bob Cools, haha) dat mij echt niet kon bekoren en integendeel aantoonde dat hij, Janssens, de trappers volkomen kwijt was. De Lange Wapper zal ook zijn kwelduivel worden , denk ik.  

tracé straten generaal
  

 

De commentaren zijn gesloten.