27-06-08

Even wat milieu- en klimaat- en energiepraat van de laatste dagen...deel 2

1. DM 20/6 : Raymond van het Groenewoud en Stef Kamil Carlens hekelen de Lange Wapperbrug met een protestlied op de melodie van het lied " Walk and Don't Look Back " van Peter Tosh en Mick Jagger. Ze klagen niet alleen aan dat deze brug ( niet over de Schelde maar over een drukbevolkt deel van de stad ) slecht is voor de gezondheid van de mensen die in de buurt wonen ( wetenschappelijke cijfers zijn er ruim voldoende ), slecht is voor de aangename sfeer, etc maar ook en vooral dat het stadsbestuur zich verschuilt achter de Vlaamse regering en dat er geen sprake is van degelijke en fatsoenlijke communicatie naar de inwoners.

Hvandeker : Laat ze maar zingen. De melodie is prettig en de tekst geeft kort en bondig het ongenoegen weer. Het roept op en mobiliseert de Antwerpenaar om goed na te denken over de feiten...

2. DM 20/6 : Ecover, de Belgische en Vlaamse specialist  en Europees marktleider in ecologische wasmiddelen, verkoopt niet alleen steeds meer in natuurvoedingswinkels maar nu ook in supermarkten zoals Delheize, Colruyt en Carrefour.  Ze plannen binnenkort een nieuw hervulsysteem waarbij de fles tot 1.000 x opnieuw kan worden gevuld.

Hvandeker : Echt iets om fier op te zijn. Ook eens een product proberen dat zowel in het product zelf als in de productiewijze het milieu maximaal respecteert ?  

3. DM 20/6 : Dalkia plant de bouw van een biomassacentrale op de site van Solvay in het Franse Tavaux. Deze groene stroom , afkomstig van recyclagehout en andere restproducten van agro- en voedingsindustrie, zal verkocht woren aan EDF.

Hvandeker : Recyclage, restproducten en groene stroom. Meer moet dat niet zijn.

4. DM 20/6 : Ook Thenergo, de Antwerpse specialist in hernieuwbare energie, ook via biomassa, wil uitbreiden. Ze willen van 22 sites naar 34 gaan, uiteraard ook internationaal. Het bedrijf wil tegen 2012 aan 1.000.000 klanten groene stroom leveren en tegen dan moet het 500 miljoen waard zijn, dat is 3 x meer dan vandaag.

Hvandeker : Ambitie in de groene sector is absoluut noodzakelijk en superdringend en Thenergo toont die door nieuw en vers kapitaal aan te trekken en aldus meer aandeelhouderswaarde te creëren.  

5. DM 20/6 : Een Brits regeringsrapport toont dat het enthousiasme over biobrandstof wel degelijk ' een aanzienlijke rol ' speelt in de prijsstijgingen van voedsel. De Europese doelstellingen voor biobrandstoffen zullen moeten worden bijgesteld, aldus de auteurs. Biobrandstof van de 1ste generatie staat in rechtstreekse concurrentie met voedsel, die van de 2de generatie gelukkig niet meer.

Hvandeker : Als het voor iedereen duidelijk is dat de 2de generatie erg snel de 1ste generatie moet vervangen, dan is dat een eerste stap. Nu nog in praktijk brengen, maar dat is gewoonlijk een stuk moeilijker : investeringen zijn reeds gebeurd, de oogst staat er, de bomen zijn omgelegd om plaats te maken voor maïs en soja... Reken maar dat omschakelen gemakkelijk enkele jaren in beslag zal nemen. Om van de regelgeving nog te zwijgen want multinationals vinden  er steeds wat op om die in hun voordeel aan te wenden.

6. DM 21/6 : De toekomst van de auto is groen. Omdat de olieprijs blijft stijgen en de bezorgdheid om het klimaat toeneemt , zoeken alle grote autoconstructeurs koortsachtig naar groene alternatieven voor fossiele brandstoffen. De race is begonnen... wat zijn de alternatieven ?

a. Electriciteit : PSA Peugeot en Mitsubishi willen een electrische (stads)auto ontwikkelen, in navolging van GM met Chevrolet Volt, die met een stekker in het stopcontact wordt opgeladen. Ook VW speelt met de gedachte en in Nederland wil men tegen 2025 1.800.000 electrische auto's zien rijden die een batterij hebben welke op 10 minuten zal bijgetankt worden. Om echt groen te zijn zal de stroom zelf proper moeten woren opgewekt.

b. Hybride à la Prius van Toyota : rijdt op electriciteit en benzine. Sommigen zien in de hybride wagens een overgang tussen de huidige en toekomstige generatie auto's ( alleen op stroom). Veel zal afhangen van de prijs en deze is rechtstreeks afhankelijk van de R&D kosten mbt de batterijen.

c. Waterstof : Honda is gestart met de productie van de FCX Clarity die rijdt op electriciteit , gegenereerd door een combinatie van waterstof en zuurstof. Hier stelt zich het probleem van de kleinschaligheid en van het feit dat wetenschappers het niet eens geraken over de milieuvriendelijkheid.

d. Aardgas : kan mogelijk een tussenstap zijn naar waterstof. Belangrijk pluspunt is de prijs van een liter aardgas, momenteel slechts 65 eurocent. Ook minder uitstoot van fijn stof en koolmonoxyde zijn pluspunten. Veel rijden is echter de voorwaarde om deze brandstof concurrentieel te maken. Aardgas wordt door sommigen de voorloper genoemd van biogas en later waterstof. Wagens kunnen relatief gemakkelijk worden aangepast om over te schakelen.

e. Biobrandstoffen : 90 % van de Baziliaanse auto's kunnen zowel op benzine als op ethanol rijden. Maar de concurrentie met voedsel is de reden dat men twijfelt om biobrandstof ( van de 1ste generatie ) in te zetten. Die van de 2de generatie ( niet in concurrentie met voedsel ) is dan uiteraard een stuk interessanter voor mens en milieu.

Hvandeker : Het wordt echt spannend in autoland en niemand kan overzien welke alternatieven uiteindelijk uit de bus zullen komen. Ik ben , met jullie, erg benieuwd.  

7. DM 21/6 : Vlaams minister van Openbare werken en Leefmilieu Hilde Crevits  is volgens Hugo Camps meer Openbare Werken dan Leefmilieu. Dat moet ook zo van haar partij : CD&V is voor de vooruitgang , Bokrijk is voor later. Ook al heeft Hilde een kapsel als een regenwoud. Oosterweel en Lange Wapper zullen van Antwerpen een soort van Dubai aan de Schelde maken en wie wordt daar beter van.

Hvandeker : Ik heb altijd een boon gehad voor Hugo en lees hem alle dagen omdat hij zo goed observeert en vooral scherp en fantastisch verwoord. Blijven doen, Camps en Dewulf.   

8. DM 21/6 : Vlaams-Nederlandse samenwerking voor waterstof- en brandstofceltechnologie bezegeld via een masterplan dat overhandigd werd aan Patricia Ceysens, Vlaams minister van Economie. Waterstof als niet-vervuilende energiebron moet alle steun krijgen, aldus de minister. En waarom kunnen wij niet uitgroeien tot Europese topregio inzake toepassingen ?

Hvandeker : Ministers pakken nu eenmaal graag uit met superlatieven. Zo ook  deze. Maar gezonde alternatieven moeten nu eenmaal alle kansen krijgen , toch ?         

9. DM 21/6 : Er zijn 3.000 wachtenden bij groene leverancier Ecopower. Zij zijn momenteel de uitzondering op de regel ( want produceren alles zelf ) : duurzame stroom is er momenteel nog even voldoende in Vlaanderen, maar niet voor lang meer en dan moet hij uit het buitenland komen.

Hvandeker : 6 maanden wachten en dan overschakelen is toch helemaal niet zo erg. Maar of groene stroom nu Belgisch is of niet, het zal de prijs zijn die het gedrag zal bepalen en in 2de instantie de ideologie.  

10. DM 21/6 : 130.000 Vlaamse gezinnen wisselden van energieleverancier, maar wie naar wie omschakelde daar zijn ( nog ) geen cijfers over. Maar dat de stijgende prijzen er voor heel veel tussen zitten, lijkt logisch en verklaart de stijging van wisselaars met 12 %.

Hvandeker : Veranderen is niet altijd verbeteren, maar in dit geval is het uitsluitend een kwestie van economie en ecologie. Dus wisselen maar, na voorafgaand onderzoek natuurlijk, en steeds uit de doppen kijken.

11. DM 21/6 : De stad Antwerpen wil de Antwerpenaar stimuleren nog meer de fiets te nemen door multifunctionele fietspompen te plaatsen samen met roestvrije parkeerconstructies.

Hvandeker : Goed zo. Voor wanneer de eerste Korte Wappertjes ?

12. DM 21/6 : Wij willen de Wapper weg want wij zijn geen stofzuigers. Met die boodschap trokken vele motorisch en mentaal gehandicapte leerlingen van het Sint Jozefinstituut gisteren naar het Antwerps stadhuis. Lange Wapper scheert rakelings langs de school. Vooral voor de kinderen met zware longaandoeningen, die met OMGEVINGSLUCHT beademd worden, dreigt de catastrofe. Maar het protest maakte naar het schijnt weinig indruk op de BAM die het tegendeel beweert : de brug zal alleen maar voordelen hebben , ook voor deze kinderen. Burgemeester Janssens vindt dat ze dat dan maar eens moeten bewijzen.

Hvandeker : BAM communiceert dan toch. Soms. Een beetje. Alleen als ze het echt nodig vinden. Was Lange Wapper geen kwelduivel ? Het lijkt er meer en meer van te komen. Ook BAM en het voltallige schepencollege komen voor die " titel " in aanmerking !

13. DM 21/6 : Nick Orbaen, hoofd Pers en P.R. bij BAM, noemt Oosterweelverbinding een deel van de oplossing, niet van het probleem. En geeft toe dat er zwak gecommuniceerd werd. En zegt dat iedere Vlaming akkoord gaat met het feit dat we het punt van terugkeer al lang voorbij zijn. En dat het fijn stof als wit konijn uit een hoed werd getoverd. En dat veel mensen het plan een goed plan vinden. Enzovoort...

Hvandeker : Allemaal waar misschien, maar allemaal een beetje of heel veel buiten de kwestie. De kwestie is : Wil de Bam, de stad Antwerpen, de Vlaamse regering nog luisteren naar andere meningen, andere alternatieven om dingen bij te sturen of zelfs radicaal om te gooien mocht het nodig zijn. Beter een lang overlegtraject dan een op termijn onmogelijke situatie die zelfs kan leiden tot afbraak van die brug. Stop aub met het zich verschuilen achter andermans rug en treed in een fatsoenlijke discussie met de vertegenwoordigers van minstens 60 % van de Antwerpenaars. Praten en luisteren, maar vooral dat laatste is erg belangrijk en zal eenieder sieren. Velen rekenen er op dat het eindelijk gebeurt, zoals het hoort, democratisch.

14. DM 23/6 : Handtekeningen gevraagd voor referendum over Lange Wapper. Het is handtekeningen verzamelen geblazen bij de VZW Ademloos, een initiatief omtrent de wenselijkheid van de Lange Wapper. Met 15.000 kan je een hoorzitting afdwingen in het Vlaams Parlement ( maar spreekrecht wil niet automatisch zeggen dat de overheid luisterplicht heeft). Een stap verder zijn de 38.127 handtekeningen waarmee je een referendum kan afdwingen. De uitslag van dat referendum geldt dan wel voor de stad Antwerpen maar niet voor de Vlaamse regering. En mag maar 1 vraag bevatten : Moet het Antwerps stadsbestuur haar positief advies voor de plannen handhaven, ja of neen ?  Zie ook : www.ademloos.be als je wil tekenen of als je gewoon hun visie wil leren kennen. 

Hvandeker : Al met al een mager juridisch beestje, maar als politiek signaal toch wel duidelijk en dus belangrijk. Meedoen zou ik zeggen, dan is daar toch al enige duidelijkheid. Maar het blijft polariserend en geeft dus niet de ruimte om open van gedachte te wisselen.

Voor echte dossiervreters en geschiedkundigen : het standpunt van de Straten Generaal op www.oosterweelverbinding.info

15. DM 24/6 : PVDA vraagt Leterme btw verlaging op energie van 21 naar 6 % op basis van een petitie met 105.000 handtekeningen met als argument : de meeste gezinnen gaan dat echt voelen in deze moeilijke tijden.

Hvandeker : Helemaal akkoord omdat energie een basisbehoefte is en geen luxe. Maar de kans dat er iets verandert schat ik erg laag in.

16. DM 24/6 Minister voor migratie Turtelboom moet met de 120 hongerstakers in de Brusselse Begijnhofkerk praten want het is niet hun schuld dat de regering het niet eens geraakt over een asielbeleid, zegt senator Freya Piryns.

Hvandeker : Het zoeken naar een oplossing voor deze mensen die reeds 50 dagen in hongerstaking zijn is een daad van fatsoen. Een belangrijk signaal ook dat men dringend werk moet maken van dit dossier. 

17. DM 24/6 : Energieleveranciers scoren niet zo goed als het over klantendiensten gaat. Kwaliteit van de antwoorden, antwoordtijden en reactiesnelheden, het scoort allemaal niet zo goed. Electrabel, Essent en Lampiris zitten aan de slechte kant en Belpower, Ebem en Ecopower zitten een stuk beter. De secor moet extra inspanningen leveren, zegt Test Aankoop die het onderzoek voerde, vooral omdat vele consumenten het noorden kwijt zijn sinds de liberalisering van de energiemarkt.

Hvandeker : Deze resultaten verbazen me niet echt. Daarom dat ik zo weinig mogelijk contact met hen neem en het zelf probeer uit te zoeken via internet, vrienden en familie. Alles beter dan eindeloos wachten aan de telefoon en domme nummers intikken. De telefoonmaatschappijen doen goede zaken, al slapende.

18. DM 24/6 : 71 % van de oliehandel is in handen van speculanten. In 2000 was dat nog maar ( toch ook reeds ) 37 %. De speculatie wordt algemeen aangezien als een van de belangrijke factoren achter de hausse van de olieprijzen.

Hvandeker : Kopen en verkopen zonder economisch nut , speculatie dus, is een voor mij onbegrijpelijk fenomeen. Onbegrijpelijk omdat het wordt toegestaan maar ook omdat het misschien niet te grijpen is. Maar ook voedsel is het slachtoffer van dit soort transacties en dat is nog veel erger want de oorzaak van hongersnood wegens tekorten of onbetaalbare prijzen. En niemand , geen instantie , die er iets aan doet of kan aan doen.

19. DM 24/6 : Franse staat vergroot greep op Belgische stroomsector. Met de nakende overname van het 25 % belang van Gaz de France in SPE ( = Luminus ) , sectorgenoot van Electrabel, door EDF Electricité de France komt de Belgische electriciteitsmarkt weer wat steviger in handen van de Franse staat.

Hvandeker : Dat hebben de Fransen weeral eens goed onderling geregeld. Niemand die er ook maar aan twijfelt dat Suez-GDF  ( Electrabel ) en EDF ( Luminus ) waarschijnlijk goed zullen overeen komen ( ! ) waardoor liberalisering nog verder af is dan vroeger. Waar zitten de roepers in Brussel die voor meer concurrentie willen zorgen in het Belgisch energielandschap ? Te laat is te laat, dit scenario lijkt weeral onomkeerbaar.

20. DM 25/6 : Drinkwatercrisis is volgens vooraanstaande waterdeskundige nog erger dan gevreesd. Alleen massale investeringen kunnen een blijvende schaarste aan drinkwater en levensmiddelen voorkomen. Een uitspraak van de Canadese professor Andrew Benedek aan het begin van de Internationale Waterconferentie in Singapore.

Volksverhuizingen
Ook de Singaporese regeringsleider Lee Hsien Loong waarschuwde voor het conflictpotentieel bij steeds schaarser wordende bronnen. De wereld wordt met de grootste volksverhuizingen in het menselijk bestaan van het platteland naar de steden geconfronteerd, zei de voorzitter van Wetenschappelijke Stichting van Singapore, Tony Tan. De voorziening van de mensen met drinkwater en toiletten vormen voor de regeringen enorme uitdagingen.

Steden
In Singapore beraden deze week ongeveer 5.000 waterdeskundigen en ministers uit 60 landen over problemen rond de watervoorziening, vooral in de snelgroeiende megasteden in Azië. "In 1900 waren er slechts 16 miljoenensteden, vandaag zijn dat er meer dan 400", zei Lee. Volgens conferentievoorzitter Tommy Koh kan reeds op het eind van het jaar meer dan de helft van de wereldbevolking in steden leven". "Dat kan uitdraaien op een nachtmerrie-scenario, al naargelang wat we plannen", zei hij. "Zich om moeder aarde bekommeren, betekent dat we de oude wijsheden weer moeten leren kennen, met de natuur in harmonie leven."

Waterbesparing
De voorzitter van het Soaedische ontziltingsagentschap berichtte dat zijn land 40 tot 50 procent water heeft bezuinigd door het isoleren van de leidingen en een waterbesparingscampagne. Toestellen voor waterbesparing werden kosteloos verdeeld, maar de investering was al binnen de twee weken terug verdiend. Feliciano Belmonte, burgermeester van Quezon op de Filipijnen, herinnerde eraan dat de basisvoorziening in grote steden enkel mogelijk is bij goed regeringsbeleid. Ook de ondervoozitter van de Wereldbank voor Oost-Azië, James Adams, verlangt de professionalisering van de lokale besturen en meer verantwoordelijkheid van de politieke ambtsdragers.

Afvalwater
De Verenigde Arabischen Emiraten willen volgens hun minister van Water, Fahmi Bin Ali Al-Jowder, meer afvalwater tot drinkwater verwerken. Dat functioneert vooral dankzij het baanbrekend wetenschappelijk membraanonderzoek van Benedek. De Singaporese regering kende hem daarvoor de eerste Lee-Kuan-Yew-waterprijs toe, die met 300.000 Singaporese dollar (141.000 euro) gedoteerd is. Singapore wil met de technologie tegen 2011 ongeveer 30 procent van zijn waterbehoefte door de verwerking van afvalwater voorzien.

Meer doden
Ongeveer 1,1 miljard mensen wereldwijd hebben volgens Benedek geen toegang tot zuiver drinkwater en 2,6 miljard mensen beschikken niet over een toilet. Vijftig procent van de ziekenhuispatiënten lijdt aan ziektes die door onzuiver water veroorzaakt werden. En 1,8 miljoen kinderen sterven elk jaar aan door onzuiver drinkwater veroorzaakte diarree. Bovendien zakt de grondwaterspiegel in regio's als Pakistan, India, China en de Verenigde Staten, soms met meer dan een meter per jaar. De klimaatsverandering vermindert de wateropslagcapaciteit van vele bodems. "De problemen zijn enorm", zei Tan, voorzitter van de Singaporese Wetenschappelijke Stichting. "Maar met de nodige vastberadenheid moeten ze opgelost worden". "De membraantechnologie heeft de kosten voor de oplossing van de watercrisis drastisch laten dalen", zei Benedek. (dpa/gb)

Hvandeker : Op korte termijn een mogelijk nog nijpender probleem dan de klimaatverandering, de oliecrisis, de voedselcrisis, etc ? Ik vrees het een beetje als ik dit alles lees. Langs de andere kant is de mens een verstandig wezen dat met verrassende oplossingen voor de dag kan komen.  

water

      

De commentaren zijn gesloten.