26-06-08

Zeer goed, maar ( veel ) te complex voor de echte rechthebbenden

huis-sjaal
 

 

 

 

 

 

 

Bron : Website van het Vlaams Energie Agentschap en de 14-daagse gezinskrant van de Gezinsbond.

Nieuwe Vlaamse Energiepremie voor niet-belastingbetalers

11 juni 2008 - Vanaf vandaag kunnen mensen die geen of te weinig belastingen betalen een premie voor energiebesparende investeringen aanvragen van maximaal 2.650 euro per jaar. Zij kunnen geen gebruik maken van de federale fiscale aftrek. Om deze fiscale ongelijkheid weg te werken stelt Vlaams minister van energie Hilde Crevits 5 miljoen euro ter beschikking uit het Vlaams Energiefonds. De premie is niet alleen een milieuvriendelijke maatregel, maar ook een sociaal-economische maatregel. Door de stijgende energieprijzen helpt deze premie tevens de koopkracht te beschermen. Energiebesparende investeringen leveren een duurzame bijdrage tot zowel het leefmilieu als het gezinsbudget. De maatregel kadert in het Vlaams Energierenovatieprogramma 2020 om tegen 2020 het energieverbruik bij Vlaamse gezinnen met 30% te verminderen.

Waarom een Vlaamse premie?

De federale overheid geeft via de personenbelasting een belastingvermindering voor het uitvoeren van een aantal energiezuinige investeringen. Dit voordeel bedraagt 40% van het factuurbedrag voor investeringen uitgevoerd in 2008. Dit bedrag wordt evenwel begrensd tot 2.650 euro of 3.340 euro, afhankelijk van de uitgevoerde maatregel, per woning en per jaar. Jammer genoeg vallen de laagste inkomens bij deze maatregel uit de boot, omdat zij geen of onvoldoende personenbelastingen betalen.

Voor welk type investeringen krijgt men de premie?

Minister Crevits tracht deze ongelijkheid voor een groot deel met deze premie weg te werken. Gezinnen die geen of onvoldoende belastingen betalen om van de belastingvermindering te genieten, hebben recht op een premie voor drie energiebesparende investeringen:
de plaatsing van dakisolatie in een bestaande woning;
superisolerende beglazing ter vervanging van enkele beglazing;
een condensatieketel ter vervanging van het bestaande verwarmingssysteem.

Hoeveel bedraagt de premie?

De premie bedraagt:

  • 8 euro per vierkante meter dakisolatie;
  • 150 euro per vierkante meter vervangen enkele beglazing;
  • 1.500 euro voor een condensatieketel.

Het totale bedrag wordt evenals de belastingvermindering geplafonneerd tot 2.650 euro per aanvrager in 2008.

Voor beschermde afnemers (onder andere personen met een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds, personen in budgetbegeleiding bij het OCMW, gehandicapten, leefloon-trekkers of bejaarden die genieten van een gewaarborgd inkomen) gelden hogere premies en een hoger maximumbedrag.

De premie, die geldt voor investeringen die volledig betaald worden vanaf januari 2008, kan vanaf vandaag aangevraagd worden bij het Vlaams Energieagentschap, www.energiesparen.be, of op ‘1700’.

Hoeveel kan een gezin gemiddeld besparen?

Door dakisolatie te plaatsen bespaart een gezin tot 850 euro per jaar (15 MWh). Hoogrendementsbeglazing leidt tot een besparing van 400 euro (8 MWh). De vervanging van een verouderde verwarmingsketel door een condensatieketel resulteert in een besparing van 500 euro (9 MWh).

Waarom de keuze voor deze energiebesparende investeringen?

In opdracht van Vlaams minister Hilde Crevits heeft het Vlaams Energieagentschap in september vorig jaar bij 1.000 Vlaamse woningeigenaars een telefonische enquête laten uitvoeren, waarin gepeild werd naar de redenen waarom nog niet werd geïnvesteerd in dakisolatie, hoogrendementsbeglazing of een condensatieketel. Blijkt dat een gebrek aan behoefte alsook de kostprijs de voornaamste belemmeringen vormen.

Een huis-aan-huis onderzoek bij 1.026 Vlaamse huishoudens, zowel eigenaars als huurders, uitgevoerd door TNS Dimarso in april dit jaar, bevestigde deze vaststelling. Bijzondere aandacht werd besteed aan gezinnen met een bescheiden inkomen.

Gezinnen met een lager inkomen scoren op de drie prioritaire energiebesparende investeringen, merkelijk slechter dan de Vlaamse bevolking als geheel. 52% heeft geen dakisolatie, 16% heeft nog overal enkel glas en 97% van de aardgas- en stookoliegebruikers beschikt niet over het energiezuinige type verwarmingsketel.

Ook inzake toekomstplannen is er een grote discrepantie met de totale bevolking.

  • 63% van de mensen met een laag inkomen is niet van plan om binnen de vijf jaar (bijkomende) dakisolatie te plaatsen, versus 34% in Vlaanderen.
  • 37% zal nergens dubbel glas plaatsen, tegenover 18% van de Vlaamse gezinnen.
  • 59% zal geen energiezuinige verwarmingsketel installeren versus 41% in Vlaanderen.

Een belangrijke reden hiervoor is dat deze gezinnen vaker een woning huren waarin zij niet wensen te investeren. Ook financiële belemmeringen, gebrek aan een reële behoefte (de ketel werkt nog, de ramen zijn nog in goede staat, men heeft er nog niet aan gedacht) en de leeftijd van de bewoners spelen een belangrijke rol.

Een doorgedreven communicatie over de voordelen van een energiezuinige woning kan dus veel verhelpen. Toch moeten ook de financiële obstakels weggeruimd worden.

Minister Crevits: “Met de energiepremie voor niet-belastingsbetalers wil ik in de eerste plaats een onrechtvaardigheid wegwerken. Daarenboven kan de koopkracht voor deze gezinnen, die het broodnodig hebben, beschermd worden door een besparing op hun energiefactuur. Met de stijgende energieprijzen neemt dit immers een steeds grotere hap uit het budget.”

 

Meer info:

www.energiesparen.be/2020

 

Verder wordt er ( in De Bond ) ook verwezen naar het feit dat er heel wat reken- en ander  denkwerk aan te pas komt vooraleer men exact weet wat te doen op gebied van premieaanvraag, voorwaarden en modaliteiten alsook wat ( niet ) te doen bij de aangifte van de directe belastingen.

Tenslotte wordt ook gemeld dat er een mogelijkheid is , wanneer men de centen niet heeft om te investeren - wat mogelijk en eerder waarschijnlijk is in het geval van niet-belastingbetalers zoals laag-inkomensgezinnen, alleenstaande ouders, gepensioneerden of gezinnen met erg veel kinderen - , een lening aan te gaan en die af te betalen met de verkregen premies alsook met de besparing op de energiefactuur. Het energierenovatiekrediet is dus bedoeld voor dezelfde soort aanpassingen aan de woning als voor de Vlaamse premie.

Hvandeker : Natuurlijk zijn deze maatregelen goed of minstens goed bedoeld maar de fundamentele opmerking ( zie ook de actie van KWB onder de titel " Help ik verzuip in de premies" ) blijft dat zij die in eerste instantie zouden in aanmerking moeten komen in deze materie niet altijd de mogelijkheden hebben om de bomen in het bos nog te zien. Als ik lees dat men op het specifiek formulier met heel wat fiscale gegevens moet rekening houden om de gecorrigeerde basisbelasting te kennen, gegevens welke door de overheid zelf zijn uitgerekend en vermeld op het aanslagbiljet van inkomstenjaar 2005, dan heb ik daar mijn bedenkingen bij. Betrokkenen moeten dat dus zelf berekenen en men gaat er dus per definitie van uit dat ze fiscalist zijn of toch minstens een beetje voeling hebben met de fiscale definities zoals belastingvermindering op belastingvrije sommen, vermindering voor langetermijnsparen en bouwsparen, vermindering voor pensioenen en vervangingsinkomsten, of uit het buitenland, etc. Ik ken veel heel verstandige mensen die daar zelfs geen notie van hebben, laat staan zij die andere zorgen hebben. Bovendien is het bijna zeker dat uw situatie 2005 versus 2008 gewijzigd is en dan telt de laatste situatie, maar die is uiteraard vandaag volkomen onbekend. En dan moet men ook letten op de belastingaangifte 2009, inkomen 2008 dat men geen foute dingen doet. Echt eenvoudig en transparant zou ik dat niet durven noemen. En ik begrijp dat de overheid er voor moet zorgen dat er geen misbruiken kunnen ontstaan. Daardoor is het allemaal nogal ingewikkeld geworden. Veel te ingewikkeld voor de toekomstige potentiële begunstigden. We kennen ondertussen al heel wat ( verstandige en goedwillende ) mensen die duizenden Euro's op die manier mislopen zijn. Sommige mensen moeten begeleid worden om doorheen die administratieve rompslomp rond premie en lening te geraken of de maatregelen zullen niet het gewenste effect sorteren, vrees ik.

De commentaren zijn gesloten.