26-06-08

Even wat milieu- en klimaat- en energiepraat van de laatste dagen...

1. DM 14/6/2008 : Jos Geysels vindt dat politici zich best opnieuw bemoeien met de markt, duiden over de herverdelende functie van belastingen en uitspraken doen over democratie. Energie, water, voedsel en lucht zijn er voor iedereen en daar kan blijkbaar alleen de overheid voor zorgen door meer regulering en interventie : het marktsprookje geraakt stilaan uitverteld.

Hvandeker : Politici moeten proberen de scherpe en onrechtvaardige kantjes van het marktgebeuren weg te vijlen. Ze zijn ook daarvoor verkozen. Ook dat is nu eenmaal een boeiend aspect van de de 21ste eeuw....

2. DM 20/6/2008 : Hilde Crevits lanceert de campagne " Groene energie is geen sciencefiction "" en wil de gezinnen aansporen om te kiezen voor groene energie en groene warmte. Zie ook de website www.energiesparen.be waar deze actie wordt toegelicht.

Hvandeker : Uiteraard is groene energie al geruime tijd geen science fiction meer. Alleen kan het niet genoeg benadrukt worden, wat hier nogmaals gebeurt. Maar de hoogdringendheid komt er m.i. veel te weinig uit.

3. DM 20/6/2008 : Het aankopen van schone lucht in het buitenland ( als hulp aan ontwikkelingslanden) komt bovenop de eigen inspanningen. Dat zit vervat in de diverse Europese en wereldwijde klimaatengagementen. De Bond Beter Leefmilieu berekende die steun aan het Zuiden, voor België, op zo'n 800 miljoen Euro en dat bedrag kan gevonden worden in de opbrengst van CO2 rechten, te veilen vanaf 2012 met een opbrengst van 1 miljard Euro per jaar. Maar tot nu toe zijn er nog erg weinig concrete maatregelen getroffen , zowel door de Europese Commissie als door Leterme I, aldus Manu Claeys van BBL.

Hvandeker : De engagementen lijken nog niet zo heel concreet te zijn ofwel anders geïnterpreteerd. Blijkbaar worden bepaalde teksten anders gelezen en geïnterpreteerd , naargelang welke lokale bril men opheeft.     

4. DM 20/6/2008 : Ook uitgeverij Sanoma wil zijn steentje bijdragen aan het tot stand komen van een betere wereld. Adverteerders die rond duurzame ontwikkeling werken, ontvangen een korting van 25 %. Bovendien wil de uitgeverij thema-artikels en concrete tips mbt de milieuproblematiek publiceren. Ook intern wordt eraan gewerkt. En leveranciers moeten hun duurzaamheid aantonen en alle niet-verkochte tijdschriften worden gerecycleerd.

Hvandeker : Goede voornemens, dat is een begin. De daadwerkelijke omzetting ervan in de praktijk is natuurlijk een ander paar mouwen. Hopelijk valt CEO Aimé Van Hecke niet door de mand en is die voldoende duurzaam.

5. DM 20/6/2008 : Arctisch zee-ijs smelt veel sneller dan experts hadden verwacht, zodat de Noordpool mogelijk over 5 tot 10 jaar ijsvrij is in de zomer.   Enkele jaren geleden zegden deskundigen nog dat dit pas tegen 2080 zou gebeuren. Het zeer slechte nieuws is dat door de snele afsmelting de klimaatopwarming zelf nog wordt versterkt. Op korte termijn is deze problematiek onomkeerbaar, maar de inspanningen om de uitstoot te beperken kunnen op lange termijn wel effect hebben.

Hvandeker : Het lijkt erop dat men zich nu reeds neerlegt bij de feiten en het effect ervan op korte termijn. Toch wel erg snel, niet ?

6. DM 20/6/2008 : Eni en Publigas ( de gemeenten ) staan dicht bij een akkoord. In ruil voor het niet-uitoefenen door Publigas van zijn voorkooprecht kunnen de gemeenten een zitje behouden in de Raad van Bestuur van Distrigas en kunnen ze invloed uitoefenen om de liquiditeit en de bevoorradingszekerheid te behouden op de Belgische gasmarkt.

Hvandeker : En zo heeft Eni het allemaal voor het zeggen. En wat de garanties betreft : wait and see. Maar het akkoord is dus nog niet echt rond !

7. DM 20/6/2008 : Mc Cain, de republikeinse presidentskandidaat in de VS, wil tussen nu en 2030 een 45 nieuwe kernreactoren laten bouwen om minder afhankelijk te zijn van buitenlandse olie. Hij noemt die energiebron proper, veilig en efficiënt. Vandaag zijn er in de VS een 100 reactoren actief en deze zorgen voor 20 % van het electriciteitsgebruik.

Hvandeker : Gelukkig is deze kerel nog niet verkozen en hopelijk wordt hij dat ook nooit. Alternatieve energiebronnen zijn veel properder, veel veiliger en heel erg efficiënt en kunnen ook moeiteloos olie systematisch vervangen en de bevoorrading niet in het gedrang brengen. Zie ook punt 8.  

8. Bron : You Tube en de Barack Obama blog bij Skynet over de wens en de wil van Barack Obama om , overeenkomstig zijn energieplan,  te komen tot veel meer energie-onafhankelijkheid voor de VS door onvoorwaardelijk en dringend te gaan voor alternatieve energiebronnen zoals zon, wind en water. De technologieën zijn beschikbaar en er zullen massa's " groene " jobs worden gecreëerd, zoals in Japan en in Duitsland nu reeds het geval is. Maar het moet wel NU gebeuren, niet morgen. Even meeluisteren naar zijn toespraak op 24 juni 2008 in Las Vegas Nevada ?

http://barackobama.skynetblogs.be/post/6007327/barack-oba... 

6410_toparticlephoto

De commentaren zijn gesloten.