26-06-08

Asbest, een tikkende tijdbom.

asbest

Groen! wil gratis inzameling asbest niet beperken
Groen! wil dat particulieren cementgebonden asbestafval onbeperkt en gratis naar het containerpark kunnen brengen. Sp.a en CD&V zijn akkoord met Ilva om de gratis jaarlijkse deponering tot 200 kg per gezin te beperken. Dat is een onverstandige maatregel, vindt Groen! gemeenteraadslid Peter Van Hove. “Asbest is schadelijk voor de gezondheid. We moeten vermijden dat mensen omwille van de rekening op het containerpark hun asbestafval sluikstorten of begraven.”

De Zottegemse beslissing volgt op de beslissing van de Vlaamse overheid en de voorstellen van OVAM en de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten. De blootstelling aan asbest kan immers leiden tot verschillende aandoeningen. Tot tientallen jaren na de inademing van asbestvezels kunnen er ziekten ontstaan met een eventuele fatale afloop. Asbestose is erkend als beroepsziekte en recent heeft de overheid een speciaal fonds opgericht om de laattijdige slachtoffers ervan schadeloos te stellen. Groen! wil dat cementgebonden asbestplaten verplicht en kosteloos aanvaard worden op het stedelijk containerpark.

“Gezinnen die in een huis wonen met asbestcementen golfplaten of leien, mogen niet beschouwd worden als vervuilers”, vindt Van Hove. “Asbestcement werd tot in de jaren zeventig beschouwd als een betaalbaar en duurzaam materiaal. Ook de landbouwers die er de daken van hun stallen en hangars mee bedekten handelden ter goeder trouw. De aanwezigheid van asbest is een collectief probleem van de hele maatschappij. Daarom zijn het de overheden die de kosten moeten dragen.”

Bovendien moeten we de burgers aanmoedigen om hun asbestafval op het containerpark aan te bieden, zodat het veilig verwerkt kan worden, vindt Groen!. Als het teveel kost om het asbest in te leveren op containerparken, is het risico groot dat het vermengd raakt onder ander bouw- en sloopafval en op type drie stortplaatsen voor bouwpuin terecht komt. Het is ook niet ondenkbaar dat sommige particulieren het asbestafval gewoon begraven om kosten te besparen.

“Tijdens de gemeenteraad van maandag 17 maart stelde de burgemeester dat hij onze vraag zou meenemen naar de vergaderingen van ILVA, maar dat blijkt nu achteraf een zoethoudertje te zijn”, zegt Van Hove. Omdat er ondertussen reeds verschillende vergaderingen van ILVA achter de rug waren, vroeg Van Hove tijdens de gemeenteraad van juni naar een stand van zaken. Burgemeester De Loor repliceerde laconiek dat hij buiten de vergadering met een aantal mensen had gesproken en dat er geen draagvlak was. “Voor ons stadsbestuur is de gezondheid van zijn inwoners blijkbaar niet belangrijk”, besluit Van Hove. Bron website belg.be

Hvandeker : Met dit levensgevaarlijk goedje kan men niet voorzichtig genoeg zijn. De risico's die ontstaan wanneer de overheid niet duidelijk aangeeft dat er geen beperking in de tijd , noch in de hoeveelheid bestaat, zijn dan niet meer te overzien, zoals in de reactie van Van Hove te lezen is . Bovendien moet men sommige mensen beschermen , ook en zelfs tegen  zichzelf.  

De commentaren zijn gesloten.