26-06-08

10 prangende vragen over de olie(prijs)crisis.

chinapollutie
 

 

 

 

 

 

De brandstofkosten zijn te hoog voor de truckers, voor de automobilisten, voor de luchtvaart ( toeristen en zakenmensen), voor de bedrijven , voor verwarming van huizen en gebouwen, voor de voedselproductie en ga zo maar verder. Bron DM 14/6/2008 

Hvandeker : Een eindeloos rijtje klagers, en ( soms ) terecht. Maar ook een stimulans om iets anders te proberen, alternatieven zijn er genoeg maar ze staan nog veelal in hun kinderschoenen.

1. Hoeveel energie heeft de wereldeconomie nodig ? Altijd meer en meer, niet alleen aardolie maar ook aardgas en steenkool. Er zijn wel landen welke steeds meer en andere welke toch minder nodig hebben.

2. Waarom stijgen de olieprijzen zo fel ? De vraag stijgt en het aanbod kan dat niet volgen. Dat is ook zo voor het aardgas.

3. Is China de grootste slokop ? Het is de snelste groeier , maar ( nog ) niet de grootste slokop, dat blijft de VS. Voor steenkool is dat omgekeerd, de VS gebruikt slechts de helft van China.

4. Drijven speculatie de olieprijs ( kunstmatig ) op ? Speculatie op de financiële markten heeft een grote , maar geen beslissende invloed. Maar zorgt wel voor tijdelijke pieken.

5. Hoelang zal de olieprijs nog blijven stijgen ? De prognoses lopen uiteen omdat niemand dat eigenlijk weet. Maar nog nooit heeft men zo'n lange stijgingsperiode ( 6 jaar ) gekend. Sommigen voorstellen het einde van de rit pas op 250 dollar per vat, dat is 3 Euro per liter diesel.

6. Hoeveel olie is er nog ? Olie is niet onuitputtelijk, nog ongeveer 42 jaar. Aardgas nog 60 en steenkool 133 jaar.

7. Waar zitten de oliereserves ? Vooral in het Midden Oosten ( 60 %), maar dat zijn slechts schattingen. Andere bronnen vermelden bv 3 x meer reserves in Irak, dan algemeen aangenomen wordt. Ook hier is het koffiedik kijken en laat niemand, begrijpelijkerwijze,  in zijn kaarten kijken.

8. Wat met nieuwe olievondsten ? Reserves gaan over min of meer bewezen cijfers, maar voor het overige wordt gezegd dat de gemakkelijke olievondsten verleden tijd zijn. Maar het kan nog steeds...

9. Wanneer zit de oliejaarproductie op haar maximum ? Ook hier is er geen eensgezindheid onder geologen en producenten. 100 miljoen vaten per dag tegen 2020, 103 tot 116 miljoen tegen 2030 is een andere mening.   

10. Bedreigt de stijgende olieprijs de economische groei op lange termijn ? Uiteraard, maar veel zal afhangen van de alternatieve brandstoffen en van de energie-efficiëntie van de snelle groeiers, zoals China en India. Langs de andere kant zijn er nu al landen zoals Japan en Duitsland die snelle groei combineren met een erg matig energieverbruik.  

Hvandeker : Hoe meer alternatieve energie , afkomstig van wind, zon en water, zal kunnen worden ingezet, hoe meer klassieke energiebronnen er in de grond kunnen blijven zitten. Dat geeft meer kansen op prijsstabiliteit, zelfs een prijsdaling op langere termijn behoort dan tot de mogelijkheden, en bovendien leveren die alternatieven minder tot geen uitstoot.  

De commentaren zijn gesloten.