23-06-08

Vrijdag 20/6/2008 was het dag van de Wereldvluchteling

 6293_toparticlephoto

Hvandeker : Omdat velen onder ons rechtstreeks noch onrechtstreeks met vluchtelingen te maken hebben, is het ook niet zo eenvoudig om door het bos de bomen te zien en steeds te begrijpen waar de moeilijkheden en de mogelijkheden kunnen liggen. Of gewoon om een krantenartikel juist te interpreteren, zoals bv dat over die 120 hongerstakers die reeds 47 dagen hun acties verderzetten in de Brusselse Begijnhofkerk en waarvoor een team van een 15-tal artsen het ergste beginnen te vrezen.   Zelfs met definities gaan we er niet direkt geraken, maar ze helpen toch al een beetje. Bron Bijlage DM op 20/6/2008.

1. Asielzoeker : Iemand die aan de asielinstanties om asiel ( = bescherming ) vraagt. Krijgt opvang in een asielcentrum en verblijft er geldig zolang zijn/haar asielaanvraag onderzocht wordt.

2. Erkende vluchteling : Een asielzoeker die de asielprocedure met goed gevolg heeft doorlopen. Een vluchteling is iemand die buiten zijn land verblijft en niet kan terugkeren wegens een gegronde angst voor vervolging op grand van ras, religie, nationaliteit, politieke opinies of lidmaatschap van een bepaalde sociale groep. Omdat hij in het land van herkomst vreest voor zijn leven of vrijheid, krijgt hij dus bescherming van België. En ontvangt een speciale verblijfskaart als vluchteling en kan niet teruggestuurd worden naar zijn thuisland.

3. Uitgeprocedeerde asielzoeker : Iemand die om asiel heeft gevraagd maar niet heeft gekregen omdat uit het onderzoek is gebleken dat hij zijn land niet ontvlucht is wegens een gegronde angst voor vervolging. Een uitgeprocedeerde asielzoeker verblijft niet langer regelmatig in het land en krijgt een bevel om het grondgebied te verlaten.

4. Illegaal : Iemand die geen geldig verblijfsdocument ( meer ) heeft. Dat kan een uitgeprocedeerde asielzoeker zijn, maar evengoed een toerist of een buitenlands student die langer dan toegelaten in België verblijft.

5. Geregulariseerde vreemdeling : Een vreemdeling die van de minister van Migratie- en Asielbeleid uitzonderlijk een verblijfsdocument krijgt omdat hij gegronde redenen heeft om niet terug te keren naar het thuisland. Voorbeelden : de vader van een Belgisch kind, een asielzoeker die onredelijk lang wacht op zijn asielbeslissing.

6. Naturalisatie : Een manier om na drie jaar ( twee voor erkende vluchtelingen ) onbeperkt en geldig verblijf, de Belgische nationaliteit te verwerven.

7. Ontheemde : Iemand die op de vlucht is, maar binnen zijn eigen land verblijft en bijgevolg voor bescherming afhankelijk blijft van zijn eigen staat.

Hvandeker : Definities zijn slechts het begin voor een goed begrip van een feitelijke situatie. Een tweede stap is kennis van de feiten, objectivering van een situatie - als dat al mogelijk is-, en een duidelijke wetgeving. Naast enig fatsoen natuurlijk.  

  

De commentaren zijn gesloten.