09-06-08

Juridische actie tegen Lange Wapperbrug

 070313Berchem044
 

Juridische actie tegen Lange Wapperbrug

09/06/2008 15:03

Groen! zal een proces starten tegen de aanleg van de Lange Wapperbrug, wellicht op het moment dat er een bouwvergunning wordt afgeleverd.

Samen met een Gents advocatenbureau wordt bekeken welke stappen kunnen ondernomen worden. Er wordt gedacht aan het instrument van de milieustakingsvordering. Doel is de betrokken overheden te doen stilstaan bij de mogelijke gevolgen voor de omwonenden.

Groen! heeft al op zowat alle beleidsniveaus aangedrongen op een fermer beleid tegen fijn stof. Al meer dan twee jaar dringt Vlaams parlementslid Rudi Daems aan op een grondig onderzoek naar de alternatieven voor de Lange Wapperbrug. Maar hij vond weinig of geen gehoor, aldus Groen!

De partij zegt haar vertrouwen in de NV BAM, die zal instaan voor de bouw en de exploitatie van de Oosterweelverbinding, waarvan de Lange Wapperbrug deel uitmaakt, te hebben opgezegd.

Volgens Daems is Groen! bereid alle bewoners te steunen die het algemeen belang - de leefbaarheid van de stad en de gezondheid van haar bewoners - voor de rechter willen verdedigen als de stad in gebreke blijft en beslist een bouwvergunning voor het project te verlenen. Samen met het advocatenbureau Larmuseau uit Gent zal dan een proces worden opgestart.

Groen! wil daarmee tot een grondige herziening van het project komen. Volgens de partij zal de Lange Wapperbrug zorgen voor meer stof, milieuverontreiniging en lawaai voor de omwonenden. De partij wil alleszins dat het tracé over het Eilandje wordt geschrapt. Groen! wil dat er wordt gekozen voor een tunnel in plaats van voor een brug.

Bron : website van Knack, vandaag gelezen.

Hvandeker : Blijkbaar kan je het alleen hard spelen via juridische weg en in naam van alle toekomstige " slachtoffers ". Want wees nu eerlijk( zie DM dd 9/6)  : een van de voorstellen van minister Van Brempt om het fijne stof tegen te houden in alle betrokken wijken was " geluidschermen die ook nog eens het fijn stof tegen houden ". Ik kan er mij zelfs niets bij voorstellen. Wordt dat fijn stof dan in het scherm ingezogen of zo ? En vrachtwagens zonder roetfilters moeten door de Liefkenshoektunnel. Waarom niet alle Nederlandse  ( en Belgische ) vrachtwagens, ook die met roetfilter, die op LO moeten terechtkomen. Of wordt die roet tegengehouden door die geweldige - ook nog eens fijn en ultra fijn stof- absorberende geluidschermen ? Graag een beetje ernst aub.

De commentaren zijn gesloten.