09-06-08

Help ! Ik verzuip in de premies !

 huis-sjaal

Deel 1 : Probleemstelling

Gevraagd: premies met orkaankracht !  

 

   

Schokkend. Zo kunnen we de resultaten van het KWB-onderzoek in verband met premies nog het best omschrijven. Premies genoeg: er zijn er meer dan 2.000 en ze zouden een geweldig instrument moeten zijn in tijden van acute klimaatproblemen en exploderende olieprijzen. Maar dat zijn ze helaas veel te weinig.

Acute klimaatproblemen. Misschien ben je ‘de ongemakkelijke waarheid’ van Al Gores film over de noodzaak om de klimaatverandering te stoppen intussen een beetje beu gehoord. Dan heb ik slecht nieuws voor jou: het onstabiel worden van het klimaat is de komende 50 jaar wellicht één van de zwaarste uitdagingen die ons allemaal naar adem zal doen happen. De hittegolf van 2003 zijn we vergeten. Het was de heetste zomer in Europa van de afgelopen 500 jaar. Minstens 35.000 mensen stierven van de hitte. Vooral in Italië en Frankrijk. Meestal oude mensen, achtergelaten in slecht geïsoleerde appartementen, terwijl de familie op zomervakantie was. Het blijft daar niet bij. De bezorgdheid neemt toe. De nieuwste rapporten van het Internationaal Klimaatpanel wijzen op de toenemende kracht van orkanen, op de versnelde stijging van de zeespiegel, op de ijsvrije doorvaartroutes aan de Noordpool en op de aantasting van de onaantastbaar gewaande Zuidpool. De uitstoot van broeikasgassen moet met 80 tot 90% omlaag. Technisch kan het. Zeker in de woningbouw. Begin 2010 verhuist het Algemeen Secretariaat van de KWB in Brussel naar een ‘passief’ kantoorgebouw, het eerste in ons land. Het is zo goed geïsoleerd dat het nog nauwelijks energie nodig heeft om te verwarmen of te koelen. In Duitsland zijn zogenaamde ‘passiefhuizen’ al heel gewoon: de energierekening van de bewoners bedraagt zo’n 300 euro per jaar. De meerkost om hun huis op het vlak van energie ‘passief’ te maken, verdienen ze in enkele jaren terug.

Vergelijk hun energierekening even met de jouwe. En kijk naar morgen: begin 2008 betaalden we voor een liter stookolie nog 0,68 euro. Vandaag is die prijs tot 0,91 euro gestegen. Morgen wordt het nog veel erger. Een vat ruwe olie kost nu 121 dollar. De ABN Amrobank rekent voor dat het over 10 jaar 300 dollar per vat wordt. De prijs van aardgas volgt. Onbetaalbaar duur. Nu al. We staan op een kantelmoment: de overheid moet er nu voor zorgen dat het de goede kant uitgaat. De kant van doorgedreven energiebesparing. Niet met kleine stapjes, maar met grote sprongen. We pikken het niet dat straks alleen nog een kleine elite zich een lekker koel huis in de zomer en een gezellig verwarmd huis in de winter kan veroorloven.

Wat wij vragen is een premiestelsel dat in verhouding staat tot de ernst van de feiten. Een premiestelsel met orkaankracht als het ware. In dit RAAK-nummer lees je er meer over. De huidige wirwar van premies en fiscale aftrekken is een labyrint waarin velen verloren lopen. Ze krijgen dikwijls niet eens waar ze wettelijk recht op hebben. Hier en daar duiken kafkaiaanse toestanden op. Of je hebt gewoon tegenslag omdat de premiewinkel wel eens even grillig is als het klimaat zelf. De premies zijn over het algemeen ook veel te laag: met een duwtje in de rug geraken de meeste gezinnen lang niet ver genoeg. Wij pleiten voor hogere premies die je met één aanvraag binnen de kortste keren uitbetaald krijgt. En we ergeren ons aan de mogelijkheden voor belastingaftrek: twee jaar nadat je de factuur betaald hebt, zie je eindelijk iets gebeuren op je aanslagbiljet. Een aangename verrassing maar lang na de feiten en zonder effect op de energiebesparing waarvoor ze bedoeld was. Die investering in het energiezuinig maken van je woning heb je toen beperkt tot wat je toen kon betalen. Wat de fiscus je nu toespeelt komt te laat. Ik ken verhalen van mensen die er een nieuwe keuken of een grotere auto mee gekocht hebben. Jij?

We hebben een dubbele leidraad nodig voor een goed premiebeleid. Een sociale leidraad die ervoor zorgt dat mensen met kleine inkomens hun woning kunnen aanpassen zodat ze er zowel in de winter als in de zomer aangenaam kunnen wonen. En een ecologische leidraad die het grootste effect op het milieu het sterkst aanmoedigt. Ook op dit vlak is er een dringende ommekeer nodig. In dit land maken we het mee dat het installeren van zonnepanelen, zelfs op een niet-geïsoleerd dak, zodanig zwaar met gemeenschapsmiddelen wordt aangemoedigd, dat het op de beleggerspagina’s van de kranten als een uitstekend alternatief voor een risicovolle belegging op de beurs wordt aangeprezen. Het effect op het milieu is nochtans te verwaarlozen.


Bron : KOEN STEEL
16 mei 2008 in het KWB ledenblad Raak van juni 2008

Deel 2 : Voorstel van mogelijke oplossingen  

Enquête premies

   

Kwb heeft met haar enquête bij 600 leden rond het aanvragen van premies voor energiezuinige verbouwingen goed gescoord. We hebben gisteren alle nationale pers bereikt ! De volledige resultaten van de enquête kan je nalezen in ons ledenblad "raak" van juni. Hieronder alvast onze besluiten. Nieuwsuitzending gemist? Geen probleem, lees zeker verder: onderaan het artikel staan links naar de verschillende uitzendingen. 

Het standpunt van de KWB

1. Premies zijn het middel bij uitstek om gezinnen over de drempel te halen om hun woning energiezuiniger te maken.
2. Het huidige premiestelsel is veel te ingewikkeld en moet dringend worden aangepast zodat iedereen zijn weg weet te vinden in de premies.
3. Het huidige premiestelsel is te weinig gericht op maximaal ecologisch rendement.
4. Daarom moet het systeem:
a. ervoor zorgen dat mensen op een eenvoudige manier premies kunnen aanvragen
b. deskundigen op lokaal niveau inschakelen die mensen begeleiden
c. een beperkt aantal duidelijke toelatingsvoorwaarden hebben zodat zoveel mogelijk mensen van deze premies kunnen genieten.

5. Wij stellen voor om:
a. De premieverstrekkers zich zo te laten organiseren dat burgers met één aanvraag één hogere premie zo snel mogelijk uitgekeerd krijgen.
b. De belastingaftrek te vervangen door een premie die minstens even hoog is maar sneller wordt uitbetaald.
c. Zowel aan de premie als aan het premiebedrag niet te raken voor minstens 4 jaar.
d. Meer mensen te laten genieten van de premies: de niet-belastingbetaler, de doe-het-zelver, de eigenaars van een tweede woning en tevens de inkomensgrenzen op te trekken.
e. Een BTW-verlaging toe te kennen voor mensen die hun woning nog meer energiezuinig willen maken dan de voorgeschreven norm.
f. De gemeentelijke premies af te schaffen en te vervangen door gratis energiescans en deskundig advies en begeleiding voor kandidaat-bouwers.
g. Ervoor te zorgen dat de overheid op regelmatige tijdstippen haar burgers stimuleert om energiezuinig te (ver)bouwen en hen hierbij op een correcte manier inlicht over de premies waar ze recht op hebben.

Een link naar publicatie in de pers:

artikel en video op de vrt site

 

Hvandeker : Een duidelijk voorbeeld dat de overheid het een en ander onderkent en de bedoeling heeft maatregelen te treffen die resultaat opleveren. Helaas moeten wij vaststellen dat de overheid niet bestaat, wel een waslijst van overheden en privéspelers die elkaar soms voor de voeten lopen en elkaar de vliegen afvangen. Het voorstel van de KWB is juist een loffelijke poging om dit alles uit de wereld te helpen. Maar wie , van de eigenlijke spelers, begint eraan ?

Toch ben ik erg blij dat de KWB duidelijk een standpunt inneemt voor een meer sociale en ecologische benadering van het " premiedebat ". Hopelijk zijn ze niet roepende in de woestijn en nemen ze contact met de " juiste gesprekspartners ". En omgekeerd natuurlijk ook want hun voorstellen zijn transparant en haalbaar op relatief korte termijn. Vinden de politici ( meerderheid en oppositie, want te belangrijk ) dat echter ook ? ?   

De commentaren zijn gesloten.