09-06-08

Ecologisch sprokkelhout van de voorbije week

1. DM 3/6 : Niet minder , maar méér politiek. De afleveringen in de Suez-Electrabelsoap moeten van de stuitendste zijn in lange tijd. Een schoolvoorbeeld van onbehoorlijk bestuur. Dat de inflatie de pan uitswingt en we ver boven het Europees gemiddelde zitten is ook niets om fier over te zijn ( zoals Mr Reynders ) en dat CEO's van Bel20 bedrijven een gemiddelde opslag kregen van 15 % is onverdedigbaar in deze tijden van torenhoge energie- en voedselprijzen.

Hvandeker : Ik zou eerder zeggen dat we betere en meer rechtvaardige politiek , neen politiekers, nodig hebben. BHV , ik ken het niet en wil het ook niet kennen, want mijn gevoel zegt me dat dit eigenlijk over een non-issue gaat om ons van de werkelijke problemen af te leiden.

2. DM 3/6 : Er zijn 3 miljard voedselonzekere mensen, met chronische honger of ondervoed, terwijl er voedsel genoeg is maar ze het niet kunnen kopen. Ze kennen het woord staking niet en ze moeten wel berusten, omdat ze geen macht hebben en niet gegroepeerd zijn. Hun overheden, die zouden moeten zorgen voor voedselzekerheid, komen daar goed mee weg.

Hvandeker : Het is een complexe materie voor alle landen . De overheden moeten minstens een proactiever voedselbeleid voeren op lange termijn en met de juiste middelen : import, export, productie, premies, programma's op langere termijn, etc. Een immense uitdaging want 3.000.000.000 mensen met voedselonzekerheid in 2008, dat kan toch niet langer ?   

3. DM 4/6 : Brazilië slaagt er niet in de vernietiging van het grootste woud ter wereld, het Amazonewoud, tegen te gaan. Ze moeten kiezen tussen het groen en de arme bevolking en dat is uiteraard heel erg moeilijk . Sojaplantages en veeteelt vormen de grootste bedreiging voor het Amazonewoud. Ook het 3de grootste regenwoud, dat van Papoea Nieuw-Guinea, staat onder steeds grotere druk.

Hvandeker : Economische belangen worden steeds opnieuw uitgespeeld tegen de ecologische. Bovendien wil men de economische belangen gelijkstellen met de belangen van de arme bevolking. Terwijl het vooral de grote groepen zijn die er hun voordeel mee behalen. Een overheid moet toch in staat zijn de meeste belangen in balans te krijgen,  met een goede wetgeving.

4. DM 4/6 : Voedselproductie moet met 50 % omhoog binnen 20 jaar, aldus VN baas Ban Ki-moon , om aan de groeiende vraag te kunnen voldoen. Oorzaken van de huidige voedselcrisis zouden een tekort aan landbouwgronden, lage opbrengsten wegens een tekort aan water en wegens de opwarming van de aarde zijn. En de toegang tot voedsel voor kwetsbare groepen moeten verbeterd worden.

Hvandeker : Het lijstje met mogelijke oorzaken is misschien juist maar erg onvolledig. Speculatie, voedsel voor brandstof, falend beleid en machtsspelletjes tussen overheden en privéspelers zijn er enkele andere. Andere bronnen zeggen dat er voedsel genoeg is, alleen geen geld genoeg om het te kopen....Er zijn dus meerdere " waarheden ".

5. DM 4/6 : Franse fotograaf en groene jongen Yann Arthus-Bertrand laat fascinerende luchtfoto's van de mooiste en meest bedreigde plaatsen van onze planeet de wereld rondgaan. De aarde vanuit de hemel noemt zijn werk en het zijn schitterende foto's vanuit een luchtballon genomen.

Hvandeker : Even googlen en je vindt ze. Of op Eén kijken iedere woensdag, vanaf 4/6 gedrurende 13 weken.

6. DM 4/6 : Suez en Total investeren zwaar in Photovoltech, een Tiense Zonne-energiespecialist en producent van fotovoltaïsche cellen, basiscomponet van zonnepanelen. Binnen 5 jaar willen ze bij de 10 grootste producenten ter wereld behoren.

Hvandeker : Suez en Total zijn erg machtige groepen, en macht kan misbruikt worden. Voorlopig blijft mijn adagio " groene zaken zijn ook zaken, en nog gezond ook " .... toch overeind, ook in deze context.  

7. DM 4/6 : GM overweegt de productie van 700.000 SUV's en pickups te schrappen, ook de Hummer komt mogelijk niet meer bij hen in beeld en ze willen overschakelen naar de Chevrolet Volt, een electrische wagen. Als signaal kan dat allemaal tellen, zeker omdat GM steeds symbool stond voor de American dream van spotgoedkope brandsotf en ongebreidelde paardenkracht.

Hvandeker : een teken aan de wand. Als een CEO van een bedrijf zoals GM deze bocht van 180 ° neemt, is er wat aan de hand.....temeer omdat de klanten het anders willen, en snel.

8. DM 5/6 : Voor het eerst in jaren koopt de Belg beduidend milieuvriendelijker wagens. De nieuwe wagens stoten beduidend minder CO2 uit. Sinds Al Gore is er toch wel wat veranderd en dat uit zich ook in de showroom. Men wil bewust minder verbruiken en bewust minder uitstoten. En de premies doen hun duit in het zakje.

Hvandeker : een teken aan de wand, ook bij ons. Hoop doet leven.

9. DM 5/6 : Leterme belooft maatregelen tegen energiereus Electrabel. Als reactie op de acties van milieugroeperingen, vakbonden, verbruikersorganisaties, etc belooft hij de 250 miljoen te realiseren en de verbruiker beter te beschermen met leesbare facturen en meer concurrentie.

Hvandeker : Veel beloven en weinig geven, doet de zotten in vrede leven. Mr Magnette is niet meer in beeld, Mr Leterme wel . Et Alors ? Alleen maar schijnbewegingen voor de tribune, niets meer , vrees ik.     

10. DM 6/6 : Internationale autofederatie FIA vraagt maatregelen tegen de klimaatverandering : Onder het motto " Make cars green " vragen zij : groene fiscaliteit, aangepast rijgedrag, schonere technologie vanwege beleidsmakers en automobilisten zelf, niet van de constructeurs. Maar zij zeggen ook dat de klimaatmaatregelen in geen geval ten koste mogen gaan van de mobiliteit in het algemeen en het autogebruik in het bijzonder. De Bond Beter Leefmilieu vinden het een communicatiestunt, een erg cynische overigens.

Hvandeker : De consument en de overheid worden hier nogmaals belazerd door valse profeten die de schuld bij de anderen leggen en van zichzelf zeggen dat ze al genoeg gedaan hebben. Doorzichtig tot en met.   

11. DM 6/6 : Verkoop scooters x 3 in zes jaar tijd. Als gedeeltelijke oplossing tegen de files en tegen de dure brandstof.

Hvandeker : Zuinig en wendbaar door het verkeer, het is te begrijpen. Maar het blijft marginaal.... 

12. DM 7/6 : Minister Reynders geeft toe dat de regeling rond de notionele intrestaftrek  bedoeld is als belastingverlaging voor de bedrijven van 33.99 % naar 25 %. Als argument wordt gebruikt : geef de bedrijven meer " zuurstof " dat komt op termijn de werkgelegenheid ten goede. Hij vindt ook dat de misbruiken en het oneigenlijke gebruik het draagvlak ondermijnen.

Hvandeker : Dat er meer werkgelegenheid geschapen wordt, is niet bewezen, integendeel. Maar dat de " bottomline " zoveel percent hoger ligt en daarmee ook het inkomen van de aandeelhouders evenredig stijgt, daar moet je geen economie voor gestudeerd hebben.

13. DM 7/6 : Na de gloeilamp komt de spaarlamp en daarna komt de ledlamp. Alhoewel deze nog prijzig is, beginnen haar voordelen - zoals ultra zuinigheid - door te wegen.

Hvandeker : interessante evolutie die toch wel aangeeft dat men niet bij de pakken blijft zitten en steeds verder zoekt naar oplossingen voor het energieprobleem. 

De commentaren zijn gesloten.