30-05-08

Zeer kort nieuws ( 46 berichten) over klimaat, energie, milieu en aanverwanten van de voorbije weken

Wegens enkele dagen verlof in Andalousië, heb ik letterlijk en figuurlijk een beetje " stilgelegen " of " stilgezeten " . Maar dat wordt met deze goed gemaakt nadat ik de inkomende post , kranten en tijdschriften incluis, even - ze noemen dat tegenwoordig diagonaal - heb doorgenomen. De oogst was opmerkelijk : mogelijk omdat de communautaire knelpunten rond de zgn staatshervorming nog steeds hangende zijn, gaat er geen dag voorbij of er zijn " ontwikkelingen " in de zaken die mij meer interesseren. Even een bloemlezing uit titels ( bedoeld om de aandacht te trekken en even vast te houden ) dienaangaande :

DM 29/5 : Samenwerkingsakkoord over Noordpool. Rusland, Canada, VS, Denemarken en Noorwegen gaan hun samenwerking opvoeren op basis van wederzijds vertrouwen en transparantie.

Hvandeker : Hopelijk lukt dit ook, wordt de koek verdeeld met maatregelen die respect inhouden voor het milieu.

DM 14/5 : In ruil voor mijnontginningsrechten voor miljoenen tonnen koper en kobalt in Congo levert China , in het kader van een soort Marshallplan naar Belgisch model, duizenden km's spoorwegen, asfaltwegen, aardewegen, stadswegen, hospitalen, 2 hydro-electriciteitscentrales , electriciteitsnetwerken, renovatie van ziekenhuizen, luchthavens, moderne universiteiten en vele duizenden sociale woningen in Kinshasa en de provincies.

Hvandeker : Het lijkt er op dat de rol van België in Congo bijna helemaal is uitgespeeld, met uitzondering van zijn mijnbouwmodel.

DM 14/5 : De stad Barcelona zet tien schepen in om het hoofd te bieden aan de drinkwaterschaarste. De waterreserves zijn zo goed als op.

Hvandeker : En nu maar hopen en wachten op het openen van de hemelsluizen om aan deze redelijk absurde en zelfs - voor de lokale overheden vernederende - situatie een einde te maken. Er zijn wel heel veel grote en kleinere zwembaden, gevuld met drinkwater,  aanwezig in de regio.  

DM 14/5 : John Mc Cain wil CO2-uitstoot beperken. En is ook voorstander van een " cap and trade system " waarbij nog te grote vervuilers rechten moeten kopen van schonere tegenstanders.

Hvandeker : Een verkiezingsstunt ? Mooie woorden ? Daar lijkt het op, gezien het feit dat Mc Cain zich steeds verzet heeft tegen iedere vorm van alternatieve energie.

DM 14/5 : Camera's flitsen opvallend veel vreemde nummerplaten ( 25 % ) maar parketten stuiten op identificatieproblemen. Tot 50 % van de snelheidsboetes voor buitenlanders blijft daarom onbetaald.

Hvandeker : " men " wordt steeds slimmer, steeds driester en steeds brutaler teneinde te ontsnappen aan de boete en als men die dan toch aan de broek heeft zijn er nog steeds heel veel ontwijkingsmogelijkheden. Werk aan de Europese en Belgische winkel...

DM 14/5 : De VREG waarschuwt voor het risico op een tekort aan groene stroom. De productie ervan groeit veel minder snel dan de vraag. Reden : het ontbreken van een Vlaamse regelgeving na 2010.

Hvandeker : Investeerders blijven aan de kant want ze tasten in het duister wegens het ontbreken van een richting. Hoelang nog ?

DM 15/5 : Amazoneminister Marina Silva stapt op uit Braziliaanse regering omdat ze onvoldoende steun krijgt om het regenwoud te beschermen en een beleid rond milieu op te zetten.

Hvandeker : Een konsekwente dame. Jammer, want het Amazonewoud is heel erg belangrijk voor de aarde .

DM 16/5 : Het aantal vliegbewegingen boven Europa daalt voor het eerst in 5 jaar omwille van de recordprijzen van olie en de dalende koopkracht.

Hvandeker  : Het gaat om een lichte daling. Afwachten dus en als men toch vliegt dan kan men steeds ( vrijwillig ) CO2 compenseren aan 25 Euro per ton + BTW.

DM 16/5 : Ijsbeer op Amerikaanse lijst van bedreigde diersoorten. Dit na maandenlange druk en protest van milieuorganisaties.

Hvandeker : Niet uit overtuiging maar om de protesten te doen ophouden, als ze verder niet veel doen aan het broeikaseffect heeft dit totaal geen zin. En in Canada hebben ze ook nog heel wat ijsberen die hun jas zouden willen uittrekken. En heel wat andere dieren hebben ook last van de opwarming en zullen nog sneller verdwijnen.

DM 16/5 : Snelle auto is per definitie gulzige auto. Gevaarlijk, duur en slecht voor het milieu. Waarom nog auto's produceren die sneller dan 130 km/uur kunnen rijden maar het niet mogen ( behalve op enkele autostraden in Duitsland ) ?

Hvandeker : Als deze wagens dan nog eens in de file moeten blijven staan, zoals de kleintjes, en na enige of lange tijd terug " bevrijd " worden dan moeten ze de verloren tijd inhalen door als een razende te gaan rijden, te slalommen en soms rechts voor te steken, tegen de bumper van hun voorganger te rijden, en zo kan er nog een tijdje worden doorgegaan. Het woord " absurd en onverantwoord " om dit te tolereren , erger nog te beschermen, spookt steeds door mijn hoofd.

DM 16/5 : Dure grondstofprijzen verleiden bepaalde sectoren tot prijsafspraken : supermarkten, bakkers, maalderijen, friet en snoepgoed zijn sectoren die hierbij worden " aangeraakt ". En het is verleidelijk om de winstmarges veilig te stellen. Het kan, in deze tijden van toenemende inflatie, zonder erg op te vallen. Maar ook de waakhonden ( Raad en Dienst voor Mededinging ) zijn er ook nog.

Hvandeker : Zoals gewoonlijk is de consument het eerste slachtoffer. Maar is hij dat ook niet in voor energie en telecom, met zijn monopolies of duopolies ? Wie verdedigt deze klanten ?    

DM 17/5 : Vlaamse regering versoepelt regels voor windmolens en zonnepanelen. Vereenvoudiging op het vlak van de windmolens : voor de inplanting van windturbines in agrarisch gebied is er geen nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan meer nodig en voor zonnepanelen is er geen voorafgaande toestemming meer nodig , alleen meldingsplicht.

Hvandeker : Minister voor ruimtelijke ordening Dirk Van Mechelen mag dat op zijn konto schrijven ( hopelijk deed hij dit uit eigen overtuiging en niet onder druk van ondernemers of politici ). Maar wie kan mij vertellen waarom het decreet pas van kracht wordt binnen 7 tot 8 maanden ?

DM 19/5 : Electrabel ( en ook SPE) verkocht aan bedrijven-klanten voor ruim 1.000.000.000 Euro CO2 uitstootrechten die ze zelf gratis van de overheid heeft gekregen tussen 2005 en 2007. Magnette wil deze onaanvaardbare winsten door het bedrijf laten compenseren. Bovendien zeggen de klanten dat alleen Electrabel hen kan voorzien van regelmatige electriciteitsleveringen en dat ze daarvoor een prijs moeten betalen. Deze praktijk werd blijkbaar ook reeds in GB en in Spanje toegepast.

Hvandeker : Om een aantal , voor mij duistere , redenen lijkt dat allemaal te kunnen. Buiten een beetje politiek " geblaf " gebeurt er verder niets. Men wil het quasimonopolie aanpakken, geen gratis uitstootrechten meer toekennen, de CREG meer slagkracht geven, etc.... Maar dat horen we al jaren.   

DM 19/5 : Grote baas van Belgische Petroleum Federatie vindt hoge prijzen zinvol en wenselijk omdat dit een remmend effect zou hebben op het verbruik en dus per definitie goed voor het milieu. Als de vraag daardoor vermindert heeft dat ook effect op de prijs die dan weer zou moeten dalen.

Hvandeker : Een beetje lagere volumes aan een duurdere prijs, geeft natuurlijk ook meer omzet en dus meer winst. De grote baas spreekt over energie-efficiëntie en denkt tevens aan de bottomline, nodig voor de aandeelhouder en voor nieuwe investeringen.

DM 20/5 : Electrabel is bijna monopolist op de ( niet zo ) vrije energiemarkt en kan daardoor een winst maken op de kap van zijn industriële klanten ( zie berichtgeving op 19/5), hoe komt dat ? Markt is niet echt vrij als er maar één leverancier is, bevoorrading uit het buitenland verloopt niet zoals het hoort omdat de capaciteit onvoldoende is , de manke liberalisering werkt prijsstijgingen in de hand en tenslotte blijft onze overheid bij de pakken zitten omdat ze erg weinig drukkingsmiddelen heeft, de maatregelen op de lange baan worden geschoven en de toezichthoudende organisatie, de Creg, heeft gekortwiekt.

Hvandeker : Het lobbywerk van Suez Electrabel werkt goed, de politici laten zich regelmatig inpakken en hebben onvoldoende kennis en instrumenten als ze toch iets zouden willen doen om de comfortabele machtspositie aan te pakken. Het lijkt eerder een wat ongelijke strijd tussen David en Goliath, waarbij David regelmatig iemand anders is en dus het strijdveld niet kent. Onbegrijpelijk hoe ze worden " ingepakt " terwijl ze dat met wat goede wil en veel dossierkennis zouden kunnen doen keren.

DM 20/5 : Belgen staan het liefst alleen in de file. Carpoolen komt niet van de grond, alhoewel dat een flinke stuiver kan opbrengen. Ongeveer 2.500 Euro/jaar voor de passagier en 800 Euro als chauffeur.

Hvandeker : " Mijn auto, mijn vrijheid " is een slogan die het nog steeds lijkt te doen. Bovendien is het prettiger om met 2 in de file te staan dan alleen en verkleint men zijn ecologische voetafdruk. Maar blijkbaar zijn er nog heel wat andere factoren die een rol spelen...

DM 20/5 : Europa moet meer voedsel produceren om aan de stijgende vraag naar landbouwproducten te kunnen voldoen. De steun voor grote boeren moet lager en die voor kleine boeren hoger. Melkquota  en andere beperkingen verdwijnen, volgens het nieuwe hervormingsplan voor het EU landbouwbeleid.

Hvandeker : Dit zijn gewoon maatregelen om meer voedsel te produceren door meer ( ook kleinere) boeren en met anders en beter verdeelde subsidies. Alle landbouwgronden zullen gebruikt worden, dat geeft in principe ook 10 % meer opbrengst. Als de vraag stijgt en het aanbod volgt niet, dan stijgen de prijzen en dit wil men blijkbaar vermijden. Over de voorstellen zal nog een hartig woordje worden gepraat want lang niet iedereen is, zoals gewoonlijk, akkoord.    

DM 20/5 : Iedereen blaft naar Electrabel, maar niemand durft te bijten. Compensaties voor onterecht geïnde en gratis verkregen CO2 uitstootrechten, mottenballentaks op reeds lang afgeschreven centrales, etc . Niets daarvan, alleen wat gepraat " op de sofa " over vrijwillige kleine bedragen in ruil voor andere winstgevende operaties.

Hvandeker : De miljarden worden uit onze Belgische economie gezogen, uit uw en mijn portemonnee ook, en netjes afgeleverd op de stoep van een Parijs flatgebouw. A never ending story in slechts 1 richting, een transfert van Noord naar Zuid, met de glimlach en een applaus van onze meerderheid er boven op. Nog een glaasje champagne Mr Hansen, Mr Mestrallet ?

DM 20/5 : Nissan en NEC bouwen samen een elektrische auto en willen als eerste grote merk een auto klaar hebben voor massaproductie. Het sleutelwoord is hierbij " hoogwaardige batterijtechnologie ".

Hvandeker : Hopen dat het technisch lukt en dat het commercieel aanslaat want dat waren in het verleden soms struikelblokken. Ook het lobbywerk om patenten af te kopen, door de petrolboeren, blijft een donkere wolk.

DM 20/5 : Vervuilende auto's mogen Amsterdam niet meer in. De bovengrens wordt bepaald door de euronorm, waarboven men het heeft over manifest nadelige vervuiling.

Hvandeker : Drastisch, maar noodzakelijk, zoveel is - voor mij - zeker.

DM 20/5 EU eist betere veiligheid van de wagens. Bovendien moeten zij minder belastend voor het milieu gemaakt worden. Geavanceerde banden, controlesysteem voor meer baanvastheid en sensoren voor de bandendruk zijn enkele voorbeelden.

Hvandeker : Goed voor de veiligheid van de inzittenden en goed voor het milieu, een geslaagd verstandshuwelijk.    

DM 21/5 : CREG, de Belgische energiewaakhond, legt Fluxys erg lage tarieven op ( tot 75 % minder dan gebruikelijk ) voor gastransitcontracten. Dat is slecht voor Distrigas en dus voor Suez als hoofdaandeelhouder. Uiteraard was er veel kritiek op deze beslissing, vooral vanwege VBO, Publigas ( gemeenten).

Hvandeker : Dit is opnieuw een erg ingewikkeld dossier omdat er zoveel spelers bij betrokken zijn in een ahw Gordiaanse knoop van belangen en verwevenheden. Voor mij is het niet duidelijk waarom de Creg deze beslissing neemt, misschien wordt het later in de week - hopelijk -wat duidelijker. Want ook dit is een krabbenmand...

DM 21/5 : Door dure olie worden alternatieve energiebronnen stilaan een interessante investering. Vanaf nu zal volgens sommigen de olieproductie alleen nog bergaf gaan en dus is er steeds meer interesse voor alternatieven. Windenergie vind steeds meer ingang en is relatief goedkoop. Echter zonne-energie is aan een inhaalbeweging bezig en is een groeiende markt. Ook de productie van biobrandstoffen ( van de tweede generatie dus met niet-eetbare gewassen ) zit er aan te komen.

Hvandeker : Vermogensbeheerders hebben een neus voor opbrengsten. Als die komen uit hernieuwbare energie, des te beter.

DM 22/5 : De Lijn schrapt biodiesel als brandstof voor haar bussen, na een beslissing van Kathleen Van Brempt die twijfelt of biodiesel wel goed is voor het milieu.

Hvandeker : Mogelijk zijn de huidige biobrandstoffen niet zo goed voor het milieu en speelt hier het principe van " bij twijfel, niet doen, voorzichtig zijn ". Er is alleszins een ( mogelijk klein ) verband met de voedselcrisis en met CO2 uitstoot.     

DM 22/5 : Groen wagenpark absoluut geen prioriteit voor de Vlaamse regering, ondanks een actieplan.  

Hvandeker : een maat voor niets, zoals verwacht. Van het vel veel blabla aangekondigde actieplan is dus niets in huis gekomen, zoals te verwachten was met deze Vlaamse club. Jammer en tijd om zich alsnog te herpakken, toch ?   

DM 22/5 : Steeds meer tuinmeubelen uit verantwoord hout ( met FSC label) beschikbaar. Deze situatie is er gekomen vooral onder druk van milieuorganisaties  die permanent wezen op de invloed van illegale kap van tropisch hout op ons leefmilieu. Soms is FSC hout echt duurder, soms een beetje en in bepaalde gevallen zelfs goedkoper.Zie ook www.fsc.wwf.be

Hvandeker : Het tij is aan het keren, maar er blijft nog een lange weg te gaan. Moraal van dit verhaal : bekijk , beoordeel en beslis, rekening houdende met de nadelen van illegale houtkap voor ons klimaat.

DM 22/5 : Belg kan , wegens dalende koopkracht, steeds minder sparen en beknibbelt ook op ontspanning, verwarming, kleding, huishoudtoestellen en voedsel ( in dalende volgorde van belangrijkheid).

Hvandeker : dat vele Belgen steeds meer in de problemen komen, wordt in dit onderzoek bevestigd. En dat er ook producten zijn die goedkoper of gelijk in prijs blijven is dan wel juist, maar niet echt van levensbelang. Wel van belang zijn de prijsstijgingen in energie, voedsel, kleding die erg zwaar wegen op het budget.

DM 23/5 : Ecotaks doet Nederlandse reizigers uitwijken naar Belgische luchthavens nadat er beslist werd om vanaf 1 juli deze ecotaks( 11.25 Euro voor korte en 45 Euro voor lange vluchten)  door te voeren. Nederlanders overwegen om vanuit Brussel, Charleroi of Düsseldorf te vliegen...

Hvandeker : Je kan niet blijven uitwijken en dus ecotaks ontwijken. Met de auto ( laat staan met de taxi ) naar Brussel zal wel iets meer kosten zeker ? ? Als er iets is dat Nederlanders zeer goed kunnen dan is het cijferen. Een storm in een glas water en hopelijk komt er op Europees vlak een veralgemening...

DM 23/5 De ene biobrandstof is de andere niet, de bron kan zijn palmolie, koolzaad, algen, rietsuiker, maîs, soja, gerecycleerde kookolie, gras , bomen,de jatropha plant en ga maar door. Sommige toepassingen hebben een beduidend lagere en andere een beduidend hogere milieukost dan fossiele brandstoffen. En dan is er nog het aspect van efectiviteit , efficiëntie en de concurrentie met de voedselproductie.

Hvandeker : Complex en zeer technisch , dat is het minste dat men erover kan zeggen. Maar er zijn deskundigen genoeg welke ons in alle objectiviteit kunnen vertellen hoe de vork aan de steel zit. " Bio" is zeker geen toverwoord ( meer ), zoals duurzaam, en moet beoordeeld worden op zijn werkelijke (on)mogelijkheden.  

DM 23/5 Walter Pauli over Kathleen Van Brempt : Ze hecht teveel aandacht aan aandacht in de pers. Dat is doodjammer, want in die andere één op twee verschijningen toont ze zich als een betrokken en ijverig minister, die goede ideeën koppelt aan het behalen van praktisch resultaat.

Hvandeker : Wat dan te zeggen van redelijk mediageile Hilde Crevits, die soms dag na dag ( goede en slechte) ideetjes en zo formuleert....  and that is it ? Wie luistert er nog naar als men vaststelt dat er weinig of niets van in huis komt. 

DM 23/5 : Europese politiekers voeren klimaatcampagne via interactieve website. Onlinegame leert jongeren het klimaat te redden, zonder dat ze beginnen te geeuwen van verveling. Zie : www.thechangers.eu

Hvandeker : Eens proberen, speelvogels hebben geen leeftijd ?   

DM 24/5 : Dure olie betekent einde van goedkoop vliegen.

Hvandeker : En zal er hopelijk wat minder worden gevlogen ?     

DM 24/5 Regering geeft supercadeau aan Suez door de beslissing van de CREG mbt de gastransittarieven te schorsen. Officieel heet het dat de economische logica achter de tariefverlagingen van de Creg eerste moet bekend zijn.

Hvandeker : De zoveelste cadeau van de belastingbetaler, die ook nog eens, als verbruiker,  veel geld moet neertellen aan Electrabel-Suez. Het ongenoegen moet toch bijzonder groot zijn bij deze zeer grote groep consumenten ( belastingbetalers- kiezers, .. ). Wat een gedoe om de heren Mestrallet en Co gunstig te stemmen.

DM 24/5 : Door de hoge brandstofprijzen vliegen de hybride wagens als zoete broodjes de deur uit in de VS en verdringen aldus de 4 x 4, pickups en andere SUV's . De vraag is amper bij te houden, zo blijkt.

Hvandeker : Mooi zo, economie en ecologie hand in hand.

DM 24/5 Alaska spant proces aan tegen VS regering omdat de ijsbeer op de lijst van de bedreigde diersoorten is terechtgekomen . De bescherming staat olie - en gasontginning in de weg, argumenteren zij.

Hvandeker : Daar gaat het nu juist om.

DM 24/5 Tuinders in de Noorderkempen krijgen hun stroom niet op het net, terwijl dat wel lukt in Nederland. En iedereen maakt iedereen verwijten en schuift de zwarte piet door : alle actoren hebben voldoende redenen om zich niet verantwoordeljk te voelen in dit dossier.

Hvandeker : technisch kan het allemaal, dus eens de koppen bij elkaar steken en overleggen, ook over de financiering, moet toch haalbaar zijn ?

DM 26/5 VBO stelt dat we ruim voldoende kennis hebben van groene technologie om daarmee onze export, ook buiten Europa, een nieuwe stimulans te geven. Zuiver water ( Waterleau ) , zuivere lucht ( Van Hool met hybride autobus) , propere grond ( Deep Green ) , economische efficiëntie ( Bekaert met zijn glasfolie ), recyclage van edele metalen ( Umicore ) en hernieuwbare energie ( C-Power windmolens ) zijn kennisgebieden welke zeer sterk aanwezig zijn. We moeten ze alleen nog verkopen in het ( vere ) buitenland.

Hvandeker : Groene zaken zijn ook goede zaken ( en nog gezond ook ) , dat ziet ook het VBO in.  

DM 27/5 : Energiesector ( Electrabel en SPE ) storten - vrijwillig - 250.000.000 Euro in de schatkist, aldus Magnette. Electrabel zegt evenwel dat er over de " precieze invulling " nog verder onderhandeld wordt. Ook sluit de sector niet uit dat dit bedrag zal doorgerekend worden aan de gezinnen.

Hvandeker : de gezinnen , belastingbetalers, betalen dus dit bedrag om de begroting ijn evenwicht te brengen. Wat een rauw kantje hebben al deze energiedossiers en steeds gaan de electroboeren financieel vrijuit ( lees : de aandeelhouders worden vetgemest door de klanten ) : afbetaalde (kern)centrales, verkoop van gratis verkregen CO2 rechten, gastransitcontracten blijven hoog... steeds zijn ze eenieder een stapje ( of tien ) voor. Voor wanneer een ernstige politieke reactie ?  

KNACK 21/5 : China, zelf nog een ontwikkelingsland zeg maar een groeiland, investeert steeds meer in Afrika, zonder politiek een invloed te willen uitoefenen . Het gaat hen vooral om grondstoffen die ze nodig hebben om hun groei te ondersteunen. Er is dan ook een groeiende dynamiek op gang gebracht in verschillende Afrikaanse landen die grote delen van de bevolking op een iets hoger niveau hebben getild.

Hvandeker : Een slimme zet, zolang ze dat in hun eigen land kunnen blijven verkopen , want ook daar moet geïnvesteerd worden. En de Afrikanen willen zich meer en meer onttrekken van de Westerse bemoeienissen, maar die reflex kan zich ook als een boemerang tegen hen keren.

DM 28/5 : Electrabel schoffeert Minister van Energie Magnette door terug te komen op akkoord van 240 miljoen Euro. Deze laatste reageert ( uiteraard ) door te zeggen dat E. onbetrouwbaar is, enkel en alleen uit op winst. Ze willen steeds weer een pak inschikkelijkheid van de regering in andere dossiers, bv dat de gemeenten via Publigas geen gebruik zouden maken van het voorkooprecht op Distrigas.

Hvandeker : een schaakpartij is niets vergeleken met dit soort bewegingen, uitlatingen, etc maar dat Electrabel het spijkerhard en vooral grof speelt behoort blijkbaar tot de geplogenheden. Eigenlijk normaal maar ook triestig want uiteindelijk wordt niemand beter van dit gedoe, behalve de aandeelhouders en in de eerste plaats Suez.  

DM 27/5 : Auto-industrie in Europa verkiest rendabele boven milieuvriendelijke wagens en kiest voor de strategie van de 3d's : deny ( ontken het probleem van de klimaatopwarming vanwege de mens), delay ( vertraag maximaal alle mogelijke regelgevingen die eea willen verbeteren ) en dominate ( domineer de politiek zoveel mogelijk ). Dat schijnt allemaal nogal te lukken, zeggen de milieuorganisaties, en het stevige lobbywerk loont.

Hvandeker : als zij het hard spelen dan is dat normaal, op het eerste gezicht, maar ik denk toch dat ze op termijn een verloren strijd voeren. Waarom zouden zij minder verdienen aan een milieuvriendelijke wagen ? Daar bestaan tot nu toe weinig of geen gegevens over. Maar ook de petrolboeren spelen een ( onzichtbare ) rol in de 3 d's.  

DM 29/5 : Zowel bij Electrabel als in de Wetstraat doet men of Minister van Milieu niet bestaat . Zoals verwacht. Het dossier van de 240 mio Euro wordt doorgeschoven naar 15/7/2008 ( midden in de vakantie ! ! ). Argument van de regering : er staat te veel op het spel dus moeten we voorzichtig(er) dan Magnette zijn ! ! 

Hvandeker : Magnette heeft gespeeld en verloren, maar zoals het spreekwoord zegt  " het is omdat je gelijk hebt dat je ook gelijk krijgt ". En hij had uiteraard gelijk, al was het eerder symbolisch, want Electrabel is in staat om uit iedere ogenschijnlijk negatieve situatie iets positief te puren. In dit geval doodleuk doorrekenen aan de klant, niemand kan aan die facturen uit.

DM 30/5 : Leterme zet Magnette op reservebank en onderhandelt zelf met Mestrallet, de grote chef van Suez.

Hvandeker : De ultieme vernedering voor de nieuwe " wonderboy " maar ook voor de ganse regering die ( alweer ) plat op de buik gaat voor de trukjes van een machtig apparaat.

DM 30/5 : 109 landen keuren verbod op clustermunitie goed. Enkele groten zoals VS, Rusland, China, India en Israël blijven aan de zijlijn.

Hvandeker : België heeft hierin een voortrekkersrol gespeeld? Chapeau !  

DM 30/5 : ENI koopt Distrigas van Suez. Enkel Publigas kan de deal nog afblokken. Maar dat gaan ze waarschijnlijk niet doen als er " keiharde garanties " worden gegeven dat België zal blijven bevoorraad worden , ook als er ergens tekorten zouden zijn. Maar een formeel akkoord van de gemeenten ( 60 dagen bedenktijd ) is er nog niet en dus liggen er nog heel wat opties open. Een grotere concurrent voor Electrabel is er één van... 

Hvandeker : Dit is een gedwongen verkoop wegens de nakende fusie tussen Suez en GDF. Of de consument er zal bij gebaat zijn, is nog lang niet zo zeker. Liefde was er zeker niet bij, wel veel strategie vanwege koper en verkoper. ENI kan bv de Britse markt bewerken via de Interconnector en heeft een alliantie met Gazprom ( kraantje toe ? ) . Afwachten dus...

DM 31/5 : Een taks op Suez-Electrabel: Telkens als men dreigt te raken aan de superwinsten van de ( vroegere ) monopolist op de Belgische energiemarkt is het boel. Hoe komt dat toch ? Een beursgenoteerd bedrijf geeft zijn centen niet zomaar af. Daar wordt om gevochten. Dus worden er voor de aandeelhouders aanvaardbare nieuwe constructies bedacht die er voor zorgen dat men altijd wint. Pokeren dus. En inspelen op de economische en politieke realiteit . Bijvoorbeeld dat de Belgische gemeenten verliezen als Electrabel verliest. Welke politieker wil daarvoor worden met de vinger gewezen ? De verstrengeling van overheidsbelangen met privé belangen kan niet anders dan een moeilijke situatie, ten nadele van de consument, opleveren. Zonder blozen worden de belangen van Electrabel verdedigd door de overheden. De enige oplossing bestaat er in eeb betonnen muur te bouwen tussen gemeenten en Suez-Electrabel. Een belasting op de superwinsten ( met terugwerkende kracht ) van Electrabel en de opbrengst teruggeven aan de gemeenten en aan de klanten.

Hvandeker : Klinkt mooi, is ook rechtvaardig, maar zoals gezegd dat wordt een strijd op leven en dood. En wie wil er sterven voor deze goede en rechtvaardige zaak ?  

 

      

 

 

  

 

  

De commentaren zijn gesloten.