13-05-08

Kort nieuws over klimaat, milieu, energie en voedsel van voorbije week

bootenvliegtuig
 

1. Grote biotechbedrijven zijn de ( financiële ) winnaars van de laatste maanden, omdat zij door de belangrijkste regel van de vrije markt , de wet van vraag en aanbod, langs de aanbodkant staan en de hongerlijders langs de vraagkant.

Hvandeker : dan dient de overheid op alle niveaus, wereldwijd, per economische regio, per land, etc hierop te anticiperen om die vrije markt aan zekere banden te leggen, wat de basisvoorzieningen betreft. Mensen hebben recht op basisvoedsel, drinkwater, energie, behuizing, etc. En de vrije markt kan dat absoluut niet garanderen, integendeel.

2. Span rechtszaak aan tegen fabrikanten van snelle bolides. Na het ongeval van Sterchele die aan veel te hoge snelheid tegen een boom terechtkwam en overleed, lijkt dat een ernstige overweging waard. Maar het schijnt ook een van de laatste  " zware taboes " te zijn in dat wereldje van auto's, zeg maar bolides.

Hvandeker : mensen moeten nu eenmaal tegen zichzelf beschermd worden. Meer nog, ik kan me niet voorstellen dat je een zware voet loslaat in een woonkern, aan een school, in je eigen straat ( waar nog amper kinderen durven buiten spelen). De gevolgen zijn dan nog veel dramatischer dan nu... Het verminderen van de maximum haalbare snelheid moet bespreekbaar worden. Als je maximum 120 km/uur mag rijden , waarom dan wagens bouwen die 250 km/uur kunnen halen ? Het grote taboe en wie doet er wat aan ? !

3. Gas in het Kivumeer ( Rwanda ) belooft energiewonder. 65 miljard kubieke meter kan er gewonnen worden en de technologie om dat te doen is vrij eenvoudig : naar boven halen en het methaan scheiden van de andere gassen. Als men dat toepast lijken er alleen maar winnaars te zijn : geen houtkap en ontbossing meer ( tegen 4 % verlies per jaar ), geen olie-import meer noodzakelijk, gasuitvoer is zelfs mogelijk, economische ontwikkeling, betere politieke verhoudingen met de buurlanden en tenslotte veel minder risico op een milieuramp omdat het methaan stelselmatig wordt vrijgemaakt en niet via een expolisie die 2 miljoen mensenlevens kan bedreigen.

Hvandeker : een win-win-win ( x ) verhaal waar hopelijk alle Rwandezen iets aan hebben. En vermits dit reeds op het einde van dit jaar operationeel zou kunnen zijn, en dit voor 400 jaar , een potentieel Afrikaans succesverhaal.

4. Minder dan de helft van de Vlaamse fietspaden is veilig. Het is niet omdat een fietspad technisch in orde is, dat het ook veilig is.

Hvandeker : Hoe komt het toch dat ik niet verrast ben met dit cijfer ? Omdat ik al eens ga fietsen en vaststel dat er op heel wat plaatsen levensgevaar dreigt ...

5. Patricia Ceysens , Vlaams economieminister, wil van de groeipremie een ecologiepremie maken. Het bedrag 45 miljoen Euro zou daardoor toegekend worden aan " ecologische " projecten.

Hvandeker : Niets op tegen , in principe. Maar la Ceysens heeft in het verleden nog andere dromen gehad...

6. Woordvoerster van jongerenparlement krijgt even een stem en geeft advies aan Hilde Crevits.

Hvandeker : belangrijk zijn een aantal uitspraken en meningen van de jongeren over het Vlaams beleid mbt klimaat en milieu en ik citeer : " België verspilt energie alsof het broeikaseffect een fabeltje is. Wat doen onze regeringen in de strijd tegen de klimaatopwarming : voorlopig bitter weinig. Drastische maatregelen ( zoals Zweden dat tegen 2020 volledig onafhankelijk wil zijn van olie, durven de regeringen niet te nemen. Energiebesparingen worden op de lange baan geschoven. We zijn één van de 10 ( ! ) meest energieverkwistende landen.  "    

Voorwaar geen mooi verhaal, en totaal niet ( partij) politiek getint. De voorstellen die Sara Hurtekant formuleert zijn niet echt vernieuwend en relevant maar zijn direct af te leiden uit de hogergeciteerde uitspraken.

7. Serge De Gheldere , Belgisch klimaatambassadeur van Al Gore, stelt dat in het slechtste geval het Noordpoolijs binnen 5 of 10 jaar helemaal is weggesmolten en herhaalt nogmaals zijn oproep tot snelle handeling. Hij stelt vast dat het bewustzijn er is, dat mensen niet langer moeten overtuigd worden maar dat de gedragsveranderingen, de politieke maatregelen en de initiatieven veel te traag verlopen. Alle maatregelen moeten bovendien breder en meer systematisch toegepast worden.

Hvandeker : Blijven zeggen Serge, keer op keer en tot vervelens toe. Het beweegt, maar veel te traag en veel te fragmentarisch.  

8. Vlaamse studenten van groep T uit Leuven werken samen met het Massachusetts Institute of Technology en de universiteit van Harvard aan de wagen van de toekomst, die slechts 1.5 liter verbruikt per 100 km. Voor alle details : www.vehicledesignsummit.be

Hvandeker : Om fier op te zijn, een wagen produceren waarvan de levenscycluskosten 20 x lager zijn dan die van de Toyota Prius, de beste leerling op de huidige eco-markt.

beer1

De commentaren zijn gesloten.