07-05-08

Kort nieuws van de laatste dagen over klimaat, milieu, energie, armoede

1. Steenkool slibbekken van 17 ha ( 34 voetbalvelden) op mijnsite van Heusden Zolder wordt enorm zonnepark met 22.500 zonnepanelen. Partners in dit project zijn enerzijds de Limburgse Reconversiemaatschappij en anderzijds de Limburgse milieiugroep Machiels en de stroom , goed voor 1.200 gezinnen, wordt aan het net geleverd. Het plaatsen van zonnepanelen is stilaan een hype aan het worden, zowel bij individuele gezinnen als bij bedrijven, omdat het financieel zeer rendabel is door het systeem van groenestroomcertificaten. Bovenop de prijs van de stroom krijgt de " producent " van groene stroom " een bedrag van 450 Euro per 1.000 Kwh productie, en dit gedurende 20 jaar. Rendabel want terugverdientijd van minder dan 8 jaar.

Hvandeker : Ik vermoed dat dit systeem nog te weinig bekend is enerzijds en dat de productie van zonnepanelen de vraag niet kan volgen anderzijds. Maar verder zijn groenestroomcertificaten geweldige financiële " incentives " en moet bepaalde mensen, bedrijfsleiders maar ook particulieren, aan het denken zetten, toch ?

2. De CO2 u!itstoot neemt sneller toe dan verwacht in de luchtvaart , zodat de inspanningen van andere sectoren dreigt te worden teniet gedaan. Dat blijkt uit een nieuw rapport " Trends in Global Noise and Emissions from Commercial Aviation for 2.000 through 2025 ". En dat is niet geschreven door een of andere milieuorganisatie, maar door US Department of Transport, Eurocontrol, Universiteit van Manchester etc . Ook het probleem van de lawaaihinder en de emissie van schadelijke stoffen zoals stikstofoxyde wordt behandeld.

Hvandeker : Rapporten is één zaak, ze lezen een tweede en adequaat erop reageren een derde zaak. Hopen maar dat dit alles gebeurd want dit rapport zou een jaar in een schuif gelegen hebben tot er iemand ( in dit geval een Britse NGO)  ruchtbaarheid aan heeft gegeven.

3. Klimaatverandering bedreigt niet zozeer de fauna op de Noord - en Zuidpool ( bv de ijsbeer ) maar vooral die van de tropen, omdat deze laatste diersoorten de extra temperatuurschommelingen ( bv van enkele graden ) niet gewoon zijn en dus niet kunnen overleven. En jammer genoeg leeft het grootste deel van alle diersoorten in de tropen. Dat zijn in het kort de bevindingen van een Californisch onderzoek .

Hvandeker : De ijsbeer als symbool van de strijd tegen de opwarming zou dus beter vervangen worden door een tropische kikker.

4. Els Keytsman ( diensthoofd van de politieke dienst van Oxfam WW) ( en Groen ) zegt dat er meer regulering moet komen op de markt van de landbouwgrondstoffen. Vandaag zijn de prijzen zeer onstabiel, mede door speculatie, met als gevolg dat vele honderden miljoenen mensen honger lijden. Ze pleit er ook voor de kleinschalige landbouw ter plaatse in ere te herstellen en te ondersteunen. Maar ook de Wereldbank, jaren voorstander van de vrije markt, pleit nu ook voor duurzame landbouw als sleutel tot het verminderen van de armoede. Ook meer en meer economen denken in die richting.

Hvandeker : De overtuiging groeit maar nu komt pas het echte werk. De anderen ( politici, bedrijven , NGO's )  overtuigen dat niet alle heil  van de vrije markt kan of zelfs mag komen. Want dan telt alleen het recht van de sterkste ( de rijkste jammer genoeg ) en dat heeft genoemde miljoenen tot hiertoe nog niet geholpen.

5. Boete voor wie post maar half in de brievenbus duwt. Postoperatoren en uitreikers die de verplichting van het BIPT aan hun laars lappen, kunnen hun vergunning verliezen.

Hvandeker : Je moet eens letten hoeveel van die blaadjes ( soms 30 per set ) in je brievenbus terechtkomen, hoeveel je er van leest en hoeveel producten je er ten slotte van aankoopt. De oude leuze " blaadje gespaard, boompje gered " gaat nog altijd op. En de facteur hij/zij zwoegde voort om alle reguliere poststukken er naast te kunnen proppen.

6. De winter was niet koud en extreem lang. In april was de temperatuur hoog genoeg voor mugachtigen en wespen om weer actief te worden, hun eitjes in plassen achter te laten die dan op hun beurt een redelijk grote kans maken om uit te komen. Bij afwisselend nat en warm weer is de kans supergroot om een muggen- en wespenplaag te krijgen. Aldus zoöfysioloog Frans Jacobs van de Universiteit Gent.

Hvandeker : lezers van deze blog zijn dus met deze gewaarschuwd, zeker zij die allergisch en slecht reageren op bv wespensteken en muggenbeten. Het klimaat en het weer , telkens weer, zou Frank De Boosere zeggen

7. Europese Commissie gaat niet akkoord met de bewering dan de biobrandstoffen de oorzaak en de zondebok zijn voor wat betreft de stijgende voedselprijzen. Ze zullen niet al onze problemen oplossen , maar ze zullen ook niet de voedselvoorraden oppeuzelen van de hele wereld. Ze zijn nodig omdat de EU landen teveel afhankelijk zijn van niet-Eu landen, en promoten ook brandstoffen van de 2de generatie en het gebruiken van braakgronden.

Hvandeker : Zoals steeds ligt de waarheid ergens in het midden. Er is ook niemand die zegt dat biobrandstoffen alleen de voedselcrisis veroorzaken, dat is een combinatie van negatieve factoren.

8. Electrawinds , een groenestroomproducent, zet steeds grotere groene projecten op stapel en heeft daarvoor uiteraard ook steeds nieuw kapitaal nodig. De nieuwste is een electriciteitscentrale op biomassa in Oostende. Electriciteit uit frituurolie, plantaardige en gekweekte olie, dat is weer eens iets anders. Maar de technologie werkt....

www.electrawinds.be

Hvandeker : En ze bezorgen 110 medewerkers een inkomen.     

22:43 Gepost door hvandeker in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.