28-04-08

Kort nieuws van de laatste dagen over klimaat, milieu, energie, armoede

1. Zowel Antwerpen willen niet achterblijven en plannen ecologische (proef)projecten : zonnepanelen op daken van stadsgebouwen.

Hvandeker : het is allemaal wat voorzichtig en schoorvoetend, maar toch. Alle begin is moeilijk, zullen we maar zeggen.  

2. Air Energy plant een reusachtig windmolenpark in de Noordzee. Investering zou 1.5 miljard Euro bedragen en AE diende bij de CREG een concessieaanvraag in voor de bouw en de expoloitatie van een windmolenpark, het vijfde reeds op rij, op een afstand van tussen de 22 en 30 km van de Belgische kustlijn. Ten Zuid Oosten van de Thorntonbank zou dan het grootste park tot nu toe komen, met een capaciteit van 420 tot 630 megawatt afhankelijk van het type windturbine. Ter vergelijking C-Power , waarvan de eerste sokkel nu richting Thornton " vaart " zal op termijn goed zijn voor 300 megawatt.

Hvandeker : het wordt een beetje dringen daar aan die banken. Maar de investeerders ruiken cash. Alternatieve energie wordt stilaan, ook bij ons, big business. En " gezondere " zaken zijn voor mij betere zaken . Ik ben dus erg nieuwsgierig hoe dit allemaal in zijn werk zal gaan.

thorntonbank

3. Hvandeker : Als we vorig bericht dan even vergelijken met het volgende , dan is het voor mij duidelijk dat kernenergie toch iets is van het verleden, vooral omwille van de niet te onderschatten risico's : Is iedereen trouwens Tsjernobyl vergeten ?

De gevolgen van een lek in een kerncentrale in het noordoosten van Spanje zijn mogelijk ernstiger dan gedacht. Uit de kernreactor was in november 2007 radioactief besmette waterdamp ontsnapt, het bestuur meldde het defect pas 5 maanden later, begin april 2008 en bagatelliseerde de zaak ook nog eens. Dit leidde tot het ontslag van directeur en veiligheidschef. Na het incident werden 1.600 mensen medisch onderzocht, het dubbele van het oorspronkelijk gepland aantal.

dossier_planeet2

 

4. Test Aankoop klaagt energiebedrijven aan die nog altijd Eliataks aanrekenen , terwijl er geen wettelijke basis voor is. Ze stuurden aan alle 7 leveranciers een ingebrekestelling : Electrabel, Luminus, Essent, Nuon, Ebem, Lampiris en Belpower. Het gaat om een jaarlijks bedrag van 15 tot 20 Euro per gezin. Bovendien zet Test Aankoop nog enkele stappen in dat verband : Verplichte indexeringsparameters van de variabele tarieven met hun exacte waarde op de factuur vermelden, klanten moeten op voorhand geïnformeerd worden over de prijsverhogingen , buiten indexering, die ze doorvoeren  en een gratis telefoonnummer voor consumentenklachten.

Hvandeker : Het grofste is dat bijna niemand die 15 tot 20 Euro op zijn factuur vermeld vindt ( gemaskeerd ) en er zelfs niet aan denkt om te protesteren wegens onleesbaarheid van de meeste vermeldingen en teksten in grote en kleine letters op de factuur. Test Aankoop zou nog eens aan de bevoegde minister ( Magnette Paul) kunnen vragen of en tegen wanneer er een leesbare factuur komt.  

5. Vandaag kunnen we, als we dat willen, onze ecologische voetafdruk of onze individuele CO2 uitstoot (laten) berekenen. Maar ook de hoeveelheid water dat ieder van ons nodig heeft om in zijn behoeften te voorzien kan becijferd worden. www.waterfootprint.com is de website waar je dat zou kunnen laten doen. De watervoetafdruk is een nieuw instrument en Nederlandse onderzoekers hebben reeds voorberekend hoeveel water wordt verbruikt voor 1 kilo rundsvlees ( 15.000 liter ), 1 kilo tarwe ( 1.300 liter), 1 T-shirt ( 11.000 liter), etc . Voor de cijferaars onder ons : het globale waterverbruik is gemiddeld 1.243 kubieke meter, de Amerikaan verbruikt 2.500 en de Belg 1.800 ( ter vergelijking verbruikt de Nederlander 1.250, ongeveer het wereldgemiddelde maar veel minder dan de Belgen. 

Hvandeker : Al met al geen mooie cijfers en redenen genoeg om over ons rechtstreeks en zeker onrechtstreeks waterverbruik na te denken. Ga eens kijken op de ( Engelstalige ) website. Voor wanneer de vertaling trouwens ?

egaliteswater
   

 

De commentaren zijn gesloten.