21-04-08

Groen klimaatplan voor CO2-neutraal Antwerpen ?

070313Berchem044
 

1. Beleidsdoelstelling

Actie 1 maak een Klimaatplan op voor Antwerpen – horizon 2040


2. De maatregelen per sector

A. Verkeer en vervoer


Minstens een kwart van de CO2-uitstoot in Antwerpen is afkomstig van verkeer, waarschijnlijk meer. Om die structureel te verminderen is ook een structureel beleid nodig


Actie 2. Antwerpen echt autovrij – vergroot het voetgangersgebied – weer zwaar vrachtverkeer uit de stad


Actie 3: Verminder het aantal parkeerplaatsen in de stad / in districtskernen – uitdoofbeleid t.a.v. bovengrondse parkeergarages binnen de kern – uitbreiding van het aantal P + R terreinen in de regio rondom Antwerpen

Actie 4: Milieuzonering gefaseerd invoeren

Actie 5. Minder en schonere auto’s voor A

Actie 6. GROENE TAXI’s

Actie 7: Op grote(re) schaal autodelen stimuleren

Actie 8 : Ruim baan voor de fiets en andere vormen van emissievrij verkeer

Actie 9 : Versterkte integratie fiets en openbaar vervoer

Actie 10 : Verbeteren bestaande OV netwerk - gezinsabonnementen

Actie 11: Bundeling en promotie kennis schoon vervoer

B. Bouwen en wonen

In de woningbouw en de bestaande voorraad woningen in Antwerpen valt veel winst te behalen in het reduceren van de uitstoot van CO2. Het verwarmen van woningen en water en
allerlei activiteiten in en om het huis zijn goed voor een groot deel van de uitstoot van CO2 in Antwerpen.

De stad zelf

Actie 12. Actieplan energiebesparing voor alle stadsgebouwen – passief kantoren als norm in de toekomst

Actie 13. Een ander licht op A


Actie 14 : Ecologisch bouwen wordt de norm, o.m. voor VESPA : alle woningen halen minstens energiepeil 60

Steun aan gezinnen

Actie 15 : ondersteuning via degelijke woon- en energie-adviezen – behoud van de woonwinkels

Actie 16 : Structurele energierenovaties als antwoord op energie- armoede

Actie 17 : Maak van sociale woningen lage energiewoningen

Actie 18 : Stimuleren CO2-neutraal huishouden voor alle nieuwe bewoners / pas verhuisden

Actie 19 : Steun medioren/senioren die hun huis herinrichten na het vertrek van de kinderen

Actie 20 : Structurele e-novatie van schoolgebouwen – nieuwe scholen volgen de passiefstandaard


Actie 21 : 100% groene stroom voor A

Actie 22 : Een verdubbeling van de energiepremies

Actie 23 : Zonnedaken voor A

Actie 24 : Een nieuwe wind voor A

Actie 25 : Antwerpen gaat voor de ontwikkeling van duurzame wijken

Actie 26 : Werk maken van minstens 2 echte klimaatwijken of CO2-neutrale wijken in Antwerpen deze legislatuur

Actie 27 : Kleinschalige CO2-neutrale voorbeeldprojecten

Actie 28 : Extra stimuli voor de aanleg van groene daken

C. Bedrijven en diensten

De vele diensten en bedrijven in Antwerpen dragen ook in belangrijke mate bij aan de uitstoot van CO2.

Antwerpen kan als eco-city bewust een duurzame economie stimuleren en bedrijven, kantoren en diensten aanzetten om te kiezen voor energiebesparing of voor het model van een CO2-neutrale productie. Dat het kan is in bedrijven als Volvo Trucks Gent al bewezen.

Een ecologisch innovatieve economie kan ook zorgen voor duurzame jobs en meer werkzekerheid op termijn. De afhankelijkheid van hoge olieprijzen bv. kan verminderd worden.

De profilering van Antwerpen als haven- en chemiestad is tegelijk haar sterkte én haar zwakte: de haven blijft een belangrijke motor voor de lokale economie, maar het is onverstandig om alle troeven op de haven in te zetten. We treden het tijdperk binnen van de kenniseconomie en de groeiende milieutechnologie.

Actie 29 : Duurzaamheidscontracten met de grote Antwerpse bedrijven

Actie 30 : Een ecologisch innovatiefonds opzetten en ecologisch risicokapitaal ter beschikking stellen

Actie 31 : Duurzame kansenzones

Actie 32 : Ontwerpatelier Cradle-to-Cradle

Actie 33 : Steun voor (groene) KMO’s en handelaars

Actie 34 : Passief kantoorgebouwen worden de norm.

Meer info? Veel meer info ? Alle ( mogelijke ) details van deze acties voor de stad Antwerpen ? Klik hier :  of wend je tot de opstellers van dit plan, met name :

Freya Piryns
Erwin Pairon
Johan Malcorps

 

Hvandeker : Ambitieus, maar vooral haalbaar ( op termijn ) en betaalbaar ( zeker weten , goed besteed met het oog op de toekomst ) . Maar het is absoluut noodzakelijk da lat voldoende hoog te leggen.

De commentaren zijn gesloten.