21-04-08

Dirk Van Mechelen speelt klasse hoger dan Ludo Helsen, alhoewel....

windboerderij
 

Hvandeker : De uitspraak van Ludo Helsen over de Fenomenale Feminatheek van Louis Paul Boon is echt klein bier als we ze vergelijken met wat de heer Dirk Van Mechelen durft te zeggen over het vergunningsbeleid van de Vlaamse regering ten aanzien van het plaatsen van windturbines. Het kan natuurlijk ook zijn dat hij iets anders bedoelde.... Lees even mee ( De Morgen dd 21 april 2008).

Op de schriftelijke vraag van Rudi Daems ( Groen ) hoeveel aanvragen voor  het bouwen van windturbines er uiteindelijk werden goedgekeurd , tussen 2004 en vandaag , was het antwoord dat er 22 werden goedgekeurd en 32 werden afgekeurd. Daems was ongerust over de administratieve procedure welke te complex en daardoor ook te traag zou zijn. Daardoor zou de " concurrentie " wel eens in het nadeel kunnen uitdraaien van de alternatieven, wetende dat er vandaag slechts 2.2 % van de Belgische energie wordt opgewekt door alternatieve energie waardoor ze veruit de slechtste leerling zijn van de Europese klas ( op uitzondering van Luxemburg, haha ).

Als antwoord op de redenen waarom passeren alle klassiekers aan bod : zonevreemd, landschapsverstorend, niet in industrie- en havengebieden, met als argument en ik citeer deze , verder aimabele en naar ik verneem zelfs capabele man : " WE MOETEN ABSOLUUT VERMIJDEN DAT WINDTURBINES HER EN DER IN HET LANDSCHAP VERSCHIJNEN EN EEN VERWARD BEELD CREEREN ".

Hvandeker : Natuurlijk moet men geen windmolens zetten op de Grote Markt van Antwerpen, noch achter het gemeentehuis van Kapellen maar verder zijn de meeste ingediende projecten ver in zee of op industrieterreinen en toch werden en worden de initiatiefnemers telkens opnieuw met honderden kilo's in te vullen papier terug naar af gestuurd. Ik blijf het citaat van DVM beleefheidshalve nog steeds  " te kort door de bocht " noemen, maar heb toch het vermoeden - bewijzen kan men dat nooit - dat er andere redenen zijn om deze vertragingsmanoevers op te zetten. Waarom toch ? Groene zaken zijn ook goede zaken, zaken van de 21 ste eeuw. Ik weet wie er een verward energiebeeld probeert op te hangen, U toch ook ? Dit soort uitspraken zijn intellectueel oneerlijk en een regelrechte aanslag op het gezond verstand van de Vlaming. Ik begrijp er niets meer van, tenzij de pers het natuurlijk weer fout heeft opgepikt en verspreid. Maar dat betwijfel ik vermits het een schriftelijke vraag en waarschijnlijk ook antwoord is . En het verward beeld waarvan sprake is het beeld dat bewust door sommige overheden wordt opgehangen om investeerders in alternatieve energie te ontmoedigen, in de war te brengen, te beïnvloeden.             

De commentaren zijn gesloten.