18-04-08

De laatste generatie van Fred Pearce

aarde
In De Bond van 18 april 2008 staat een interview met Fred Pearce, Brits milieujournalist,  over zijn boek : " De laatste generatie. Hoe de natuur wraak neemt voor het broeikaseffect. "  Het werd ook uitgebracht in de VS onder de titel " Snel en gewelddadig. Waarom wetenschappers omslagpunten in klimaatverandering vrezen. " Een paar uittreksels :

1. Ik wou de meest recente klimaatwetenschappelijke inzichten verzamelen en aantonen dat klimaatverandering niet een proces van langzame verandering is, maar zich heel snel kan voltrekken. Het klimaat blijft duizenden jaren stabiel en dan komt er een omslag- of kantelpunt waarbij alles zer snel afkoelt of opwarmt.

2. We morrelen teveel aan de mechanismen die het leven op aarde in stand houden. Daardoor groeit ook de onzekerheid over de manier waarop we de kustgebieden en rivierdijken moeten versterken, over welke soort landbouw straks nog mogelijk is, komt er droogte of eerder watersnood ?

3. Zelfs economen zijn wakker geschrokken van het prijskaartje dat aan klimaatverandering vasthangt.

4. Europa heeft een historische verantwoordelijkheid , meer nog dan de andere continenten, voor het sterk verhoogde broeikasgas. Een land als Duitsland dat een reductie nastreeft van 40 % tegen 2020 geeft alleszins het goede voorbeeld.

5. De steenkoolsector is ondertussen hard bezig met opvang en opslag van CO2, maar die technologie zal morgen nog niet klaar zijn en ondertussen worden er nog steeds nieuwe steenkoolcentrales gebouwd en gepland met dubbel zoveel vervuiling als deze op gas. Misschien is het dan toch beter om nieuwe kerncentrales te bouwen, maar ik blijf bezorgd over de link met kernwapens en de beperkte voorraad uraniumerts.

6. We moeten niet streven naar koolstofneutrale maar naar koolstofnegatieve stroomopwekking. Er is geen gebrek aan technologieën om de klimaatverandering aan te pakken en ze zullen allemaal nodig zijn om resultaat te boeken. Bovendien zullen ze economisch haalbaar zijn.

7. Net voor de klimaatconferentie in Bali einde 2007 vroegen de leiders van vele grote multinationals om harde doelen vast teleggen, opdat ze hun investeringspolitiek erop zouden kunnen afstemmen. Hier en daar zal hun bezorgdheid om een " groen " imago wel meespelen, maar verder ben ik optomistisch gestemd. Er is alleen nog veel " politieke " moed nodig.

8. Er staan veel deuren op een kier, we moeten ze alleen nog wat verder openduwen : groen consumeren en produceren zal gemakkelijker gaan als zowel de overheid als de industrie en de handel dat promoten.   

Een ander boek over hetzelfde onderwerp is geschreven door George Monbiot met als titel " Hitte. Hoe voorkomen we dat de planeet verbrandt ? " waarin wordt aangetoond dat het mogelijk en vooral noodzakelijk is om de CO2 uitstoot met 90 % te verminderen tegen 2030, zoniet riskeren we een wereldwijde oververhitting. Duurzame energie en een energie-internet zijn daarbij de sleutelbegrippen.

Beide boeken kunnen bij EPO besteld worden aan de zeer lage prijs van  5 Euro, omdat de uitgever graag zou hebben dat heel veel mensen deze klimaatboeken zouden kunnen lezen.   

Hvandeker : Het aankopen van beide boeken, zeker aan die belachelijk lage prijs, is een aanrader. De standpunten zijn wat ze zijn en de boodschap wijst nog steeds veel opening voor de creativiteit van de mens. De technologieën zijn aanwezig, we mogen alleen niet te lang meer wachten, anders komen we mogelijk snel aan zo'n kantelpunt, met alle gevolgen van dien. Zo lezen we in de Morgen van de laatste dagen :

a. Vierde windmolenpark in de Noordzee. Het groenestroombedrijf Aspiravi, in handen van zuivere intercommunales,  plannen een nieuw megawindmolenpark in de Noordzee, voor de Belgische kust. 30 km diep in zee, tussen de Thorntonbank en de Bank zonder Naam ( ! ), dus tussen C-Power en Eldepasco zullen windmolens komen, vergelijkbaar met de andere projecten. Investering 500 miljoen Euro.

b. Veurne krijgt binnenkort het grootste zonne-energieproject van de Benelux. Het wordt een samenwerking tussen de stad en GreenFever, ontwikkelaar van groene-energieprojecten. 4 hectare akkerland ( 6 voetbalvelden )  zullen volgebouwd worden met zonnepanelen , moet klaar zijn tegen voorjaar 2009 en 10 % van de Veurnse huisgezinnen van stroom voorzien. En ze zoeken bovendien nog naar terreinen om windmolens te zetten. Groene energie is echt in aan het worden bij onze gemeenten en dit om 3 redenen : fikse premies, groeiend bewustzijn bij 1ieder en het is erg goed voor het imago.

c. Ook in de transportwereld zoekt men naarstig verder naar besparingen en milieuvriendelijke maatregelen. Zo zullen de vrachtwagens binnen afzienbare tijd mogelijk uitgerust worden met aerodynamische zijvleugels, in het Engels sideskirts genoemd, die tot 15 % minder brandstofverbruik kunnen opleveren. Al met al is de terugverdientijd van deze investering geraamd op maximum 2 jaar, dus betaalbaar.

Hvandeker : Ik denk wel dat deze uitvinding op zich een goede maatregel is maar wordt tenietgedaan door meer vrachtwagens op de baan te sturen. Steeds meer inzetten op transporteconomie, met zijn fijn stof, files, etc is niet mijn keuze.   

  

 

De commentaren zijn gesloten.