06-04-08

Voedselrellen, de oorzaken.

6786_toparticlephoto

Wat hebben Mexico, Oezbekistan, Kirgizië, Marokko, Mauretanië, Senegal, Niger, Indonesië, Burkina Faso, Kameroen, Haïti en Zuid Jemen met elkaar gemeen ? Het tekort aan voedsel veroorzaakte er vorig en dit jaar overal voedselrellen. En vooral in de steden , wat veel bedreigender is voor de lokale regimes als de hongerlijdende boeren op het platteland. Alles samen zijn er sedert het begin van 2008 in 37 landen voedselcrisissen geweest en in 20 andere werd een controlemechanisme ingesteld op de prijzen van oa rijst, graan en maïs ( die in 2007 alleen al mondiaal met 40 % stegen en er zit weinig beterschap in voor 2008). De stijgende prijzen zijn natuurlijk een ramp voor die mensen welke een zeer groot stuk van hun inkomen naar voedsel zien gaan. Een echt hongerige mens is natuurlijk een boze mens en dus zijn rellen de normaalste zaak van de wereld.

Oorzaken zijn bekend : toenemende wereldbevolking, de gevolgen van de klimaatverandering met overstromingen en droogtes en de groei van de middenklasse in landen zoals China en India met een wijzigend voedselpatroon. Daarnaast ook het feit dat voedsel gebruikt wordt voor biobrandstof ( oa ethanol slorpt nu reeds 20 % van de maïsoogst op in de VS en het wordt steeds erger). Genetisch gemanipuleerd voedsel , met een meeropbrengst van 15 %, is dan op het eerste gezicht een gedroomde oplossing... Maar er zijn nog andere oorzaken die spelen : importerende landen leggen geen strategische voorraden meer aan, omdat ze er van uitgaan dat exporterende landen hun overschotten wel zullen bewaren. Niet dus, het is nu eerder " ieder voor zich ". Tenslotte gaan heel wat oogsten verloren wegens structurele desinvesteringen, gebrekkige infrastructuur, slecht bestuur en inefficiëntie van sommige productiesystemen.

Bron : De Morgen dd 5 april 2008

Hvandeker : iedereen, ook de mensen van het VN-voedselagentschap FAO, kent de oorzaken. En misschien zijn er nog andere waar men niet over spreekt : speculatieve, nationalistische, verborgen. Waar niemand eigenlijk vat op heeft of kan hebben. Maar ik lees ook elders : onze wereld kan voldoende voedsel produceren en doet dat mogelijk ook, alleen is de distributie en de verdeling niet juist. En is er opnieuw meer honger. Bovendien toont dit alles aan dat er steeds meer een duidelijk verband is tussen de klimaatverandering, het opwekken van energie, het verkrijgen van water en het voedselprobleem. Alleen de VN kan daar een leidende rol in spelen, maar doen ze dat ook in voldoende mate  ?     

De commentaren zijn gesloten.