03-04-08

Wat hebben C-Power, EOS en Electrawinds met elkaar gemeen ?

6410_toparticlephoto

Antwoord : Oostende, de kleinste haven van Vlaanderen en een stad waar je Johan Vande Lanotte - niet toevallig - al eens tegen het lijf kan lopen.

1. C-Power gaat windmolens plaatsen op de Thorntonbank en op termijn zullen die in electriciteit voorzien voor 600.000 mensen. Dit project is een primeur in meer dan één betekenis : het verst in zee, het diepst in het water, de grootste capaciteit. Du jamais vu..... Wil je meer weten ? http://www.c-power.be/ vertelt er U alles en nog veel meer over op een aanschouwelijke, eenvoudige, aangename en niet te technische manier.

Hvandeker : Wie zei er nu weer dat er geen mogelijkheden ( oa plaats ) waren om alternatieve energie te produceren ? Maar het wordt hard knokken tegen windmolens... ook voor C-Power .

thorntonbank

2. EOS ofte Energiebesparing in Oostende, een autonoom gemeentebedrijf dat de inwoners renteloze leningen toekent om hun huizen energievriendelijker te laten maken. Het - federaal - Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost ( FRGE) waar heel wat middelen inzitten geraakte niet van de grond maar de samenwerking nu met de stad Oostende, die de 2 % rente overneemt van haar bewoners, geeft het een nieuwe elan. Opnieuw een primeur voor Oostende maar ook in Charleroi, Antwerpen en Gent zoud er interesse voor bestaan.

3. Electrawinds : bedrijf van 2 broers welke vroeger wilden investeren in de autobusiness , maar nu veel meer geïnteresseerd zijn in zonnepanelen en ... windmolens. Ze hebben nu in Oostende een biomassacentrale waar dierlijke en plantaardige vetten worden verbrand in oude scheepsmotoren om stroom op te wekken. Ook een biostoomcentrale is in aanbouw, waar men allerlei restafval omzet in electrische stroom.   

Bericht : De Morgen dd 1 april 2008. Klimaatminister Paul Magnette op bezoek bij Johan Vande Lanotte

Hvandeker : Hij noemt dit alles " de derde industriële revolutie " en ik begrijp die woordkeuze tenvolle. Alleen heb ik niet de indruk dat Magnette in zijn daden en tot hiertoe erg revolutionair , laat staan visionair kan genoemd worden. Johan Vande Lanotte zet Oostende echter steeds opnieuw op de kaart. En met resultaat : hij combineert zowel de " grote " als de " kleine " projecten. Vele kleintjes maken ook een groot. Het is dus goed dat zij elkaar regelmatig eens zien, toch ?       

De commentaren zijn gesloten.