03-04-08

Korte econieuwtjes van vandaag

LightningBolt

1. Het Wereld Natuur Fonds  ( WNF-WWF ) vindt dat electrische auto's zuiniger en efficiënter rijden dan oorspronkelijk gedacht. Ze reduceren niet alleen de CO2 uitstoot, maar kunnen bovendien echt wedijveren met auto's die op andere alternatieve energiebronnen rijden. Electriciteit is een prima brandstof en wagens zullen steeds kleiner, lichter en aerodynamischer worden. Bron : De Morgen dd 2 april 2008.

2. Al Gore start een nieuwe klimaatcampagne om de klimaatverandering zo hoog mogelijk op de politieke agenda te krijgen. " Alliance for Climate Protection  " voorziet in advertenties op tv en internet. In navolging van D-Day en de eerste mens op de maan , moet de VS ook op gebied van de klimaatverandering het voortouw proberen te nemen. De campagne richt zich tot alle Amerikanen, over de partijgrenzen heen, en vraagt hen om actie te ondernemen en klimaatbewuster te leven. Zie ook : www.wecansolveit.org  De kostprijs ervan zou 300 miljoen dollar zijn. Bron : De Morgen dd 2 april 2008.  Een peulschil , oa in vergelijking met 7.37 miljard welke jaarlijks uitgegeven worden aan de strijd voor een beter klimaat en zeker met de 650 miljard welke jaarlijks worden uitgegeven voor defensie en de strijd tegen het terrorisme. Bron : Raak, maadblad van de KWB van april 2008.

Hvandeker : Het lijkt een eindeloze weg die de VS nog moeten afleggen om  " first things first " te krijgen.

3. Enkele cijfers over files : In 2004 waren er, in Vlaanderen, 4.8 miljoen uren fileleed , in 2007 reeds 6 miljoen. Deze metingen komen van het Verkeerscentrum Vlaanderen maar zou een voorzichtige schatting kunnen zijn , mogelijk zijn de werkelijke cijfers eerder 9 tot 10 miljoen uren. Kostprijs ? Ook dat is bij benadering : 250.000.000 Euro. Vergelijk even met de campagne van Al Gore...

Hvandeker : Ik kan dat aannemen, want ik stond gisteren zelf 3 uur in de file ergens in de buurt van Gent. Wat ik daar heb meegemaakt : hallucinant en sommige , nog actieve mensen, maken dat waarschijnlijk dagelijks mee. Voor mij zoveel mogelijk de trein, dat is duidelijk.

4. Nederland voert vandaag , 1 april 2008, omstreden fijnstoftaks op dieselauto's in. Ondanks protesten van belangenbehartigers van fabrikanten en invoerders en vakorganisaties van auto's oordeelde de rechter in kortgeding dat de heffing mocht.

5. Fiscale prikkel kleurt wagenpark van bedrijven in België voortaan steeds groener. Vanaf deze maand is het voor werkgevers fiscaal aantrekkelijker om hun personeel een bedrijfswagen aan te bieden die weinig CO2 uitstoot. De meeste bedrijven hebben reeds op de nieuwe regeling geanticipeerd door hun wagenpark milieuvriendelijker te maken.

Hvandeker : zowel in punten 4 als 5 wordt aangegeven dat de kentering stilaan wordt ingezet door maatregelen van allerlei aard. Laat ons hopen dat die trend zich verder zet of beter nog : in een versnelling terecht komt.  

De commentaren zijn gesloten.