21-03-08

Kort nieuws over klimaat, milieu, energie en mobiliteit van deze week

ampoule

1. ABVV, Bond Beter Leefmilieu, Greenpeace en OIVO pleiten tegen het openhouden van de kerncentrales staat er te lezen in een artikel dat verscheen in De Morgen van vorige week, met als titel " Electrabel is de Belgische consument 11 miljard Euro schuldig ". Waarom blijft de regering cadeautjes uitdelen aan Electrabel-Suez ? Een deel(tje) , nl 10 % - sommigen zeggen slechts 4 % -  van de nucleaire capaciteit van Electrabel, zou naar de kleine producent SPE moeten gaan volgens Pax Electrica 2 wat uiteindelijk geen enkel effect zal hebben op de " concurrentie ". De nieuwe taks op de productie werd al snel van 400 miljoen aangepast naar 250 miljoen. Over de netto-winst bestaat er echter geen enkele twijfel : Bijna 4 miljard Euro, een record. Ondertussen weten we wie dit record eigenlijk heeft behaald : de klanten en de overheid. Ook het cijfer van de nog voorzichtige schatting van de Creg, van de voordelen van de versnelde afschrijvingen van de kerncentrales, is hallucinant : 11 miljard Euro , betaald door de Belgische klanten. Electrabel noemt dit overdreven , maar alleen zij hebben de cijfers en de Creg kan alleen voorzichtig schatten. Hoe dan ook, de opbrengst van welke taks ook op de monsterwinsten moeten de overheid toelaten om duurzame investeringen te ondersteunen, bevoorradingszekerheid te geven, consumenten beschermen tegen prijsstijgingen, subsidies te geven voor isolatie alsook de doelstelling te halen van 13 % hernieuwbare energie tegen 2020.

Hvandeker : Even heel kort door de bocht mogen we toch stellen dat het toekennen door de overheid van cadeaus , met belastinggeld, aan Electrabel en het overdreven hoog factureren van de klant als grote benadeelden de consumenten  en de industriële klanten hebben.  Als dat niet wordt ingezien dan blijven alle gedupeerden met de gebakken peren zitten , dus blijvend gedupeerd. Interessante lectuur in dat verband is te vinden op de skynetblog : http://electrabel-klachten-plaintes.skynetblogs.be  Zowaar geen al te frisse verhalen.....

brandstofcelbus

2. Iets positievers : De Lijn zet roetfilters in, in strijd tegen fijn stof. Tegen het einde van dit jaar heeft De Lijn dan 74 % bussen met roetfilter, waardoor de uitstoot van fijn stof flink zal dalen. De hybridebussen, die ook met roetfilter zullen worden uitgerust, verbruiken reeds 30 % minder brandstof dan de gewone. En de waterstofbussen zitten in de testfase...

Hvandeker : Alle beetjes helpen, er is veel goede wil en een positief verhaal werkt ook door en is in de huidige tijden broodnodig.

aardigopweg

3. Dat geldt ook voor de opening van het eerste Vlaams mobiliteitspunt, in Antwerpen, waar bedrijven en particulieren terecht kunnen met hun vragen over mobiliteit op één gezamenlijk informatiepunt :  het SLIMWEGmobiliteitspunt waar ook alle aanbieders van duurzame mobiliteit een onderdak vinden : Autopia, De Lijn, Federatie van Belgische Autobusondernemers en reisorganisatoren, Fietsersbond, NMBS, Taxifederatie, Taxistop en Voetgangersbeweging. De naam slimweg staat lijnrecht tegenover domweg, zonder er bij na te denken , bv de auto nemen omdat die nu eenmaal vlak voor de deur geparkeerd staat.

Hvandeker : Dit kadert in het voornemen van Kathleen Van Brempt om het woon-werkverkeer tegen 2012 met 10 % te doen dalen. Van mij mag het gerust wat meer zijn, voor haar mogelijk ook maar is ze wat realistischer. Hoog blijven mikken Kathleen, voorwaar een efficiënte aanpak. En ze wil dit uitbreiden tot alle Vlaamse provincies.

Meer weten ? http://www.slimweg.be/index.htm

De commentaren zijn gesloten.