18-03-08

(On)mondige (energie)klanten, deel 3

grasspeople
 

Hvandeker : aansluitend op mijn vorige 2 postings over dit onderwerp en verder geheel toevallig, was er deze oproep van Test-Aankoop, waar ik mij wel kan in vinden. Vandaar deze publicatie en de mogelijkheid om aan de vraag een gunstig gevolg te geven. Toch ben ik ook van mening dat de stroming om dit alles te verwezenlijken nog heel wat breder zou moeten worden. Niet alleen 1 consumentenvereniging maar veel meer actoren zouden zich hier moeten achter zetten om van een succes te spreken en gehoord te worden door de gewestelijke, federale en Europese politiek die de regelgeving instelt.

Groepsvorderingen in België: de ontbrekende schakel

Ter gelegenheid van de werelddag van de consument op 15 maart en in de context van de regeringsonderhandelingen klaagt Test-Aankoop een fundamenteel probleem in de consumentenbescherming aan: het volledig ontbreken van een groepsvordering in het Belgisch recht. In soms opmerkelijke dossiers kunnen talrijke gedupeerde consumenten een kruis maken over een vergoeding, niet alleen wegens de veelal beperkte financiële omvang van hun individuele schade, maar ook omdat elke consument in principe individueel moet optreden. Talrijke bedrijven misbruiken deze situatie van straffeloosheid… Test-Aankoop springt regelmatig in de bres om zaken aan het licht te brengen, te onderhandelen of zelfs rechtszaken aan te spannen maar er zijn talrijke nadelen. Test-Aankoop heeft dus beslist om de publieke opinie en de politieke wereld te mobiliseren betreffende deze prangende problematiek en lanceert een petitie die vanaf vandaag beschikbaar is op deze site.

Onze politici hebben het er al jaren over: In België is de toegang tot het gerecht zeer moeilijk voor consumentengeschillen, met beperkte bedragen, hoge gerechtskosten, lange en ingewikkelde procedures die weinig efficiënt zijn, en die vooral zeer beperkte kansen op succes hebben… De consumenten zijn hiervan op de hoogte, zij krijgen er alle dagen mee te maken. Maar wat doen onze opeenvolgende regeringen hier aan?

De aangekondigde prijsstijging door Electrabel en duizenden consumenten die op het verkeerde been gezet werden door een leugenachtige brief, honderden gestrande reizigers door een beschadigd toestel van Jet Air, de zaak Lernout&Hauspie die duizenden kleine investeerders berooid achterlaat, premieverhogingen bij de hospitalisatieverzekering van Ethias waar de rechtvaardiging bedrieglijk is voor de consument, de Elia-taks of aansluitingen die onterecht gefactureerd worden,… Het zijn maar enkele voorbeelden van interventies door Test-Aankoop die, met zijn beschikbare middelen, de benadeelden verdedigt.

Maar keer op keer wordt duidelijk dat het ontbreken van een groepsvordering in België een beslissende factor is die veel frustratie uitlokt bij de gedupeerden. Men krijgt dikwijls een gevoel van ontoegankelijkheid tot het gerecht en in de publieke opinie heerst een gevoel van straffeloosheid voor bedrijven. En ondertussen buiten bepaalde ondernemingen deze situatie uit.

Nu meer dan ooit staat Test-Aankoop achter het invoeren van een groepsvordering in het Belgisch recht: het groeperen van alle gedupeerde consumenten onder één enkele actie om een bedrijf te laten veroordelen en zodoende een vergoeding te bekomen voor alle consumenten die zich aangesloten hadden bij de actie.

In een markteconomie zijn de voordelen van deze collectieve procedure duidelijk: personen met een laag inkomen krijgen zo de mogelijkheid om hun recht te doen gelden, gerechtskosten uitsparen en tegelijkertijd een oplossing bieden voor de gerechtelijke achterstand, het harmoniseren van gerechtelijke beslissingen, geschillen en conflicten voorkomen door een betere onderhandeling in het algemeen belang mogelijk te maken, snelle en efficiënte vergoedingen voor de consument, …

Test-Aankoop heeft in het verleden al collectieve procedures gevoerd, ofwel door te onderhandelen voor het grootste aantal consumenten (de zaak Jet-Air, stijging van de gasprijzen bij Electrabel), ofwel door een vordering tot staking in te leiden (oneerlijke clausules in de algemene voorwaarden van banken, discriminatie en stijgende premies bij hospitalisatieverzekeringen), ofwel door individuele acties in te leiden (De zaak L&H, acties tegen het Controlecommitee voor gas en elektriciteit) maar het wettelijk kader is vandaag nog altijd ontoereikend… Er moet meer gedaan worden…

Test-Aankoop heeft dan ook beslist om de publieke opinie te mobiliseren door een petitie te lanceren op www.test-aankoop.be ter attentie van de regering. Het doel is de overheid aan te sporen om een groepsvordering in te voeren in alle domeinen die de consument aanbelangen, via erkende consumentenverenigingen. De overheid kan zich op die manier ook engageren om de toegang tot het gerecht en de verdediging van de burger en de consument te verbeteren.

Ter gelegenheid van de werelddag van de consument kan u de petitie ondertekenen en op dinsdag 18 maart kan u tussen 12u00 en 14u00 ook deelnemen aan een chatsessie over dit onderwerp op www.test-aankoop.be  met de woordvoerder van Test-Aankoop.

De commentaren zijn gesloten.