02-03-08

Nieuwsberichten over milieu, klimaat en energie...

Bron : DM van 29/2 en 1/3

1. Electrawinds, de grootste private speler op de Belgische markt van hernieuwbare energie,  bouwt in Oostende- industriepark Plassendale 2 - een groene (bio)st(r)oomcentrale. Deze centrale zal 180.000 ton biomassa omzetten in electriciteit en stoom voor 41.000 gezinnen en het verwarmen van serres. Projectprijs 90 miljoen Euro.

2. Photovoltech, producent van fotovoltaïsche zonnecellen, bouwstenen van zonnepanelen, moet klanten weigeren wegens uitverkocht tot 2015 en een tekort aan grondstoffen ( zuiver silicium). Bovendien werd de productie , de laatste 5 jaar, nog verviervoudigd en de opdrachten blijven nog steeds binnenstromen. De CEO zegt niet te geloven in een revolutie maar in een evolutie, waarbij er een coëxistentie zal plaatsgrijpen tussen zonne-energie en conventionele bronnen : tussen 2015 en 2020 zal de prijs van zonne-energie in ons land volledig concurrentieel zijn met energie uit deze conventionele bronnen. Omdat zonne-energie steeds goedkoper zal worden, zal deze vorm vanzelf aan belang winnen. Maar ook vandaag stellen we reeds vast dat het vermogen via zonnepanelen in 2007 verdriedubbeld is en ook voor dit jaar verwachten we een verdriedubbeling, bij particulieren en bedrijven. Het systeem van groenestroomcertificaten zorgt er voor dat " de leverancier " een vergoeding ontvangt voor de groene stroom die op het net wordt gezet. En de investering is bovendien fiscaal aftrekbaar.  Om aan de stijgende vraag te kunnen voldoen plannen we de bouw van een waferfabriek( Extra tewerkstelling van enkele honderden arbeidsplaatsen) . Wafers zijn de plaatjes waarop de zonnecellen gebouwd zijn.

Er valt genoeg zonne-energie in op aarde om de hele wereld  5 tot 10.000 keer van energie te voorzien. Alleen moet dit op een technisch en economisch interessante wijze kunnen worden omgezet in electriciteit... Ik wil meewerken aan het goedkoper maken van hernieuwbare energie en het is dringend nodig de verbranding van fossiele energie drastisch te verminderen, maar kernenergie en fossiele brandstoffen zullen nog een behoorlijk lange tijd nodig zijn wegens de kostprijs en de steeds hogere vraag naar energie. Maar als de prijzen van zonne-energie op termijn ( 2012 - 2015 ?) volkomen concurrentieel zullen zijn, zal er een nieuw evenwicht ontstaan met een veel groter gewicht ook voor alternatieve energie.

Hvandeker : De man is duidelijk een zakenman die in eerste instantie" zaken "wil doen. En dit via de weg van de geleidelijkheid : als een goed of dienst schaars is en de vraag hoog, dan valt er veel geld te rapen. En ja, " zijn " aandeelhouders zijn IMEC, Total en Suez-Electrabel. Hij is heel goed bezig voor zijn bazen, heeft ambitie en wil bovendien van 1% naar 5% van de wereldmarkt evolueren.  Tussen en op de lijnen kan je lezen dat het voor hem echt niet veel sneller moet ( " geen drastische ommezwaai zoals de groene jongens zouden willen ") ook al zou dat theoretisch mogelijk zijn. Business as usual dus en zeker geen wereldverbeteraar, wel een " realist " zoals hij zichzelf noemt. Interessant interview, tussen de lijnen.

3. Olie, goud en een aantal landbouwgewassen zoals tarwe, maïs, soja en palmolie breken historische records. Vooral door het zakken van de waarde van de dollar. En door de structurele tekorten ( en stijgende vraag ) zullen deze hoge prijzen aanhouden. Gelukkig heeft dat ook positieve effecten want deze situatie creëert enorme opportuniteiten voor België en Europa , vooral ten opzichte van de VS en China, zoals stijgende vraag naar alternatieve energie en naar energie-efficiëntie. Op dat gebied hebben we een grote voorsprong zowel op gebied van technologie als van mentaliteit.

Hvandeker : Opnieuw wordt aangetoond dat het verslechterende klimaat door de opwarming een domino effect veroorzaakt : slecht weer ( te warm, te droog ), slechte oogsten, minder aanbod en een stijgende vraag naar voedsel en energie, stijgende prijzen.

4. Consument ( particulieren en bedrijven ) betaalt nog altijd de afgeschafte Eliataks. Dit was een taks ter compensatie van gemeenten na de liberalisering van de energiemarkt. De taks zit nu " verborgen " in de tarieven. En de compensatie gebeurt reeds door Vlaanderen.

Hvandeker : Dit kan alleen in Vlaanderen, waar de mensen al lang hun factuur niet meer bekijken omdat ze er toch niet aan uit kunnen. En niet meer de moed hebben om er op te reageren omdat ze toch geen antwoord krijgen, verloren lopen in de administratie of , erger nog, in een " callcenter " in Bulgarije of in India of in Portugal...

5. Van energiefacturen gesproken. Paul Magnette vindt deze , ook voor hem , veel te moeilijk ( waar zit die Eliaheffing eigenlijk ? ) en wil ze vereenvoudigen via een ander envoudiger model dat hij zal verplichten. Bovendien , en dat is minstens even belangrijk, wil hij dat België alle hernieuwbare energie- 13 % van het totaal tegen 2020 -  zelf produceert ( enorme opportuniteit) en niets invoert via een certificatensysteem. Hij staat open om dit standpunt te bespreken binnen de federale en met de gewestregeringen. Maar zowel Open VLD ( federaal ) als CD&V ( Vlaanderen) gaan per definitie op de rem staan en noemen het standpunt niet realistisch, te duur, voorbarig. Hilde Crevits ( weer zij ) vindt Magnette zelfs een bemoeiziek man : " dat Magnette eerst werk maakt van zijn eigen bevoegdheden, alvorens intenties te formuleren die vooral door de gewesten moeten worden uitgevoerd " zegt zij.

Hvandeker : Dat is nu politiek op zijn smalst. Dit soort uitlatingen van HC zijn aan mij niet meer besteed. Als Magnette spreekt over opportuniteiten, dan begrijp ik hem tenvolle : investeringen, werkgelegenheid, gezondheid en strijd tegen de opwarming ( jaagt de voedselprijzen omhoog ) . Shame on you Hilde Crevits ! ! !  

6. Diezelfde Paul Magnette, federaal minister voor energie, geeft de CREG, energieregulator, meer inzage in de boeken van de energieleveranciers om na te gaan hoe de prijzen tot stand komen , met als doel in te grijpen bij niet gerechtvaardigde prijsstijgingen. Hij wil ook hun gedragscode aanpassen om aldus hun verantwoordelijkheden tegenover hun klanten niet te ontlopen. En een ombudsman tussen klant en leveranciers. De markt is vrijgemaakt, maar de overheid heeft geen wapens om in te grijpen, aldus Magnette. Daar willen we iets aan doen.

Hvandeker : een aantal lovenswaardige pistes, die ook nog moeten gerealiseerd worden. Hoe lang echter zal Magnette meedraaien om iets van dit alles om te zetten in daden ? Ik wens hem veel moed want hij staat tegenover  een machtig blok met veel terreinkennis. Maar dat er nog veel moet veranderen ten goede, daar ben ik het roerend mee eens. Veel geluk, professor.   

Commentaren

hallo

Gepost door: lies | 23-01-09

De commentaren zijn gesloten.