25-02-08

28 februari - MO*debat: Milieu versus arbeid? Klimaatbeleid bevordert werkgelegenheid

windboerderij
 

Hvandeker : Groenen en ecologisten zijn geen paniekzaaiers, doemdenkers, klokkenluiders, pessimisten, wereldvreemden, dragers van wollen sokken, dromers, zageventen en -vrouwen, noch " hardliners". Neen, ze zijn alleen bekommerd om de steeds toenemende berichten over de slechte staat van onze planeet, waar vooral de nog altijd groeiende kloof tussen arm en rijk ervoor zorgt dat de sukkelaars de meeste botsen krijgen, door de klimaatopwarming en door het ontbreken van voldoende sociaal beleid. Ze zijn realistisch, beschikken over een voldoende dosis gezond verstand en zijn ook positief door aan te geven dat er , naast risico's, talloze opportuniteiten zijn die moeten worden aangegrepen. Maar dat er dringend een omslag dient te gebeuren in de manier van produceren en consumeren vinden ze geen dagdromerij maar de enige weg om de roofbouw op onze planeet drastisch te verminderen. Daarom vind ik debatten zoals hieronder aangekondigd hoopgevend door de sensibilizering van eenieder die erover wil nadenken. Woon je in de regio Leuven en ben je geïnteresseerd in het onderwerp ?  

28 februari - MO*debat: Milieu versus arbeid? Klimaatbeleid bevordert werkgelegenheid

Dat we in de westerse landen dringend behoefte hebben aan een ware omslag in onze manier van produceren en consumeren is inmiddels voldoende gedocumenteerd. De recente rapporten van verschillende VN-instanties (klimaatpanel, UNDP, UNEP) zijn daar vrij duidelijk over. Op klimaatvlak bijvoorbeeld weten we ondertussen dat de mondiale uitstoot van broeikasgassen tegen 2050 met minstens 50% moet dalen t.o.v. het niveau in 1990. Voor de geïndustrialiseerde landen betreft het een noodzakelijke reductie van minstens 80%. Dit uitstootscenario is nodig om een reële kans te hebben om het overschrijden van de grens voor “gevaarlijke” klimaatopwarming (2°C) nog te kunnen vermijden. De overgang naar een meer ecologische economie is vanuit milieuwetenschappelijk standpunt cruciaal. Maar wat zou het effect zijn van een streng klimaatbeleid op de werkgelegenheid en de welvaartsverdeling? Tijdens deze avond gaan twee deskundigen dieper in op deze vraag. De concrete aanleiding voor dit panelgesprek is het recente rapport van het Europees Vakverbond over de relatie tussen klimaatwijzigingen, klimaatbeleid en werkgelegenheid. Het EVV kwam tot de conclusie dat een krachtdadig klimaatbeleid, met een reductie van de broeikasgasuitstoot van 40% (EU-27) tegen 2030, een netto positief effect zou hebben op de werkgelegenheid. Toch blijven er vele vragen over hoe deze duurzaamheidstransitie concreet gestalte kan worden gegeven. Hoe zou het beleid er dan moeten uitzien? Welke sociale, juridische en economische instrumenten zullen er dan moeten worden ingezet? Wat is de rol van de EU-instellingen in deze nieuwe economie? En hoe gaat men om met de verliezende sectoren?

Gespreksavond met Tom van Ierland (Europese Commissie, DG Environment) en Tom Willems (ACV-studiedienst). Moderator: John Vandaele (MO*)
 
Donderdag 28 februari 2008, 20u in C.C. Oratoriënhof, Mechelsestraat 111, 3000 Leuven. Org. : Masereelfonds Leuven, Bond Beter Leefmilieu, Terra Reversa, Arbeid & Milieu en MO*.

Bron : Nieuwsbrief op e-MO website

De commentaren zijn gesloten.