23-02-08

Notionele intrest : een schijnbeweging ?

6254_toparticlephoto

Iedereen beseft dat de misbruiken met de notionele intrest de schatkist en dus de belastingbetaler handenvol geld kost. Bijvoorbeeld de zogenaamde " double dip " : een vennootschap leent geld, trekt de intresten af van haar inkomen, plaatst het geld als kapitaal bij een dochter en deze laatste trekt de notionele intrest nogmaals af en aldus passeert deze " groep " 2 x langs de kassa. Zonder dat het maar 1 baan oplevert.

Maar " commercieel " kan men het voor sommigen aantrekkelijke principe niet laten varen tegenover binnen- en buitenland.

Toch is er in de regering eensgezindheid voor de aanpassing van het systeem, meer nog om de misbruiken een halt toe te roepen, maar dan niet via een wetswijziging maar via " een circulaire ". Een van de pistes zou de omkering van de bewijslast kunnen zijn : nu moet de overheid op zoek gaan naar eventuele misbruiken, ook al heeft ze daar de middelen niet toe. Bedrijven die van de notionele intrest gebruik willen maken zouden dan een dossier moeten indienen waarin duidelijk wordt aangetoond " wat de economische meerwaarde zal zijn ". 

Bron : De Morgen dd 23/02/2008

Hvandeker : Is dit voorstel een stap vooruit , achteruit of surplace ? Is dit een idee om de goegemeente te sussen ? Een schijnbeweging ? Wat is de impact van een gewone circulaire versus een wetswijziging ? Hoe is het mogelijk dat men zegt dat de overheid nu geen middelen heeft om de misbruiken aan te pakken ? Volgens mij liggen ze voor het grijpen : double dip ( wie vindt dat woord uit ? ) is een regelrechte aanslag op de schatkist, immoreel ook omdat er geen tewerkstelling aan te pas komt ( een van de doelstellingen , toch ?). Zelfs zonder double dip: een kapitaalverhoging alleen maar omwille van de belastingvermindering, dat valt toch op. Of mag er van Didier Reynders zelfs niet over gepraat worden , laat staan naar gehandeld.

Dat allen die op zoek gaan naar sociale correcties ( politieke partijen, vakbonden, belangengroepen, ed) dat dossier op de voet volgen, zeker nu dat het duidelijk wordt dat zowel energie als voeding in 2008 heel veel duurder zullen worden dan verwacht ( is al lang geen perceptie of foute indruk meer ). Notionele intrest versus sociaal beleid : het wordt een warm jaar. Niet alleen door de opwarming van de aarde.     

Commentaren

Het oorspronkelijk doel van de notionele intrestaftrek was om bedrijven te stimuleren om met eigen middelen (kapitaal of opgebouwde reserves) i.p.v. met geleend geld te investeren en/of personeel aan te werven. Jammer genoeg werd er nergens een investerings- of aanwervingsvoorwaarde in de wettekst opgenomen, allicht doelbewust.
Het resultaat is dat dit voor veel bedrijven een fantatstisch cado is. Bedrijven met een groot maatschappelijk kapitaal of met stevige in het verleden opgebouwde reserves sparen hierdoor tienduizenden tot honderdduizenden euros uit, zonder dat zij hiervoor iets in de plaats moeten doen. Ik geef het voorbeeld van een grote vastgoedvennootschap. Gewoon omdat zij een groot eigen vermogen heeft opgebouwd zien de bestuurders vanuit huin luie zetel de belastbare winst uit huurinkomsten en verkoop van vastgoed verminderd van 500.000 euro tot 200.000 euro. Belastingbesparing: 100.000 euro.

Gepost door: Steven Tijpel | 27-02-08

De commentaren zijn gesloten.