20-02-08

Fijn stof : nagel aan onze doodskist ?

deurganckdok

Hvandeker : verwijzend naar recente postings op deze blog, zoals daar zijn :

1. 24/1/2008 : Permanent smogalarm in Vlaanderen ?

2. 18/2/2008 : Verboden te ademen buitenshuis.

3. 19/2/2008 : 90 km/uur bij smog, is het sop de kool waard ?

voeg ik er vandaag nog eentje bij, wegens te belangrijk. Dr Marc Goethals, cardioloog in het OLV Ziekenhuis van Aalst stelt dat de huidige maatregelen schandalig ontoereikend zijn. Zijn betoog is te lezen in de Morgen van vandaag 20/2/2008 en hij behandelt het probleem in eerste instantie als arts-specialist maar ook ruimer, als mens. Vooral zijn conclusies zijn meer dan duidelijk en ik citeer :

" Is het niet hallucinant dat onze politici blijven dromen van het Saeftinghedok zonder zich af te vragen hoe die miljoenen containers landinwaarts zullen worden vervoerd, dwars door het dichtsbevolkte gebied van West Europe, terwijl er nu al 250 km ochtendfile meer regel dan uitzondering is ? Is het niet godgeklaagd dat met de Oosterweelverbinding boven Antwerpen het dieselroet van een onafgebroken file vrachtwagens dag en nacht ongehinderd Vlaanderens grootste stad zal mogen verstikken ? Mevrouw Van den Kerckhove van de Vlaams Milieu Maatschappij heeft overschot van gelijk. Werd haar stem maar gehoord door de politici. Om Vlaanderen weer leefbaar te maken zijn dringend maatregelen nodig. Een permanent smogalarm is daar één van. Een ongebreidelde logistieke expansie is geen troef maar een gesel voor Vlaanderen. Voor politici met toekomstvisie is de balans nochtans snel gemaakt: nog meer logistiek in een regio zonder werkloosheid betekent meer winst voor een machtige logistieke lobby en veel menselijk leed voor de mensen en honderden miljoenen euro's per jaar aan gezondheidseconomische kosten voor de belastingbetaler. "

Wat kan ik daar nog aan toevoegen : nu nog op zoek naar politici met toekomstvisie en verantwoordelijkheidsgevoel die nu dringende maatregelen nemen en niet alleen maar oog hebben voor groeicijfers, terwijl de gezondheidscijfers niet of amper bekeken worden . Stop met dit , misschien onbewust, schuldig verzuim en begin er aan. En leg jullie oor te luisteren bij de specialisten-gezondheidswerkers. Begin er nu aan , want morgen lig je - ik hoop het echt niet - ook in Gasthuisberg aan een of andere machine.  

Wil je veel meer weten over fijn stof, klik dan hier.

Hvandeker op 21/2/2008 : Het is niet omdat ik , en velen met mij, op zoek ben naar politici met toekomstvisie en gevoel voor verantwoordelijkheid ( zie hoger ) dat Mevr Crevits plots haar handje moet laten wapperen en wil ( laten) onderzoeken wat ze in dat verband aan geld kan loskrijgen om iets te doen aan al die smog. Er is ook nog zoiets als " bezint voor je begint ". In de media wordt dan breed uitgesmeerd - met beelden op TV en foto's in vele kranten van Mevr) dat het ( " volgens een kabinetmedewerker " ) zou gaan om een filter die misschien 50 % van het roet tegenhoudt en dat de premie 400 Euro ( nog zelf te betalen 100 Euro ) zou bedragen en dat Mevr op zoek gaat naar 1 miljoen Euro. En alles wordt met een erg uitgestreken gezicht naar voren gebracht, men zou bijna geneigd zijn dit ernstig te nemen.

Voila : 1.000.000 Euro ( als ze al gevonden wordt ) delen door 400 Euro maakt 2.500 potentiële kandidaten. Zoveel mensen lopen er in mijn wijk rond en die wijk is maar een deeltje van het district waar ik woon. En dat district is maar een heel klein deeltje van de stad Antwerpen. Kom, Mevrouw, wie trapt daar nog in. Laat ons ernstig blijven wil men je nog ernstig nemen.   

De commentaren zijn gesloten.