01-02-08

Ecologische reclame, niet zo groen als het lijkt ... en andere verhalen

1. Ik ben opnieuw aangenaam verrast dat Test-Aankoop regelmatig stappen onderneemt tegen de witwassing van de groene marketing (" greenwash" ) , in de reclame, ook en vooral in de autoreclame.  Ze vinden dat de strijd tegen de klimaatverandering ruim de nood aan een omkadering ervan rechtvaardigt. Consumenten staan steeds vaker open voor ecologische boodschappen waardoor ze kwestbaarder zijn voor onjuiste en misleidende boodschappen. Helaas glippen er nog heel wat door de mazen van het net. Daarom ben ik blij met deze evolutie binnen het denken en handelen van Test-Aankoop die de strijd tegen de desinformatie zal blijven voortzetten, samen met de Jury voor Eerlijke Reclame, de Raad van Verbruikers, de Algeme Directie Controle en Bemiddeling van de FOD Economie. Bron TA 517.

2. Nog een tip van TA, uit hetzelfde nr : Laat uw verwarmingsketel regelmatig onderhouden, dan ligt het rendement 5 % hoger bij een stookolieketel, zelfs 23 % bij een ouder model. Gasketels vragen een onderhoud alle 2/3 jaar om het rendement te verhogen. En kies voor een condensatieketel, waar het rendement nog eens 10 tot 15 % verhoogt is bij aardgas en 5 tot 10 % bij stookolie.   

3. Uit de Knack van 30 januari 2008 : Binnen Europa bekleedt België de 26ste van de 28 plaatsen op gebied van milieuprestaties. In de wereld is dat de 57ste plaats op 149 landen. Aldus Daniel Esty, hoofdauteur van het rapport. Er worden ook redenen aangegeven : heel oude , niet gemoderniseerde, industriële basis. Onvoldoende aandacht wegens eindeloos dispuut tussen de landsdelen. België kan niet georganiseerd worden als het over milieu gaat en ook de bedrijfswereld zou meer kunnen doen. De kritiek van de Belgische werkgevers op het Europees klimaatplan is op zijn zachtst gezegd overdreven. Als België al geen potentieel zou hebben voor hernieuwbare energie , dan is er ook nog steeds de zeer interessante piste van energie-efficiëntie.

Hvandeker : Deze persoon staat ver af van het politieke " gewoel " en is dus goed geplaatst om objectieve waarnemingen te doen en dito conclusies te trekken.    

4. De klimaatproblematiek vinden we bijna dagelijks terug op ons bord, waar vlees het meest vervuilende onderdeel is van ons voedselpakket. 1 koe = 4.5 auto's uitstoot. 1 dag per week geen vlees eten = 2 x meer besparing dan het vervangen van alle gloeilampen door spaarlampen. Een voorstel zou kunnen zijn dat er naast kilometerheffing ook een biefstukheffing zou komen.

5. Enkele uitspraken , genoteerd in de Visie van 1/2/2008.

a. Ivo Belet ( Europees parlementslid CD&V) : Milieu en economie hoeven niet elkaars vijanden te zijn. Het is nu aan de Belgische en Vlaamse Overheden om een offensief beleid te voeren pro hernieuwbare energie. Belgische bedrijven en consumenten beseffen dat er een omslag moet komen. Ons land moet niet bang zijn van de energierevolutie, integendeel, we moeten er met volle goesting aan deelnemen.

b. Sofie Put ( ACW studiedienst ) : De doelstellingen die Europa zichzelf oplegt, zijn ambitieus. Het gaat niet over de keuze tussen milieu en welvaart. Als we nu niet resoluut kiezen voor groene energie , zullen we daar een zware economische prijs voor betalen. Andere spelers, zoals de VS, zullen niet anders kunnen dan ons volgen. Voor onze bedrijven is dit een unieke kans om de internationale concurrentiepositie te verstevigen. We moeten massaal investeren in windenergie, ook windmolens per wijk zijn mogelijk en in biogasinstallatie. Jammer dat dit alles door Vlaanderen wordt afgeremd ! Het klimaatplan zou de energieprijzen met 15 % kunnen doen stijgen maar als we het monopolie van Electrabel kunnen doorbreken ( echte liberalisatie ) dan zal de energiefactuur ongewijzigd blijven. Gezonder en niet duurder, wat wil je meer ?

Hvandeker : Beide visies klinken erg positief. En ik geloof ook in een grote kentering, zowel in de geesten van de bedrijven als van de burgers. Alleen het ontbreken van voldoende politieke wil en de achterhoedegevechten kunnen echter nog heel veel roet in het milieu-eten gooien.      

6. Een uitspraak van Hendrik Vos, van het Centrum voor EU-studies : Wat mij stoort is dat je bv in het Vlaams parlement haast nooit een inhoudelijk debat  krijgt om een proactief standpunt in te nemen in een of ander dossier dat in Europa op tafel ligt. Men bemoeit zich niet met het debat, maar gaat achteraf wel klagen. Over het milieu : Kijk eens wat Europa ons allemaal oplegt ! Tegen 2020 moeten we van Europa 13 % aan hernieuwbare energie hebben , maar wij hebben niet zoveel zon als Spanje, niet zoveel wind als Denemarken en niet zulke snelstromende rivieren als Oostenrijk ! Dat zal allemaal wel, maar waarom is er over hernieuwbare energie nooit eens een goed parlementair debat geoganiseerd ? ?

Hvandeker : Helemaal akkoord met deze stelling. Proactief over klimaat praten, dat is veel bruggen te ver. En dan maar spoken op Europa. Er is via Europa ( gelukkig ) heel veel milieuwetgeving ingevoerd, dat zou in België en Vlaanderen niet haalbaar zijn met de huidige krachtverhoudingen.

De commentaren zijn gesloten.