31-01-08

Dossier auto en milieu, deel 3

Hvandeker : Ik had nog nooit gehoord van de ISA-systemen. Mits wat opzoekwerk ben ik er achter gekomen dat er ook bij ons mensen zijn die niet alleen nadenken over de mobiliteit in het algemeen , maar er ook iets aan willen doen, bv via de Intelligente Snelheids Aanpassing ( ISA). Hieronder wat informatie voor de geïnteresseerden. Deze systemen, waarvan er reeds een aantal bruikbaar zijn - ik zag gisteren op de televisie Yasmine een voor haar toch wel bevredigende testrit maken - met tegendruk - samen met Johan De Mol van het Centrum voor Duurzame Mobiliteit. Het systeem is veiliger, voorkomt de zware voet, het vermindert het verbruik en is dus goed voor de portemonnee en het vermindert bijgevolg de druk op het milieu wegens minder uitstoot van CO2, roet, e.d.       

Welkom op de VERNIEUWDE website over verkeersveiligheid en Intelligente Snelheidsaanpassing (ISA)

ISAweb.eu is vernieuwd! Door het toenemend aantal bezoekers in binnen- en buitenland en de vraag van anderen om informatie over hun trials te plaatsen op de website, was enige verandering broodnodig. Daarom is ook ISAweb.be vervangen door ISAweb.eu.
meer...

Op de vernieuwde site navigeer je nu via drie grote onderdelen: algemene informatie, verkeersveiligheid en ISA-trials. Dit was ook nodig om naast de informatie over ISA, ook de onderzoeken naar bijvoorbeeld ongevallenregistratie, zone 30, de invloed van het gewicht en vermogen van wagens op verkeersveiligheid, te kunnen weergeven.
Daarnaast zijn er ook enkele nieuwe elementen ingebouwd, zo kan je:
- van elke verschenen publicatie een korte inhoud lezen alvorens het gehele document te moeten downloaden,
- de recentste verschenen persartikels napluizen,
- een contactformulierinvullen waarmee je heel gericht vragen naar ons kan stellen,
- is er een zoekfunctie die je weergeeft waar je alles kan weervinden
- meer informatie over de trials met gerichte doorverwijzingen waar je artikels kan vinden...
We hopen dat u via deze site de nodige informatie vindt. Uiteraard staan wij open voor suggesties, aanbevelingen of opmerkingen.

Waarom ISA?

ISA kan een middel zijn om deze verkeersveiligheid te verhogen, vooral op het vlak van snelheid en overdreven snelheid. Met een simpel apparaat dat ofwel een waarschuwing geeft via geluid of licht, ofwel via invloed op het gaspedaal (bijvoorbeeld tegendruk) worden automobilisten gewaarschuwd indien ze sneller rijden dan de toegestane snelheidslimieten. In heel wat landen zijn hierrond proefprojecten gehouden, waaronder ook in België in de stad Gent.
meer...

Heel wat onderzoek wees uit dat ISA inderdaad een hulpmiddel is om de verkeersveiligheid te verhogen. Daarom denkt men nu stilaan om ISA te implementeren. Ook de Belgische weggebruikers staan vrij positief tegenover ISA, wat bleek uit een draagvlakstudie gehouden in 2000. De testpersonen in Gent waren tevreden over het systeem: na afloop van het project hebben de meeste bestuurders het systeem behouden. Zodoende zijn er zelfs na het eindigen van de trial in Gent in 2003 nog steeds automobilisten die met ISA rondrijden.
Op bestuurlijk en politiek vlak is er ook stilaan een verhoging van het draagvlak. Na het stemmen van twee resoluties in de Kamer van Volksvertegenwoordigers en de Senaat, gaan nu de stemmen op om de 'politiek' het goede voorbeeld te laten geven. Daarom zijn nu de voorbereidingen gestart om een trial op te starten in Brussel waarbij ministers met ISA zullen rijden. Tevens investeerde het Vlaamse Gewest in een studie om na te gaan hoe een snelheidskaart (de basisgegevens die nodig zijn voor ISA werkbaar te maken) kan geimplementeerd worden en hoe gemeenten hierover staan en denken.
Meer informatie vind je dus op de verschillende pagina's binnen deze site. Zo kan je eerst wat uitgebreide algemene informatie vinden, hoever het staat met ISA in België en in Europa. Ook kan je diverse publicaties raadplegen, verschenen in binnen- en buitenland.De commentaren zijn gesloten.