27-01-08

Dossier Electrabel-Electrabrol-Electracash ( spijtig genoeg weeral)

ampoule

Hvandeker : Electrabel, als goede dochter van Suez, weert zich als een duivel in een wijwatervat. Maar ze doen dat sluw en op verschillende wijzen : ofwel door een soort charmeoffensief te lanceren ( wat ze zo niet zouden willen noemen) en anderzijds door een soort provocatie ( wat ze zo zeker niet zouden noemen). Inderdaad, er zijn voldoende eufemismen voorradig.

1. Charmeoffensief genoemd goodwill verkrijgen bij de klant, consument of bedrijf , en bij de overheid. Er zullen geen bruuske prijsstijgingen doorgevoerd worden in 2008. Lees : geen prijsstijgingen in 1 keer, zoals het voorbije jaar, maar met kleine stapjes via automatische indexaanpassingen. En dat ondanks het feit dat ook de prijzen voor Electrabel zullen stijgen, de trend is gewoon opwaarts. En dat ondanks het feit dat onze prijsverhogingen van vorig jaar ook gebeurden bij de concurrentie, alleen zijn wij steeds de zondebok wegens ons vermeend monopolie. En dat omdat we begrip opbrengen voor de bezorgdheid van onze klanten en de politici, we willen de gemoederen laten bedaren. En omdat we vinden dat de beste manier om de stijgende prijzen te lijf te gaan, minder te verbruiken.  En omdat wij vinden dat je ons geld ( 100 miljoen Euro aan provisies van Electrabel om kernuitstap en ontmanteling te betalen) mag aanwenden voor milieuleningen. Pak dus je zakdoek en ween om zoveel goodwill.

Maar dat we in 2008, wanneer de facturen in de bus zullen vallen, met z'n allen 30 tot 40 % meer zullen betalen ( prijsverhogingen + indexeringen inbegrepen), tja... alles slaat op, toch ? Daar wordt niets aan gedaan ! Wat is Electracash blij met zo'n " interimregering " die alleen maar nadenkt, praat, een studie bestelt ( over de transparantie van de facturen )  en verder weinig actie kan ondernemen wegens belangrijker dingen ( noem maar op, vul maar in) . Is het dan niet normaal dat vakbonden in de bres springen voor hun leden en dat enkele politici een poging doen om op te roepen tot redelijkheid vanwege de operatoren en zich te beraden over hun sociale verantwoordelijkheid door na te denken over de matiging van hun prijzen.

En dat CREG simulaties aantonen dat er in 2008 gemiddeld per gezin 200 ( + 25 %) aan gas en 100 ( + 15 %) aan electriciteit meer zal betaald worden, zonder indexeringen, dat kunnen we toch niet brutaal veel meer noemen, toch ? Dat heeft niet alleen met Electrabel te maken, maar ook met de verhoogde distributie- en transmissiekosten en met de hoge btw tarieven ( op een hogere bwt basis ) te maken. Een vraag naar een btw aanslagvoet van 6 % ipv 21 % ( wegens energie te benoemen en dat is het ook een basisvoorziening, een eerste levensnoodzaak ) is vrij normaal, toch ? Maar daar zegt de regering weer : er is geen ruimte, het is budgettair niet mogelijk. Er zou voldoende ruimte geweest zijn, mocht er geen systematisch misbruik gemaakt geweest zijn van de notionele intrest. Alleen, niemand kan of wil dit berekenen maar het zou alleszins ruim voldoende geweest zijn voor hogergenoemde maatregel.

En dat dus Electrabel natuurlijk ook die fiscale optimalisatie heeft toegepast , dat is ook meegenomen natuurlijk. Tja... alle slimme bedrijven doen dat, toch ? Daar wordt niets aan gedaan ! Wat is Electrabrol blij met zo'n " interimregering " die alleen maar nadenkt, praat, een studie bestelt ( over de transparantie van de facturen )  en verder weinig actie kan ondernemen wegens belangrijker dingen ( noem maar op, vul maar in) .

2. Provocatie. Als jullie, politici, geen beslissingen ( kunnen of willen of durven ) nemen, doen wij het wel in jullie plaats. Meer nog , als kerncentrales langer openblijven, dan zijn wij bereid een deel van onze nucleaire " winsten " te investeren in projecten voor hernieuwbare energie en energiebesparingen. Voor de oudste centrales levert dat 750 miljoen Euro op. Voor alle kerncentrales is dat ongeveer 3 x meer. Daardoor neemt de druk op de nieuwe klimaatminister, de PS'er Paul Magnette, toe. Want die wil niet buigen en de wet op de uitstap onverkort uitvoeren. Om de druk nog wat te verhogen voegt Hansen, de Electrabel baas, er nog aan toe : De CO2 uitstoot zal dan weer stijgen, de productie - dus de voorziening - zal dalen en dus zullen de prijzen weer stijgen. En hij voegt er ook aan toe , gewoon, wanneer exact sommige installaties zullen sluiten ( niet meer produceren). Dat is om heel wat redenen noodzakelijk, het gaat nu eenmaal om kerncentrales. Die sluit je niet door de deur dicht te trekken, dat kan 15 tot 25 jaar duren, heeft alles met veiligheid te maken want zoveel ervaring hebben we dan ook weer niet.  Wat er ook van is , een kernuitstap kan wettelijk niet via een achterpoortje worden omzeild. Niet met een KB maar met een wetswijziging met flankerende maatregelen, aldus juristen.  Langs de andere kant wil Suez-Electrabel de kennis van zijn ingenieurs te gelde maken en ook in andere landen of andere delen van de wereld kerncentrales bouwen. Zoals in de Verenigde Arabische Emiraten, waar ze een consortium zullen vormen met andere spelers , zoals Total, die ook ervaring willen opdoen met nucleaire energie. Vroeg of laat zullen ook de olieboeren moeten omschakelen van fossiele brandstoffen naar waterstof ( en daarvoor  is kernenergie volgens hen de oplossing). Hoedanook , Electrabel wil een verlenging van de expolitatie van de kerncentrales in België, en dan nog voor een heel lange periode, minstens 20 jaar. Dat standpunt is meer dan duidelijk en bedoeld voor alle Belgische politici, die op zeker moment opnieuw aan beleid zullen moeten doen.  

spaarlamp

18:46 Gepost door hvandeker in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.