26-01-08

Uit e-Mo dd 25/1/2008: grote bedrijven brengen co2 uitstoot van toeleveranciers in kaart

52_feature1_en

Grote bedrijven brengen CO2-emissies toeleveranciers in kaart

BROOKLIN, CANADA, 22 januari 2008 (IPS) - Hoeveel koolstofdioxide produceert u door een pc of een flesje frisdrank te kopen? Straks is dat perfect uit te rekenen, want grote bedrijven als Dell en PepsiCo beginnen de uitstoot van hun toeleveranciers precies in kaart te brengen. Hun aandeelhouders willen die informatie hebben en de bedrijven zelf gaan ervan uit dat ze vroeg of laat een koolstoftaks zullen moeten beginnen te betalen.

Naast Dell en PepsiCo nemen ook Hewlett Packard, L'Oreal, Cadbury Schweppes, Nestlé, Procter & Gamble, Tesco, Imperial Tobacco en Unilever de komende maanden deel aan een pilootproject van het Carbon Disclosure Project (CDP). De onafhankelijke Britse organisatie ontwierp een gestandaardiseerde methode om de uitstoot van koolstofdioxide in de hele productieketen te meten.

Koolstoftaks

“Investeerders eisen dat bedrijven weten hoeveel broeikasgassen ze produceren en consumenten willen dat bedrijven groener worden”, zegt Paul Dickinson, de directeur van het CDP. “We evolueren naar een wereldwijde prijs voor de uitstoot van koolstof en wij helpen bedrijven zich daaraan aan te passen.”

De uitstoot van koolstofdioxide en andere broeikasgassen draagt bij tot de opwarming van de aarde. De klimaatverandering leidt tot meer stormen, droogte en overstromingen. Dat kan de wereld miljarden gaan kosten. Maar veel economen en beleidsmakers gaan ervan uit dat bedrijven en individuele verbruikers hun uitstoot maar fors zullen beginnen te verminderen als ze daar echt toe gedwongen worden. Een koolstoftaks, een belasting op de uitstoot van koolstofdioxide, is het voor de hand liggende instrument daarvoor.

Tot hiertoe weten weinig bedrijven hoe groot hun uitstoot is. “Wij proberen dat te veranderen”, zegt Dickinson, “want als de bedrijven hun uitstoot niet meten, kunnen ze ook geen beleid voeren om minder te gaan vervuilen.”

De bedrijven in het pilootproject, de Supply Chain Leadership Collaboration (SCLC), zullen elk tot 50 toeleveranciers vragen een gestandaardiseerde vragenlijst in te vullen. De gegevens moeten die bedrijven en de grote concerns helpen strategieën te ontwikkelen om hun productie van koolstofdioxide te verminderen. Na de testfase hoopt het CDP het programma uit te breiden tot de tienduizenden bedrijven die meedraaien in alle belangrijke productieketens.

De deelnemende bedrijven klinken enthousiast. "De samenwerking zal ons een fantastisch inzicht geven in mogelijkheden om onze uitstoot en die van onze productieketen te verminderen”,  zegt Tod Arbogast, directeur Duurzaam Ondernemen van Dell. Volgens Dickinson realiseren de bedrijven zich dat ze hun uitstoot kunnen verminderen door efficiënter om te springen met energie. En op die manier kunnen ze ook hun productiekost doen dalen.

Hvandeker : Het bewustzijn dat het zo niet verder kan groeit gestaag maar zeker. Enkele jaren geleden was daar nog geen draagvlak voor, jammer genoeg. Maar het is ook hoge tijd, toch ?

De commentaren zijn gesloten.