09-01-14

CONTOUREN VAN EEN NIEUWE WERELD

Zowel Michiel Bauwens ( informatieanalist en cyberfillosoof)  als Gunter Pauli( Econoom, MBA, ex Ecover,  kenniscentrum, auteur) hebben een uitgesproken mening over de toekomst van onze planeet. In 8 stellingen....

1. Het kapitalisme heeft afgedaan.

2. Een nieuw begin betekent een nieuw systeem

3. Europa is een verkalkt continent, vernieuwing komt van de nieuwe wereld.

4. We hebben de natuur verknald.

5. Duurzaam concumeren is een contradictio in Terminis.

6. Wie de wereld wil verbeteren is een dromer.

7. De toekomst schuilt in vernieuwende technologieën zoals 3d-printers.

8. De toekomst is roze.

07-01-14

Milieubeschadiging en Geld

charles scott, jochen zeitz, winst uit klimaatacties, verplichte ecologische winst - en verliesrekening

Graag verwijs ik naar 2 uitspraken over milieubeschadiging en gang.

1. Bedrijven willen winst uit klimaatacties, bron Charles Scott, ex Intel een softwaregigant : Billion Tree Action activist, tochten door de wilde natuur, hoe kan je zakenmodellen omzetten om opwarming tegen te gaan, energie-efficiency nastreven en kosten drukken en tenslotte ... kinderen moeten dit van ons oppikken. Maar geld blijft een ( hopelijk echt groene speler voor hem).
Hvandeker : Om ernstig te overwegen.....

2. Bedrijven moeten verplicht worden een ecologische winst- en verliesrekening op te maken. Bron : Jochen Zeitz, bestuurder achter tal van luxemerken in mode en schoenen : je moet als CEO handelen, hoeveel schade berokkent mijn bedrijf aan de natuur, 320 mio winst versus 145 mio milieuschade doorheen de keten, zoals broeikasgassen, watervebruik, keuze ruwe materialen, zoek de echte impact aan het begin van de ' supply chain'. We gaan de schade niet proberen te compenseren, maar wel halveren naar de toekomst. Heeft iets met concurrentie te maken.
Hvandeker: Beter een ' halve ' bekeerling, dan geen. Opletten geblazen bij zoveel ' groene ' goede wil.... Maar toch het voordeel va de twijfel.

24-11-13

Een verademing : De wereld volgens econoom Geert Noels

geert noels, knack, verademing,

Het interview dat Geert Noels deze week in Knack heeft gegeven was, voor mij dan toch, een verademing. In plaats van grote economische en andere theorieën, kwam de man met enkele brede suggesties de huiskamer binnen. Ik plukte er de voor mij relevante nog eens uit :

Onze beleidsmakers zien de noodzaak van een ' radicaal ander systeem ' niet en hopen stilletjes dat alles weer zijn gangetje kan gaan.

Het Belgische spaargeld wordt met een stofzuiger uit ons land gezogen en wordt vervolgens elders bloots gesteld aan speculatieve operaties.

De manier waarop men vandaag economische groei wil bereiken leidt tot allerlei onevenwichten. We hebben daarvoor epo nodig en die legt druk op mensen, op milieu en op arbeid.

We moeten daarom de mens, het milieu en de samenleving centraler zetten. Met een lager groeiritme op mensenmaat.

Mensen vinden het zinvol om een onderdeel te zijn van de maatschappij. Ze willen jobs die inspelen op lokale noden, niet groeigedreven en op een ander ritme. Niet alles mag vermarkt worden.

Voor elke kleine job hoeft niet altijd betaald te worden. Mensen doen nog altijd graag vrijwilligerswerk en dat zou nog meer mogen gestimuleerd worden.

We zitten opnieuw in een periode van polarisering : alles is de schuld van de rijken of alles is de schuld van mensen met een uitkering. Het vijandmodel...

Ik probeer investeerders opnieuw te verbinden met bedrijven waar ze hun geld in stoppen. 

Of er na dit leven nog iets is, is moeilijk in te beelden, maar ik kan me moeilijk voorstellen dat dit allemaal nergens toe dient.

Vandaag leven we allemaal apart. Er is veel leegte en veel eenzaamheid.

In ons landje zijn beleid en ondernemingen zeer sterk met elkaar verweven. Dat is ongezond. 

Uit geld kan je niet opbouwen, zonder waarden. Het drama van het ACW.

Doel hoeft voor mij niet te verdwijnen, er zijn nog heel wat mogelijkheden daar.

Met een aantal kleine, bescheiden ingrepen kunnen we al veel doen aan de mobiliteit rond Antwerpen. De snelheid moet gecontroleerd naar omlaag, meer sturing voor vrachtwagens, aanpakken van de flessenhalzen, bypasses in het leven roepen, enz.

Ik ben ook voorstander van het overkappen van grote delen van de Antwerpse Ring.

Je vergissingen kunnen toegeven, dat is pas groots. Politici die hun eigen fouten publiek maken, kunnen verkiezingen winnen. Fouten maken is menselijk en mensen hebben sympathie voor menselijke politici.

 

 

23-11-13

Klimaatontwriching aanpakken schept miljoenen banen

sharan burrow, vn klimaattop, nicholas stern, warschau, hebzucht, winst, jobs, klimaatneutrale methodes

Uit het artikel van DMorgen dd 23 november 2013 met als titel die van de posting , pluk ik zoals steeds die zinsneden die me persoonlijk aanspreken als ' juist en terzake ' geformuleerd. Ze zijn afkomstig van Sharan Burrow, die het als internationaal verdediger van 176 miljoen werknemers in 156 landen, opneemt tegen ' het gedoe ' in Warschau waar de VN klimaattop weer eens op een flop dreigt uit te lopen. De woorden ' shock and horror ' vallen regelmatig. Waarom ?

Ik ben hier en op deze plaats  geen voorstander van het gezegde ' Eerst jobs, dan klimaat '. Want de planeet redden is geen luxeprobleem, maar bittere noodzaak. 
Het water staat bij de meeste multinationals en in tegenstelling wat zij beheren niet aan de lippen. Verre van zelfs want hun winsten zijn zelfs fabelachtig.  
De klimaatcrisis aanpakken is een belangrijke voorwaarde om jobs te behouden en te scheppen.

Niets doen tegen de uitputting van de grondstoffen, tegen de ontwrichting van de landbouw, tegen de impact van extreem weer kost de wereldeconomie tussen de 5 en de 20 % van het BBP. Investeer elk jaar 2 % in de vergroening van de sectoren en je schept 48 miljoen nieuwe jobs. Nicholas Stern heeft dat al ettelijke malen voorgerekend.

Een erg klein clubje multinationals vormen enorme monopolies en dus macht. En zijn niet bezig met ' gewoon ' winst maken maar met ziekelijke hebzucht... met financiële en andere sociale ontwrichtingen tot gevolg. Ze zaaien angst, ook bij hun werknemers en maken ons wijs dat het klimaat redden strijdig is met economische groei. 

Echter, zonder omschakeling naar klimaatneutrale methodes worden de verschillende crisissen alleen maar groter waarbij het huidige jobverlies, de chaos en de besparingsrondes belachelijk minuscuul zullen zijn.

Het meeste ben ik echter kwaad op overheden en regeringen dat gedrag kopiëren : kortetermijndenken, hebzucht en oneerlijkheid.

Hvandeker : Zoals reeds herhaaldelijk gezegd is er niets fout met winsten, als resultaat van normale bedrijfsvoering. Die moeten echter niet ten koste van de wereldbevolking en van de aarde gemaakt worden uit hebzucht, want vroeg of laat veroorzaken deze methodes enorme verliezen, ok aan jobs.  

19-11-13

Ons leven terugwinnen op het geldsysteem

geldsysteem,flow,creatiever,geld maakt

Bron : artikel in Flow nr 8-2012 ' Minder geld, hoe erg is dat ? '

Noodgedwongen met minder geld, door de recessie,  hoe erg is dat ? 


1. Mensen worden creatiever in het zoeken naar oplossingen en genieten ook meer van die oplossingen : zelf eten koken, een moestuin aanleggen, zelf truien breien, kleren naaien en spullen repareren lijkt onverwacht veel bevrediging op te leveren.
2. Creativiteit doet angst verdwijnen. Als fantasie wordt gestimuleerd, heb je gewoon minder spullen nodig en is er minder noodzaak om te hebben. 
3. We worden gelukkiger van dingen die we beleven dan van dingen die we hebben. Wat we kopen en bezitten verdwijnt snel uit het bewustzijn. Het staat of ligt er, je vindt het normaal. Of het verdwijnt, punt.
4. Uit Amerikaans onderzoek bleek dat 99 % van alles wat Amerikanen kopen, binnen de 6 maanden in de vuilnisbak wordt gekieperd.   

5. We worden doodmoe van al dat hebben, veroorzaakt door de economie die ons opjaagt om steeds meer te willen, meer te consumeren, meer te verdienen, meer weg te kieperen. Alles wordt verhandelbaar gemaakt, ook de dingen die vroeger gratis waren. Zoals zorg, amusement of spel...Anderen koken voor ons en we betalen.
6. Geld maakt alles anoniem en je hoeft dan niet te weten wie je voedsel heeft verbouwd of je kleren heeft gemaakt. Je betaalt ( te weinig ) en klaar. Daardoor verdwijnen de verbindingen met anderen, de authenticiteit  en de intimiteit. 

7. We moeten terug leren geven en ontvangen. Waar het om gaat zijn relaties, verbindingen. Geld verbreekt die omdat je geen verplichtingen meer hebt zolang je maar betaalt. Wanneer mensen je iets gaan geven, wil je iets teruggeven want je hebt een soort schuld en dat is eerder..dankbaarheid. 
8. Laten we ons leven voor een stuk terugwinnen op dit geldsysteem. Laten we dingen doen waarbij geld geen rol speelt, mensen wel. Door bv dingen te maken ipv te kopen. Ruilen, delen, recycleren kan ook. Door vrijwilligerswerk te doen op alle mogelijke terreinen, van kinderoppas tot het oprapen van huisvuil. Door gemeenschappelijke projecten op te zetten voor de buurt, de opstart van een speel - of moestuin, het verhinderen van geplande autoweg door het woongebied, etc. 

Voor het mooiste en fijnste in het leven , hebben we geen geld nodig. 

Hvandeker : Juist voor het merendeel van onze westerse samenleving, maar ook hier zijn mensen die moeilijker in dit verhaal passen en moeite hebben om te overleven. Maar ook dat hoeft niet persé geld te kosten. Hen gratis helpen is ook een mooi projekt en geeft voldoening voor alle partijen. En het hoeft daarvoor geen recessie te zijn... 

05-10-13

Nieuwe vormen van economie en... democratie

michel bauwens, nieuwe economische modellen, wikipedia, commons based knowledge, wikispeed, linux, 3-d printers, wouter van besien , gwendolyn rutten, david van reybrouck, democratie, particratie, burgerparticipatie,

Bronnen : Knack dd 2 oktober en DMorgen dd 4 oktober. 

Op het eerste gezicht zou je denken : beide begrippen hebben niet veel met elkaar te maken en toch is er een verband en dat noemt ' macht ' of beter nog ' schrik om die macht af te geven '.

In de economie gaat het over het economische model, dat erop gericht is intellectuele samenwerking onmogelijk te maken. Soms is het zelfs illegaal om dingen ( kennis en materiële dingen ) te delen. Macht en winst van grote bedrijven liggen eraan ten grondslag.  Terwijl dat volgens Michel Bauwens anders kan en moet. Enkele voorbeelden, wetende dat er nog heel wat andere, nieuwere economische modellen,  zitten aan te komen :

Rechtstreekse, vrijwillige samenwerking tussen gelijkgestemde individuen, zonder tussenkomst van bedrijven of overheden, met als doel oa ecologisch en sociaal nuttige producten en diensten te vervaardigen.
Wikipedia.
Linux.  
Open commons-based knowledge waarbij kennis, cultuur en natuurlijke hulpbronnen vrij toegankelijk zijn en niet in handen vallen van private bedrijven of afgeschermd door intellectuele eigendomsrechten ( Correa- Ecuador ). Want Apple verdient 70 % en de producenten 30 % aan een product, omwille van die rechten.
Wikispeed, voor de productie van auto's zonder ingecalculeerde veroudering die zo lang mogelijk moeten meegaan, teneinde grondstofverspilling tegen te gaan.
Lokale fabrieken met 3-D printers.
Autodelen, met besparingen aan energie en grondstoffen. 

Kortom, het huidige systeem welke hulpbronnen en grondstoffen zo veel mogelijk plunderen, is niet langer houdbaar en daarom zijn p2p - peer to peer - oplossingen en nieuwe economische modellen noodzakelijk.
En uiteraard hebben financiers de macht graag in eigen handen....

In de democratie hebben we het fenomeen van de representatieve democratie, het geven van een stem voor een lange tot zeer lange periode. Wouter Van Besien ( Groen ) en Gwendolyn Rutten ( Open VLD ) reageren in genoemde krant op het feit dat David Van Reybrouck vindt dat we ' onze democratie kapot maken '. En buiten het feit dat ze beiden verkiezingen willen behouden, zijn ze het voor een groot stuk eens met de analyse van Van Reybrouck en zelfs van elkaar. Ik citeer enkele uittreksels:
WVB en GR :  zodra je de mensen niet meer benadert als zeikerds, stoppen ze met zeiken...
WVB : de representatieve democratie is aan het eind van zijn adem gekomen, mensen willen betrokken worden bij de besluitvorming, ze vormen zich een mening, willen mee debatteren en serieus genomen worden. En terecht.
GR : Een sleutelingrediënt is participatie. Mensen willen meedenken en doen. 
WVB : Stemmen uit het middenveld of actiegroepen worden vaak weggelachen of weggezet oa met het NIMBY-argument.
GR : Hiërarchische top-downmodellen hebben afgedaan.
WVB : Verkozen politici zwaaien met de grote principes zoals ' het algemeen belang vereist dat verkozenen beslissen. Het gevolg is een batterij aan gemiste kansen.
GR : De particratie regeert, maar staat haaks op de verlangens van de kiezer.
WVB : Politieke machthebbers versmachten het debat en dat getuigt van weinig respect voor burgers die zich willen engageren. Maw : ze hebben de macht ( gekregen van de kiezer ) en willen die niet meer afgeven.Betrek de mensen en beslis daarna.
GR : Ook wij experimenteren met een participatief burgerproject. Wij zouden graag hebben dat burgers tot op zekere hoogte mee beslissen waaraan hun belastinggeld wordt besteed.

Beiden besluiten om mee te stappen in het democratisch laboratorium en mee te zoeken naar een werkbare formule voor burgerparticipatie.

Hvandeker : Ontroerende en opvallende gelijkenis van personen waarvan je het niet zou verwachten, gezien hun toch wel sterk uiteenlopend gedachtegoed. Nu nog de toepassing : de macht delen op een intelligente manier, op het juiste moment, met burgers die dat uitdrukkelijk willen. De resultaten van de G1000 werden tot nu toe zorgvuldig toegedekt...Na de woorden, de daden ? 

 

 

 

19-09-13

Potentaten die mogelijk hun subsidies moeten terugbetalen...

bos.jpg

Bron : onder de titel ' Miljoenenclaim tegen natuurverenigingen ? ' schrijft Dirk Draulans oa het volgende in de Knack van 18 september 2013 :

a. De Europese Commissie beschouwt natuurverenigingen als ondernemingen, gezien hun economisch belang en de omzet die ze realiseren.
b. Dit zou impliceren dat subsidies aan hen als staatssteun aan ondernemingen moeten worden beschouwd.
c. De Vlaamse Vereniging voor Gelijkberechtiging Natuurbeheer ( VVGN), een vereniging van jagers en grote landeigenaars, stelt ' verenigingen als Natuurpunt gedragen zich als potentaten die menen het alleenrecht te hebben op de visie hoe natuur moet worden beheerd en daarvoor worden gesubsidieerd. En wij voelen ons daardoor benadeeld. '
d. Het Agentschap voor Natuur en Bos ( ANB ) onderhandelt momenteel over een nieuwe wetgeving en zij zeggen : ' Natuurbehoud is steeds meer een kwestie van geldstromen en dit voorstel ( van de Commissie ) is duidelijk een poging om het quasi-monopolie van natuurverenigingen te doorbreken. Maar zij werken toch voor het algemeen maatschappelijk belang ? '
e. Uiteindelijk zou het hier op kunnen neerkomen dat subsidies met terugwerkende kracht als niet-gemelde staatssteun zou kunnen beschouwd worden en zouden kunnen teruggevorderd worden ( het gaat hier om 60-70 miljoen Euro's ).

Hvandeker : Ik ruik hier een strijd om macht en geld, veel geld. Dat gevoel heb ik altijd en steeds meer gevoeld als ik artikels in uitgaven van Natuurpunt en ook het ANB las. Dat gevoel schijnt hierdoor bevestigd. Ook die andere groep ( VVGN ) doet daar vrolijk aan mee, als Calimero's.  Het zijn dus heel wat die potentaten en de pot verwijt de ketel dat hij zwart ziet !

15-09-13

LEF waisdanuweer ?

eetlokaalvoedsel.jpg

Bron : Raak, maandblad van de KWB, september 2013

Uit het artikel van Luc Vankrunkelsven ' De industrie bepaalt wie eet en wie niet ' lezen we dat de voedingsindustrie voedsel meer en meer beschouwd als ' commodity's ' ( verhandelbaar en inwisselbaar, zoals petroleum, grondstoffen voor plastiek, ethanol, maar ook graan, suikerriet, soja, maniok, vismeel, tarwe, maïs, etc ). Sleutelwoorden daarbij zijn afstand ( tussen boer en consument ) gelijk aan controle. En dus... speculatie, megawinsten en andere voor de armsten in deze wereld nefaste dingen.  En de banken, ook Belgische, de uwe ? ) doen daar vrolijk aan mee...  En de wereldwijde strijd om landbouwgrond    ( landgrabbing ) neemt alleen maar toe. 

Wat kunnen wij doen ?
Meewerken aan de openbaring van dit schandaal.
Principe volgen : nabijheid = controle
Mee proberen de band tussen boer(in)  en consument te herstellen.
Voedselteams, Transitieteams ondersteunen.
Minder vlees eten.
De campagne van Wervel te steunen, die noemt LEF = lokaal, ecologisch en fair.

Hvandeker : dat is nu juist wat transitiebewegingen ook willen, lokale en ecologische productie, fair voor de
boer( in ). En nog gemakkelijk ' traceerbaar ' ook... 

 

12-09-13

Wereldwijde verspilling van eetbaar voedsel

landbouwgrond, verspilling eetbaar voedsel, voedselketen, vn voedsel- en landbouworganisatie

Bron :DMorgen dd 12 september 2013

25% tot 28 % van de landbouwgrond in de wereld wordt voor het kweken van eetbare gewassen gebruikt welke uiteindelijk worden weggegooid. Dat staat gelijk aan 1.3 miljard ton eetbaar voedsel ofte 564 miljard Euro. Hup, weg...tijdens het productieproces, verwerking en opslag, de distributie, in de winkel en tenslotte ook thuis.
1,4 miljard onnodige hectaren land.....
250 kubieke kilometer water, verspild....
3,3 miljard ton extra uitstoot.....
Druk op het milieu : onhoudbaar. Hoe verder in de voedselketen hoe belastender voor het milieu, want de voorgaande fasen genereren ook telkens ( onnodige ) energie.

De onderzoekers van het VN Voedsel en Landbouworganisatie, die deze cijfers publiceerde, geeft ook een rits maatregelen aan :
1. Betere productie- en transporttechnieken.
2. Duidelijker informatie op het produkt in de rekken.
3. Misvormde maar perfect eetbare groenten en fruit worden niet weggesmeten.
4. Druk van de consumenten.

Hvandeker : zowel de oorzaken als de voorgestelde remedies zijn al lang gekend. Nu nog de toepassing van de aanbevelingen. Als consument zijn we wat dat betreft nog steeds slecht georganiseerd en weinig geïnteresseerd, maar het tij is ( een beetje ) aan het keren. Ook de wetgevers, de producenten, de distributie hebben nog werk aan de winkel...

 

06-09-13

Bossen, energie en CO²

boom11.jpg

Bron DMorgen 21 augustus 2013

CO² opslag door bomen is cruciaal sinds het klimaatprobleem meer en meer zijn tanden laat zien en daarom wordt ontbossing steeds heftiger bestreden. Maar die opslagcapaciteit vertraagt in Europa. Gewoon door de inkrimping van het volume, ontbossing en de impact van andere verstoringen. De toename van het stamvolume versnelt waardoor er minder bladervolume ' beschikbaar ' is , meer landgebruik en ook de vele bosbranden zijn een aantal oorzaken van die afname aan opnamecapaciteit.

Het kantelpunt dat we naderen betekent dat de bossen de steeds grotere volumes aan CO² in de atmosfeer niet meer kunnen bijbenen.

Hvandeker : Laat ons erg verlegen over Vlaanderen zwijgen, want ook daar is de situatie rampzalig. Onlangs nog in Wilrijk werd er een groot stuk van een eeuwenoud bos met kanjers van bomen en dus van opslagcapaciteit neergehaald voor ( mogelijk ) enkele ' loodsen '.....

Een positief berichtje : Nanogrid is een bedrijf(je) uit Erembodegem die er voor zorgen dat organisaties een ' tool ' kunnen inzetten om minder energie te verbruiken, soms met eenvoudige en voor de hand liggende middelen. Het gaat over een 1 computersysteem dat alle energie-informatie meet en analyseert. Meten is weten, zeg maar. Het bedrijf stelt ' als de bedrijfswereld en de overheid behoorlijk hun energie monitoren, halen we zonder twijfel de klimaatnormen 2020'.

Hvandeker : laat ze maar doen , die mannen. Goed voor de bottomline van het bedrijf en de bottomline van het leefmilieu...

06-08-13

Nieuwe consumptiepatronen

aplusplus.jpg

Bron : artikel in Knack dd 31 juli 2013, titel ' Bezit is passé ' van Han Renard.

Ik haal er, zoals gewoonlijk, even de voor mij meest relevante voorstellen, ideeën en patronen uit. Gebundeld en bondig.

1. Voordelen om spullen te huren/delen ( zonder eigendomsoverdracht ) in plaats van kopen : geen onderhoud, minder ruimtebeslag, beter voor het milieu.
2. Een nieuwe - alternatieve, complementaire - economie gebaseerd op gebruik in plaats van bezit, ook de Derde Industriële Revolutie genoemd.
3. Steeds minder onderscheid tussen producent en consument.
4. Leasen van spullen, gratis of betalend - ook met alternatieve waarderingsmiddelen, delen van spullen of diensten, samenaankoop.
5. Kortom, een nieuw businessmodel, bezig met oa hotels, restaurants en toeristische diensten overbodig te maken.
6. Het onbeperkt blijven boosten van massaconsumptie voert ons naar de afgrond: de wegwerpeconomie van produceren-kopen-gebruiken en wegwerpen moet op de schop, volgens vele economen.

Voorbeelden:

1. Een auto of fiets huren wanneer nodig, bv om met vakantie te gaan of om een stadstochtje te maken.
2. Wassen in machines welke eigendom blijven van de fabrikant die het onderhoud en de vervanging indien nodig, voorziet, op zijn kosten.
3. 2dehandsmarkt is goed voor 380 miljard Euro's, websites voor delen en ruilen en kopen/verkopen ondersteunen.
4. Sociale netwerken ondersteunen het delen van spullen en diensten ( tijd, ruimte en expertise worden beschikbaar gesteld.
5. 1 nieuwe hypermoderne grasmaaier , boormachine, kortom een goed presterend product zou voldoende kunnen zijn voor een buurt : goed voor de portemonnee en het milieu.
6. Ook bedrijven varen goed met het leasemodel : grondstoffen worden steeds schaarser en dus duurder, energiekosten rijzen de pan uit en de afvalwetgeving wordt alsmaar strenger. Dus leasen en huren tussen bedrijven is aangewezen. Alsook hergebruiken door alle partijen, een groene kringloopeconomie met minder verspilling en afval en maximaal hergebruik van grondstoffen.
7. Producten moeten opnieuw ontworpen worden dat ze goed kunnen worden onderhouden, hersteld en gerecycleerd ( geen zwarte dozen meer ). Nu worden toestellen nog steeds zo gebouwd dat herstellen veel te duur is en men dan moet overgaan tot een nieuwe aankoop en het vorige toestel( dat nog niet oud is ) moet wegwerpen. Voorbeelden in ons dagelijks leven zijn er genoeg. De schone technologie is arbeidsintensief : herstellen, onderhouden en recycleren kan dan beter hier gebeuren door lokale kmo's, laaggeschoolde jongeren en overbodig geworden fabrieksarbeiders. Maw een hersteleconomie ipv een maakindustrie.

Opmerkingen :

1. Een wereld zonder bezit is een illusie.
2. Mensen zijn van nature uit ' verzamelaars '.
3. Mensen verlenen aan bezit een soort van existentiële zekerheid : ik heb, ik consumeer dus ik besta.
4. Opstapelen van spullen geeft mensen een gevoel van stabiliteit en persoonlijke onafhankelijkheid.
5. Goede investeringen , symbolische waarde en een hogere positie op de sociale ladder zijn ook gebruikte argumenten. 

Hvandeker : het nieuwe model moet zoeken naar slimme oplossingen welke goed zijn voor de geldbeugel, goed voor het milieu, goed voor de tewerkstelling en goed voor het imago van de ' huurder, deler, ruiler '. Zou dit echt zo verschrikkelijk moeilijk zijn ? Ik denk het niet, maar de ' marketing binnen de klassieke veelvretende en veelconsumerende bedrijven ' mag niet onderschat worden. Zij hebben per definitie geen boodschap aan slimme, zuinige en milieubewuste consumenten en zullen het nieuwe businessmodel met alle slimme middelen blijven bestrijden

.  

   31-07-13

The American Dream : 1 cijfer

boom22.jpg

In het standpunt van Yves Desmet in DMorgen dd 30 juli 2013 schrijft hij ( ' American Dream ') dat , volgens een nieuwe studie van de Oxford University Press liefst 80 % ( Tachtig op honderd Amerikanen ) leven in een toestand die ' economisch zeer onzeker ' genoemd wordt. Dat betekent, volgens die studie, dat er sprake is van een jaar of meer in minstens tijdelijke werkloosheid zitten, afhankelijk zijn van voedselbonnen of moeten rondkomen met een inkomen dat niet meer bedraagt dan 50 % van de armoedegrens.

En dat de inkomensgelijkheid steeds groter wordt, zodat de American Dream behalve voor een paar happy few de facto onbereikbaar wordt.En dat de wereldberoemde Amerikaanse ' liefdadigheidsindustrie ' niet meer is dan het witwassen van het geweten en structureel niets aan de schrijnende toestand kan verhelpen. Een soort filantropisch kolonialisme van en door Amerikanen..... Aldus Peter Buffett, zoon van die andere superrijke.

Hvandeker : Ik heb dat cijfer gezien en een aantal herbekeken en mij afgevraagd of het wel klopte. Mocht dat het geval zijn, dan vraag ik me af hoe dat komt. Ik bedoel die complete wanverhouding van have en have-nots kan niet het gevolg zijn van een verse studie en moet al lang geweten zijn, maar zonder de juiste maatregelen tot gevolg. De stad Detroit failliet, nog zo eentje. Wat gaat er daar mis ? Blijkbaar is dat een systeem dat enorme rijkdom creëert en massa's levens en gemeenschappen vernietigd. Slik.... American Dream ? 

30-07-13

Over dieren eten

koe.jpgToevallig of niet maar ik las onlangs 2 recente artikels over ' dieren eten'  in een krant ( DMorgen dd 29 juli ) en in een weekblad (DM Magazine dd 27 juli) .

Het eerste gaf de mening weer van Kobe Desramaults, chef van bekende restaurants, over het verschil tussen rundvlees Belgisch witblauw versus West-Vlaams rood.
Over het witblauw was zijn mening en die van andere chefs de volgende : Kwaliteit is ondermaats van kwaliteit en smakeloos en heeft geen intermusculaire vetstructuur. De Boerenbond koos voor de vleesindustrie en niet voor kleine boer met als gevolg genetisch gefoefel met extreme spierontwikkeling zodat ze niet meer op een natuurlijke manier kunnen kalven. De farmaceutische industrie ( antibiotica ) en de veeartsen ( keizersnedes ) varen er wel bij. Het afmesten ( bodybuilden ) gebeurt in 2 maanden, waar dat normaal op 7 maanden zou moeten gebeuren. Daarvoor is Ggo superkrachtvoer nodig, geteeld op de rug van de allerarmsten. Een ander gevolg was dat andere rassen, zoals het West-Vlaamse roodras of Casselkoe, moesten wijken. Allemaal het gevolg van standaardisering en winstbejag. De ecologische prijs voor de democratisering van de vleeswinning is veel te groot.
Conclusie van de chefs : we zouden met z'n allen minder, maar vooral beter vlees moeten gaan eten.

Het tweede artikel gaat over het boek ' Dieren eten ' van Jonathan Safran Foer, waarin gesteld wordt dat de mensen, door het in kleine stukjes opdelen door de industrie, niet beseffen dat ze een kip, een varken, een rund eten. Maar het aantal mensen dat zich bewust is van de nefaste gevolgen van de voedingsindustrie neemt toe want er komen steeds meer vegetariërs en bewuste vleeseters.
Opnieuw een conclusie, vergelijkbaar met de eerste : gewoon eten zoals de mensheid dat tot voor 15 jaar heeft gedaan, gezond, evenwichtig, groenten, granen en - als je dat wil - een beetje vlees. Ook al zijn er nog veel mensen die dat niet willen weten...

Hvandeker : Ik heb het boek van Safran Foer gelezen en, als er maar 1 % waar is van wat er in staat, dan nog is het slikken geblazen. Als je de kans hebt, doen... maar aangenaam is het niet. Een ongemakkelijke waarheid.

Over slimme en minder slimme uitspraken

homans,

Zo las ik onlangs in een interview met mevrouw Liesbeth Homans ( N-VA schepen stad Antwerpen ) in DMorgen van 27 juli 2013 volgende uitspraak en ik citeer :

' N-VA is ook een sociale partij. Ons sociaal engagement is oprechter dan dat van Pvda+ ( oprecht links ) en dat van Sp.a en Groen ( onoprecht links ) en soms denk ik dat links de mensen liever dom houdt. '.

Hvandeker : Of hoe je in 1 zin een aantal dommigheden opstapelt, je moet het kunnen....
 

14-07-13

Nog een heer van stand met een visie op voedsel : Alain Coumont

alain coumont, le pain quotidien, visie op voedsel, margot vanderstraeten, toekomst van de gastronomie, ... is het brein achter bakkerij-restaurantketen Le Pain Quotidien en heeft een uitgesproken mening over voedsel dat hij met ons deelde in een interview met Margot Vanderstraeten in DMorgen Magazine van 13.07.2013. Waar ik graag enkele uittreksels met de lezer deel :

1. Hoe ziet de toekomst van de gastronomie volgens u uit ?
In het Westen, waar mensen alles hebben en toch nog zeggen dat ze in crisis verkeren, zie je het tij keren. We leven , mede via supermarkten zoals Aldi, in een wereld waarin alle voedsel betaalbaar werd. Ik wil niet oordelen over dat soort supermarkten en over de democratische functies die ze vervullen. Een goedkope kip bestaat niet, dat is geen kip maar een vogel die vol water is gespoten. Echt goedkoop heeft dus altijd een prijs. Kijk maar naar de sweatshops....
Volgens mij bevinden wij ons aan het einde van een tijdperk waarin alles voor weinig geld kan gekocht worden. Producten mogen en moeten zelfs weer geld kosten. Het is absurd dat wij allemaal zoveel eten, terwijl we nog nergens zien hoe het eten wordt gemaakt. We hebben geen boeren meer. Hoe groot is de agrarische sector in België ? En hoeveel industriële bedrijven maken deel uit van dat percentage ? De schaalvergroting is enorm.Maar dat zal dus keren, het gaat weer cool zijnom boer te zijn. Waarom ? Ze zetten hun persoonlijkheid in en geven aldus betekenis aan zichzelf en aan hun werk. Boerenfierheid hebben wij nodig en dat mondt uit in goede, gezonde producten. 

2. Niet alleen de lokale markten, maar ook de sociale media brengen klant en producent weer dichter bij elkaar ?
De boeren van de toekomst gaan weer met hun producten op de lokale markten staan. Ze hebben dat rechtstreeks contact met de consument nodig. Ook op de fora van sociale media gebeurt hetzelfde. Je kunt een boer daar vragen stellen, zijn parcours volgen, de waarden en normen die hij met zijn werk wil uitdragen. Zo staan we uiteindelijk weer dichter bij de natuur en bij de mens. Die positieve ontwikkeling is fortuinen waard.

3. Is dat geen romantische of al te idealistische kijk op die toekomst ?
Ik denk het niet. Grote producenten van biotechnologie zoals Monsanto geven kapitalen uit aan het zoeken naar natuurlijke middelen. Ze zijn ook meester in genetische modificatie maar weten drommels goed dat hun werkwijze niet kan blijven duren. Hun draagvlak kalft af. Nu de natuur voldoende werd afgeslacht is het tijd voor herstel, waar ik in geloof. Natuur heeft een immense eigen kracht.

4. De Europese wetgeving is niet altijd vriendelijk voor kleinschaligheid ?
Het is dus niet alleen een kwestie van kleinschaligheid. Ook grote, industriële producenten zullen milieuvriendelijker gaan werken. De politiek zal volgen, ze heeft geen keuze. De ontwikkelingen zullen niet van een leien dakje lopen, maar niemand twijfelt er nog aan dat het hoogtepunt van industrieel voedselbeleid voorbij is. De enige weg is de weg terug, naar de roots.

5. Zou gezondheid in plaats van angst ( voor schandalen ) een betere raadgever kunnen zijn ?
Zeer zeker een van de belangrijkste.
Hoeveel keukenchefs vind je wereldwijd die je verrukkelijke volwaardige groentegerechten kunnen voorschotelen ? Groenten worden, op enkele uitzonderingen na, nog altijd als bijgerecht beschouwd. Vis en vlees zijn nog steeds de hoofdmoot in Westerse restaurants. Bedank voor hoeveel CO² uitstoot de veeteelt verantwoordelijk is. Bovendien zijn groenten heel wat gezonder dan vlees. Ik zelf eet licht, liefst vleesloos en de wijn bevat zo weinig mogelijk sulfiet. Ik voel me kiplekker.

6. U kiest zelf voor een tamelijk vleesloos bestaan. Wil u binnen Le Pain Quotidien de vegetarische en veganistische optie doordrukken ?
Dat doe ik al jaren met mijn ' botanische ' optie, dat is pure psychologie en klint gastronomischer. Los daarvan ben ik ervan overtuigd dat de ' rijkere ' wereld stilaan doorheeft dat groenten, fruit, peulvruchten en noten beter zijn voor ons gestel. In de toekomst zullen bewuste consumenten , een steeds groeiende groep, mogelijk nog één of tweemaal per maand een ( goed ) stuk vlees eten. Eten en voedsel zijn een politieke keuze. Heb er dus een menig over en spreek die ook uit.
 

Enkele heren van stand over ' kapotverkavelen '

kapotverkavelen, vervoersknooppunten, antistedelijke wooncultuur, enige woonuitbreiding, BrasschaatHet gaat om een aantal uitspraken gedaan door Leo Van Broeck en Kristiaan Borret, bouwheren van stand... resp. ingenieur architect/hoogleraar stedenbouw en ingenieur architect/stadsbouwmeester Antwerpen,   in een interview in DMorgen dd 13 juli 2013 en zoals steeds haal ik er die fragmenten uit die mij het meeste beroerden :

1. We zijn België op een geheel duurzame wijze aan het kapot verkavelen. Het idee moet doordringen dat het ecologisch niet meer verantwoord is om nieuwe bouwgrond aan te snijden in het buitengebied. Zelfs niet in een duren passiefwoning. We denken dat de planeet gered zal worden met een paar zonnepanelen en een zonneboiler op het dak, maar we gaan wel met onze dieselwagen dagelijks de file vormen, terwijl we door ons ruimtebeslag de biodiversiteit aan het vernietigen zijn. Elke Belg die in het buuitengebied woont zou 20 % van zijn tuin moeten laten verwilderen en in plaats van 2 % natuurreservaat zouden we 20 % moeten vrijwaren.

2. In Antwerpen leggen we nieuwe tramlijnen aan. Het is dan ook logisch dat je in de onmiddellijke omgeving wat hoger kan bouwen, aangezien er collectief vervoer langs de deur passeert. Dat kan je extrapoleren naar heel Vlaanderen : niet teveel meer bijbouwen op het platteland, maar wel de dorps- en stadskernen versterken, geconcentreerd langs en rond de vervoersknooppunten. Dat klinkt logisch maar het staat wel diametraal tegenover onze Belgische antistedelijke wooncultuur. Die is taai en wordt nog altijd door de politiek gestimuleerd. Het verzet tegen het doortrekken van tramlijnen naar de Antwerpse randgemeenten komt niet uit de lucht gevallen.

3. Raak de Belg in zijn portemonnee. Wie toch op een kavel wil gaan wonen, waarvoor 20 km riolering, electriciteitskabel of gas- en waterleiding aangelegd moet worden, moet daarvoor betalen. Met die extra middelen kan je dan bonussen geven om het wonen in de stad te stimuleren. Een faire verdeling van kosten en baten.

4. Alleen aan de rand van bestaande dorpskernen kunnen we ons nog enige woonuitbreiding permitteren. Al de rest moeten we teruggeven aan de natuur. We moeten de Vlaming bevreiden uit zijn ecologisch wangedrag. Ik ben niet tegen dorpen. Zij moeten een soort Mont St Michel worden van verdicht woongebied, temidden van landelijk groen. Alleen met meer stedelijkheid kunnen we de landelijkheid laten overleven. 

Hvandeker : zoals gezegd, er zit veel waarheid in hun ( gedeeltelijk groene ) uiteenzetting. De politici worden eens te meer aangeduid als actoren die de inertie op dat vlak aanmoedigen en regelmatig bevestigen. Geen tramlijn naar Brasschaat bijvoorbeeld om de foute redenen...

08-07-13

Hoeveel is 20.000 miljard dollar ?

bewezen reserves fossiele brandstoffen, 2 graden klimaatopwarming, vat ruwe olie, koolstofbudget, energiebesparingen, hernieuwbare energie, maakbare economie, aanbod van oplossingen, groene infrastructuur, ecosysteemdiensten, energierenovaties, verkeersinfarct, imagoverbetering

Bron : ' De tijd voor een energierevolutie is nu' , Serge de Gheldere, CEO Futureproofed en klimaatambassadeur voor Al Gore, in Editoriaal van Smart Media juli 2013

 

Dat is 10 x meer dan de gevolgen van de bankencrisis in 2008 en tevens de waarde van de bewezen reserves fossiele brandstoffen die we onder de grond moeten laten zitten, willen we tegen 2050 niet meer dan 2 graden klimaatopwarming willen nastreven. Dit omdat de prijs van een vat ruwe olie van 20 dollar in de jaren 1980-2000 zal evolueren naar 150-270 dollar tegen 2020, mede door de steeds stijgende vraag naar olie door China, India, etc. De uitstoot van die reserves aan olie bedraagt dan ook 5 x meer dan het toegestane koolstofbudget.

Allemaal redenen om te besluiten dat ' de energierevolutie nu en dus zeer dringend moet beginnen '. Wat zijn daarvoor de radicale mogelijkheden ?
1. Radicale energiebesparingen.
2. Radicaal investeren in hernieuwbare energie.
3. Radicaal inzetten op een ander soort economie : circulair en duurzaam, maakbaar.
4. Radicaal overstappen van aanbod aan producten naar aanbod van oplossingen.
5. Radicaal heropbouwen van groene infrastructuur, ecosysteemdiensten.

Enkele toepassingen van deze mogelijkheden ?
1. Grootschalige energierenovaties van bestaande woningen en bedrijfsgebouwen.
2. Afbouwen van groeiend verkeersinfarct.
3. Efficiëntiewinst uit energie voor industriële processen.
4. Groene infrastructuur zorgt voor werkgelegenheid en maakt steden een stuk aantrekkelijker.

Deze lijst is schier eindeloos en een massa kleinschaligheid samen geeft ook resultaten, maar zijn moeilijk radicaal te organiseren.

Hvandeker : Alle voorstellen zijn aanneembaar en zelfs vanzelfsprekend, maar niet alle actoren zullen hun kortetermijnvisie kunnen of willen omzetten in lange termijn projecten. Alle maatregelen en toepassingen zullen moeten aantonen dat zij ook op korte termijn een financieel gunstig resultaat genereren. De enige voorwaarde om toe te geven zal zijn : indien het goed is voor de portemonnee gaan we maatregelen treffen, het milieu kan er maar wel bij varen. Jammer natuurlijk, want het zou ook kunnen dat een maatregel goed is voor het milieu zonder dat het een effect heeft op de bottomline of zelfs een positief effect : bv imagoverbetering zodat consumenten zouden weten waar te kopen en waar niet. Tja, de economische logika weegt in de meeste gevallen zwaar door, niets aan te doen.

30-06-13

Slecht rapport voor Joke en kado's voor grote bedrijven

joke, schauvliege, gebuisd,mest, oeverzones, vlaamse overheid

Bron : DMorgen dd 29 juni 2013

1. Joke Schauvliege heeft misschien haar best gedaan maar dat leidt je niet af uit de resultaten :
- 400 dieren en planten hebben het moeilijk in Vlaanderen : plannen genoeg, maar dat is het.
- Vlaanderen is met voorsprong de bosarmste regio in Europa : meer kappen dan planten en de landbouw zit daar voor veel tussen.
- Het weinige groen geraakt versnipperd en wordt a.h.w. omsingeld door wegen, industrie en andere bebouwing : natuurgebieden worden reservaten en we weten wat er gebeurt met de bewoners ervan...
- Geen enkele beek, rivier of kanaal haalt de Europese norm : maatregelen genoeg, maar geen uitvoering. De maatregel op de ' oeverzones ' bijvoorbeeld... ga eens kijken wat dat in de praktijk betekent ?
- Door de grote veestapel verzuurt de grond door overbemesting : bossen, venen, heiden, graslanden en... waterlopen zijn vervuild door stapels, massa's, hopen, aanhangwagens vol mest.

Reactie van de betrokkene : het is allemaal gelogen of toch minstens overdreven. Ik kan alles weerleggen. Het is allemaal politiek ( ! ) .

Hvandeker : ik ben toch geneigd om het rapport van Natuurpunt te geloven. De rest is inderdaad ... politiek. En die politiek is ook dit jaar gebuisd. 

2. Ik betaal mijn energiefactuur, wij betalen onze energiefacturen, zij ( een 200-tal bedrijven ) ook, maar zij krijgen een extra korting van de Vlaamse overheid, zo maar eventjes een kado van 38 miljoen, ook voor die bedrijven die het echt niet nodig hebben. 

Hvandeker : ik begrijp dat men sommige grote bedrijven te vriend wil houden ( werkgelegenheid, belastingontvangsten, ed ) maar wie voldoende financiële ruimte heeft, zou toch geen kado mogen ontvangen van een of andere overheid... slecht bestuur is het om zij die met het handje open staan, altijd tegemoet te komen. A la tête du client... 

24-06-13

De Ladder van Lansink

Uit een brochure van OVAM, bijlage bij DMorgen dd 24 juni 2013, haalde ik volgend eenvoudig schema met betrekking tot het ' behandelen ' van afval : genoemd naar de gewezen Nederlandse politieker Ad Lansink.

lansink.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preventie :
Afval vermijden waar en wanneer het kan via een bewust aankoop- en consumeergedrag : onverpakte groenten ipv conserven, boodschappentas ipv plastiek, brooddoos ipv folies, 2 zijden van het papier bedrukken, glazen flessen ipv blik, plastiek, brik, oplaadbare batterijen , herbruikbare ipv wegwerpluiers, wat je niet koopt moet je ook niet kwijt. De beste verwerkingswijze.

Hergebruik : Als afval niet te vermijden is, kan het misschien hergebruikt worden. Wat voor Jan afval is kan door Piet gebruikt worden. Eventueel na kleine herstellingen. Kringwinkel ? Repaircafé ? 

Materiaalhergebruik : Recyclage zet afval om in een nieuw product, dat een nieuw leven gaat leiden zoals papier en karton, pmd, gft, hout, bouw- en sloopafval, piepschuim, schroot, glas, textiel, frituur - en motorolie, vet, etc...

Verbranden met energiewinning : mits perfecte rookgaswassing en energierecuperatie 

Verbranden zonder energiewinning
 
Storten : de slechtste verwerkingswijze, dient uiteraard maximaal vermeden te worden. 

 

 

20-06-13

Wat als ... ?

spookthalyslijn, vande lanotte, wafelijzer, omgekeerd wafelijzer, voedselspeculatie, levensnoodzakelijke grondstoffen, amazon, dumpingprijzen, reuzengroei, uitpersing, koppelverkoop, verkoop met verlies

1. Politici zouden afstappen van de omgekeerde wafelijzerpolitiek ?

Hvandeker :Dan zou men 6 miljoen Euro besparen op 1 Waalse en 1 Vlaamse (spook)Thalyslijn, met amper reizigers tot Brussel. Nu komt die besparing er pas als niet alleen de Vlaamse maar ook de Waalse lijn , tegelijkertijd, worden geschrapt. Onbegrijpelijk, meneer Vande Lanotte, dat je schrappen van de Vlaamse lijn als naïef bestempeld. Het communautaire is toch zo'n prettig ' speeltje ' voor Belgische politiekers. Het ( omgekeerde ) wafelijzer is terug ! Hoe durven ze ? 

2.  Banken, ook Belgische ( Axa, Belfius, ING, ABN Amro, Deutsche Bank en BNP Paribas Fortis ) niet zouden speculeren met voedsel ? En daardoor de voedselmarkt destabilizeren met rampzalige gevolgen voor een aantal ontwikkelingslanden ?  Terwijl ze zichzelf profileren als maatschappelijk, ethisch en ecologisch, zonder de klanten hierover in te lichten ? En ze ofwel ontkennen, ofwel niet bereikbaar zijn voor commentaar ? Hoe durven ze ?  

Hvandeker : Dan zouden heel wat minder mensen honger lijden omdat nu bepaalde voorraden levensnoodzakelijke grondstoffen, om speculatieve redenen, lang worden achter gehouden met het oog op een prijsverandering.   

3. Amazon niet - via enkele muisklikken - aan dumpingprijzen zou verkopen ? Zijn werknemers niet zou uitbuiten door te lage lonen en supercontroles ? Zijn beurskoers niet zou zien stijgen ( ondanks ontbreken van winst ) , door de wereldwijde verkoop niet alleen van boeken, luiers, droge voeding, verzorgingsproducten maar ook van verse voedingswaren ? Zijn reuzengroei in omzet niet alleen maar kan gebeuren door een steeds groter publiek te lokken, met lage prijzen en een razendsnelle levering, met erg lage arbeidskosten door interims en lageloonarbeid en met uitpersing van hun leveranciers ?  Niet zou streven naar werelddominantie en pas dan prijsstijgingen en winstopbouw ? Niet zou doen aan koppelverkoop en verkoop met verlies ?  Dit alles niet de kern zou uitmaken van hun zakenmodel ? Hoe durven ze ? 

Hvandeker : Dan zal het fysieke winkelen niet overbodig gemaakt worden. Niet alleen de kruidenier, de beenhouwer, de bakker , de supermarkt, het grootwarenhuis, het shoppingcentrum maar nagenoeg alle winkels zullen dan blijven bestaan. Dan wordt er geen economische puinhoop in de detailhandel en distributie geschapen worden en dan zal de heilige graal ( een forse winst ) voor Amazon ( gelukkig ) achterwege blijven. Werknemers zullen dan normaal betaald worden, normaal en sociaal behandeld worden. Lokale middenstanders zullen hun kansen behouden, mensen zullen terug kunnen zien wat ze kopen, etc.    

 

Vraagbron : DM dd 19 juni 2013

Hier zijn we weer, met dank aan Mobistar en zo

Om een of andere duistere reden, vermoedelijk iets met logins en paswoorden, ben ik terug in staat mijn oude blogs te voorzien van informatie. Ik had een tussenoplossing gevonden door een nieuwe blog aan te maken , met een link naar de oude, maar dat is nu overbodig. Toch laat ik nu alles zoals het is... je weet maar nooit wat er dan weer kan fout gaan. Een volgende posting is voor één van de volgende uren.

Tot later...

Hugo 

17:10 Gepost door hvandeker in Algemeen, Web | Permalink | Commentaren (0) | Tags: logins, paswoorden, oude blog |  Facebook |

23-04-13

Boston en Syrië

clusterbom.jpg

Wat er onlangs in Boston gebeurde vind ik erg, zeer erg. Ook het feit dat zieke geesten in de VS zo gemakkelijk naar hun blafferkes grijpen vind ik een regelrechte ramp. En dat de wapenlobby dat uiteraard anders ' uitlegt ' is misschien nog erger.

Maar het allerergste vind ik dat de humanitaire ramp die zich in Syrië voltrekt, amper aandacht krijgt van ons, hier in Europa en de hele westerse wereld. De media analyseren dagenlang de gebeurtenissen in de VS en zwijgen de Syrische rampspoed voor gewone burgers, mannen, vrouwen en kinderen bijna systematisch dood. Er is zo weinig ambiance rond en ruchtbaarheid aan dit drama gegeven dat de organisatoren van 12-12 er ' amper ' iets over willen zeggen en wachten op een goede moment om in actie te schieten. Strategie...

Is dit opnieuw een uiting van strategische voorzichtigheid ten aanzien van ' de complexe politieke verhoudingen '  en/of ' het ontbreken van voldoende ' grote economische belangen ' en/of  ' weinig nieuwswaarde ' ? Ik weet het echt niet, maar daar zijn de miljoenen ontheemde Syriërs niet mee geholpen. Dus toch maar eens Googlen op 12-12 ? 

17-04-13

We zitten aan de grenzen van de vooruitgang

vooruitgang, rutger bregman, knack, groei, john stuart mill

De vooruitgang bekeken door een historicus, Rutger Bregman, in Speakers' Corner, Knack van 10-16 april 2013

Kunnen we eigenlijk wel zonder de vooruitgang, de religie van dit seculiere tijperk ? Groei is de hoeksteen van het moderne denken. De gedachte dat er ooit een einde komt, bijvoorbeeld omdat we al rijk genoeg zijn of omdat de aarde onleefbaar wordt, is voorlopig nog ketterij. Het lijkt wel alsof het kopen van spullen die we niet nodig hebben de definiërende activiteit van het moderne bestaan is geworden. Groei is de enige zingeving die we nog overhebben, maar wezenlijke vooruitgang kan het ons niet meer bieden. Al tientallen jaren is er geen verband meer tussen groei en welzijn.

Dus moeten we ons bezinnen over de geschiedenis van rijkdom, gezondheid, veiligheid en overvloed en dat is duidelijk : we zijn rijker, veiliger en gezonder dan ooit. Maar als we het zo goed hebben, waar komt ons onbehagen dan nog vandaan ? Ik denk dat het de vooruitgang zelf is, waarbij alle overgebleven problemen veroorzaakt worden door die vooruitgang. Dat we steeds dikker worden, komt door de overbevrediging van onze behoefte aan voedsel. De opwarming van de aarde wordt veroorzaakt door de overbevrediging van onze behoefte aan rommel. En als we gestresseerder zijn dan ooit, dan houdt dat direkt verband met de toenemende werkdruk en keuzestress.

Dus moeten we ons bezinnen over de toekomst, maar als we dat doen slaan we het receptenboek van gisteren of vandaag open. Maar dat oude menu biedt slechts harder werken, meer schulden en meer koopkracht. Of we het nu geloven of niet, de grenzen van dat oude vooruitgangsgeloof zijn in zicht. De aartsvader van het liberalisme, John Stuart Mill, stelde : Ik hoop oprecht dat, ter wille van het nageslacht, de mensheid tevreden zal zijn met een stationaire toestand, lang voor de noodzaak haar ertoe dwingt.

Stuiten we niet op de grenzen van de aarde, dan stuiten we op de grenzen van onszelf, van ons vermogen om zin te geven aan ons leven. Het enige wat dan nog rest, is klagen over ons armzalig lot.

Hvandeker : deze man bekijkt een en ander, logisch als historicus,  vanuit historisch perspectief, maar het zou ook een filosoof kunnen zijn, of een groene denker of een moderne, verantwoorde zakenman. En dat zint me wel, zijn redenering snijt hout : de meeste onder ons hebben veel meer dan vroeger en toch voelen we ons niet tevreden. Meer, meer, meer ... dat kan niet eeuwig blijven duren.   

11-04-13

Over salonecologisten, gewetensproblemen en pionpower

spielzeit, kim hertogs, kaat haest, salonecologisten, pionpower, dure kleren, zara, h&m, bio-ajuinen, reclame

Bron : DMorgen dd 9 april 2013

In de voorstelling Spielzeit worden deze begrippen behandeld door 2 actrices : Kim Hertogs en Kaat Haest. Volgende passages in het interview hebben mijn aandacht getrokken.

Ga naar de voorstelling en je komt buiten met gewetensproblemen, niet over carrière of relaties maar wel over ecologie en consumeren. En dat is ook de bedoeling.

Alles wat je doet, is eigenlijk slecht voor de planeet, in meer of mindere mate.

Dus we lezen erover , maar hoe meer je leest, hoe meer je gaat nuanceren en nadenken. Je zou dan kunnen zeggen : ' laat het maar, het is teveel. ' Maar voor ons is dat geen optie.

Ik wil als consument ook liever kopen bij winkels met propere handen, maar goedkope ketens moeten concurreren met andere goedkope ketens en daarom balanceren ze op de rand van het toelaatbare.

Ik hou van kleren en ben modebewust, maar dure kleren kan ik niet betalen. Daarom doe ik ook veel aan kledingruilen en koop veel tweedehands, maar stap ook van tijd tot tijd binnen bij Zara of H&M.

Wij verdienen genoeg om bioproducten te kopen, maar als je arm bent koop je geen bio-ajuinen die 3 x zoveel kosten als ' gewone'. 

Er is zoveel informatie , maar er is nog zoveel dat we niet weten.

We vragen ons ook af dat als we iets doen, dit niet het maximum voor ons is ? Toch vind ik het lastig dat de mensen die redenering gebruiken om te komen tot een definitieve conclusie dat het toch geen zin heeft. Dat is een beetje te gemakkelijk.

Veel mensen verstoppen zich achter de idee dat ze maar een pion zijn en het niets uitmaakt wat ze doen of zeggen. Veel pionnen samen hebben echter wel veel macht ( pionpower). Dat is de laatste jaren al bewezen. Wij kopen geen Starbucks koffie meer, tot ze toch belastingen gingen betalen. Of we kopen geen onderbroeken meer bij H&M , tot ze niet meer apart in plastiek verpakt zijn.

Ik besef dat reclame een van de sectoren is die ons streven mee naar de knoppen helpt : vroeger deden mensen veel meer dingen samen. Ze deelden bijvoorbeeld een grasmaaier in een wijk waar veel tuintjes waren. Grasmaaierfabrikanten hebben er echter veel meer belang bij dat iedereen zijn eigen grasmaaier wil. En de reclame/marketing zorgt ervoor ons wijs te maken dat we al die spullen echt nodig hebben.

Ondanks onze pogingen, bv via deze voorstelling, beseffen we dat we ook maar salonecologisten zijn.

Hvandeker : toch om over na te denken, want deze getuigenissen zijn m.i. eerlijk en juist. Het is soms vechten tegen een overmacht. 

06-04-13

Zara, eigendom van Amancio Ortega, 3de rijkste man ter wereld

zara, amancio ortega, inditex,

Bron : DMorgen dd 5 april 2013

In een Argentijnse textielfabriek zouden arbeiders en ook kinderen tot 16 uur per dag zwoegen om kleren te maken voor Zara, waarvan de eigenaar Ortega ( via Inditex ) een fortuin vergaard ( ! ) heeft van 55 miljard dollar....

- Ze zwoegen er van 7 uur tot 23 uur, zonder pauze.
- Ze mogen de fabriek , tevens hun woonplaats, niet verlaten.
- Ze delen 's nachts ruimtes tussen naaimachines, draad en naalden.
- Het is er donker en amper geventileerd.

De gigant reageert ' verrast ' op de onthullingen. En dan komen de ' argumenten ' :
- Onze informatie is beperkt.
- We hebben geen relatie met producenten of leveranciers.
- Er zijn de afgelopen 2 jaar 300 audits gebeurd.
- We zullen natuurlijk meewerken aan het onderzoek. 

Blijkbaar zijn er voorgaande ' incidenten ' waarbij Zara zich publiekelijk moest verontschuldigen en een boete kreeg van 500.000 dollar. Historisch blijft Zara vaag over zijn inkoopbeleid, leveranciers en productielocaties. 40 % van hun kleren worden gemaakt in lageloonlanden, maar dat is niet af te leiden uit de etikettering. 

Hvandeker : De handelswijze van dit soort bedrijven is redelijk doorzichtig en komt zeer regelmatig terug. Mensen exploiteren en als het bekend geraakt dan wordt het staalhard ontkend, soms ook sterk gerelativeerd, maar toegeven is er ook bij omdat de boete niet in verhouding staat met de aard van het misbruik : dit alles afhankelijk van het bestaan van bewijslast, inclusief beeldmateriaal en andere getuigenissen... Wansmakelijke praktijken van personen zonder scrupules, die geen belasting betalen ( fiscale paradijzen ) en amper weten over hoeveel dollars ze beschikken. En/of de vuile jobkes aan anderen overlaten....  

Misschien even overwegen vooraleer Zara te kopen ?  

17:53 Gepost door hvandeker in Actualiteit, Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: zara, amancio ortega, inditex |  Facebook |

05-04-13

Als het niet te koud is, is het te warm.

dirk draulans, knack, het weer, het klimaat, windrichtingen, straalstroom,

Bron : Knack dd 9 april 2013, artikel van Dirk Draulans onder hogergenoemde titel.

In januari 2013 was het uitzonderlijk warm weer en de natuur reageerde daar navenant op.

En nu , in april 2013, lijkt het al maanden winterweer te zijn en te blijven. 

Maar : het weer ( korte termijn )  is het klimaat ( lange termijn ) niet en veel mensen haspelen dat nog steeds door elkaar. Opwarming van de aarde en zo koud ! Hoe kan dat ? Om je een bult te lachen ? 

Het klimaat warmt op, daar zijn ondertussen nagenoeg alle wetenschappers van overtuigd : de 10 laagterecords van het Noordpoolijs zijn de laatste 10 jaar gemeten en doordat de polen warmer worden zijn er extremer koudere winters in West Europa, in Israël, in China en India.

Ook de oorzaken zijn gekend :
1. Overheersende windrichtingen zijn steeds meer van Noord naar Zuid ipv van West naar Oost en daardoor dringen koudere temperaturen meer zuidelijk door dan vroeger.
2.  De straalstroom blijft ' stationair ' waardoor extreme weersomstandigheden langer aanhouden.

Hvandeker : het broeikaskaseffect bepaalt mede het klimaat en dus het extreme warme, koude, natte, droge, winderige en stormachtige weer.  

Een doordenkertje over ' de politiek '

marnix verplancke, knack, john gray,

Bron : Knack van 9 april 2013, auteur Marnix Verplancke, artikel ' Geluk maakt een mens te weinig avontuurlijk ' , een interview met de Britse filosoof John Gray.

Citaat : ' Voor mij is politiek geen reeks schakels in de ketting van de vooruitgang, maar wel een opeenvolging van losstaande maatregelen ingegeven door de omstandigheden van het moment '. 

Hvandeker : een doordenkertje, iets wat je langzaam moet laten bezinken. En zo waar, denk ik dan achteraf. Politiek zou op lange termijn moeten mikken, helaas merk ik meestal alleen reacties op fenomenen van het moment. Echte burgerparticipatie : lippendienst en heel veel beloftes, zeker lokaal. 

03-04-13

Samen naar een nieuwe vorm van bedrijfsvoering.

nieuwe beginselverklaring, samen aankopen, new bank, nieuwe vorm van bedrijfsvoering, sp.a, Groen, PVDA+

Bron: DMorgen dd 27 maart 2013 

' Samen ' , dat is zo een beetje , in 1 woord, de samenvatting van de nieuwe beginselverklaring van de Sp.a : samen aankopen van electriciteit en gas, samen huizen renoveren, samen luiers kopen of verzekeringen afsluiten, samen investeren in duurzame energieprojecten zoals windmolens en zonnepanelen, het samen aanbesteden van renovatiewerken ( isoleren van daken of plaatsen van hoogrendementsglas). Het lijstje is in feite eindeloos en het principe van de coöperatieve aanpak wordt voorzichtig van onder het stof gehaald, zeker nu ook het bankieren een slechte tot zeer slechte reputatie heeft gekregen en het succes en de interesse naar ' New Bank ' zeer groot is. Ook hier : samen naar een andere invulling van het begrip ' bankieren '.  

Als achterliggende gedachte : Het ondernemen laten we niet alleen aan de ondernemers, want we staan voor een nieuwe vorm van bedrijfsvoering. Mede aangestuurd door niet één/enkele cosumenten maar door duizenden. 

Hvandeker : Het is een duidelijk standpunt ( mede onder druk van de politieke toekomst van de partij ) en erg origineel is het niet ( meer ), want heel wat ' organisaties en verenigingen en andere groepen ' zijn er al een tijdje mee bezig, vooral aangedreven door de verschillende crisissen. En met wisselend succes : Electrabel weet nu wat de gevolgen kunnen zijn van een massale andere keuze voor een groenere en goedkopere energieleverancier. Toch ben ik eens benieuwd hoe ze deze beginselverklaring zullen ' delen ' met de consumenten, dus welke kanalen ze zullen gebruiken om dit alles nog intenser in de praktijk te brengen.  Mee ondernemen en bedrijfsvoeren, dat vraagt toch wat meer uitleg, maar ik ga er wel mee akkoord dat ' het ondernemen ' niet alleen kan overgelaten worden aan de ondernemingen....
En nog een vraag : waar blijven oa Groen en PVDA+ met hun voorstellen dienaangaande ? 

24-03-13

Enkele gedachten en inspirerende boodschappen uit Happinez

nemrutkopmetvogel.jpg

De enige tijd die ertoe doet, is het nu. Dit moment. Het is belangrijk om in dat moment aanwezig te zijn. Om elk moment zo veel mogelijk te beleven en er het beste van te maken. Dan maken wij ook optimaal gebruik van het prachtige geschenk dat het leven is. ( Kay Pollak, 1938, Zweeds regisseur en auteur).

Wij leven in een egoïstisch en individualistisch tijdperk waarin het eigenbelang vooropstaat. Maar daar worden we blijkbaar niet gelukkig van, anders was er niet zo ongelooflijk veel stress en onvrede. Door je meer op anderen te richten, je in dienst te stellen van een ander of een hoger doel, onderken je de onderlinge verbondenheid van mensen en zie je in dat als je anderen helpt beter te worden, je daar zelf ook beter van wordt. ( Ik denk dat de grootste behoefte van mensen uiteindelijk is om begrepen te worden, een behoefte van je hart , niet van je verstand. ( Stephen Covey, 1932, Amerikaans adviseur op het vlak van oa effectieve mensen en organisaties).

Het is voor iedereen mogelijk om momenten van geluk te ervaren, maar het is niet mogelijk om gelukkig te zijn. Geluk kan je onmogelijk vasthouden. Als je dat denkt stel je jezelf continu teleur en kwets je jezelf voortdurend. Bij elke crisis sterft een klein stukje van ons ego : van onze illusies dat wij alles onder controle hebben, alleen maar goed zijn, dat wij moeilijkheden uit de weg kunnen gaan of ons niets kan overkomen. ( Anselm Grün, 1945, benedictijner monnik ).   

 

07-03-13

Soorten vegetariërs

vegetariër, veganist, laco-vegetariër, lacto-ovo-vegetariër, pesco-vegetariër, semi-vegetariër, plantaardige voeding , vleesvervangers


Bron : Knack Body Talk dd maart 2013

Er zijn blokbaar soorten vegetariërs, maar de definities zijn soms nieuw en verrassend.

1. Veganist : Geen dierlijke producten
2. Lacto-vegetariër : Geen vlees, vis of eieren, wel zuivel.
3. Lacto-ovo-vegetariër : Geen vlees of vis, wel zuivel en eieren.
4. Pesco-vegetariër : Geen vlees, wel vis, eieren en zuivel.
5. Semi-vegetariër : Af en toe een stukje vlees, wel vis, eieren en zuivel.

Hvandeker : interessante definities en de grondtoon van dit artikel was ook duidelijk... Niet vleesloos, wegens de voedingstoffen, maar wel meer plantaardige voeding dus ook vleesvervangers.